Jeste li pogledali Upute (gore na izborniku)?
Pojam za traženje:
Rezultati traženja za pojam: Knjižnica
Naziv Telefon @ Soba Email Dijelovi
Knjižnica FF_knjižnica
FF
Bakran, Tamara 2094 @ K4.11 tbakran@ffzg.hr
Belošević, Kristina 2035 @ K0.7 kbelosev@ffzg.hr
Beraković, Gordana 2405 @ K0.12 gberakovic@ffzg.hr
Bezlaj Ilijić, Sanja 2207 @ K4.3.4 silijic@ffzg.hr
Briški Gudelj, Marijana 2162 @ K2.10 mbriskig@ffzg.hr
Brnčić, Jadranka @ jbrncic@ffzg.hr
Cahun Kisić, Inja 2038 @ K2.10 icahun@ffzg.hr
Cibilić-Pažin, Marina 2228 @ K2.10 mcibilic@ffzg.hr
Čičovački, Boris 2281 @ K0.11 bcicovac@ffzg.hr
Čović, Berislav 2390 @ KP-1.2.1 bcovic@ffzg.hr
Fučkar-Jolić, Goran 2398 @ K2.pult gfjolic@ffzg.hr
Glavica, Marijana 2411 @ K3.7 mglavica@ffzg.hr
Gorički, Saša 2401 @ K5.pult sgoricki@ffzg.hr
Ivezić Talan, Melanija 2227 @ K5.8 mivezic@ffzg.hr
Katinić, Tihana 2397 @ K1.pult tkatinic@ffzg.hr
Klanac, Lucija 2401 @ K5.pult lklanac@ffzg.hr
Klemar Bubić, Blaženka 2032 @ K5.8 bklemar@ffzg.hr
Komerički, Laura 2396 @ K0.pult lkomeric@ffzg.hr
Kos, Petra 2400 @ K4.pult pkos@ffzg.hr
Kos, Stela 2398 @ K2.pult stkos@ffzg.hr
Kovačević, Sanja 2221 @ K3.6 skovace@ffzg.hr
Kranjec, Irena 2217 @ K1.4 ikranjec@ffzg.hr
Kukić, Ivana 2246 @ K1.4 ikukic@ffzg.hr
Kulaš, Vanja 2412 @ K5.8 vkulas@ffzg.hr
Kurjak, Ivan 2140 @ KP1.2.1B ikurjak@ffzg.hr
Luić-Vudrag, Dubravka 2035 @ K0.7 dlvudrag@ffzg.hr
Maksimović, Žana 2400 @ K4.pult zmaksimo@ffzg.hr
Maršić, Mila 2033 @ K5.8 mmarsic@ffzg.hr
Martinović, Irena 2094 @ K4.11 imartino01@ffzg.hr
Melinščak Zlodi, Iva 2411 @ K3.7 imelinsc@ffzg.hr
Menges, Mirela 2402 @ K4.10 mmenges@ffzg.hr
Mišetić, Marijana 2041 @ K5.6 mmisetic@ffzg.hr
Morandini-Plovanić, Iva 2391 @ KP3.1 implovanic@ffzg.hr
Morović, Marko 2397 @ K1.pult mmorovic2@ffzg.hr
Novosel, Višnja 2270 @ K5.7 vnovosel@ffzg.hr
Pavin, Zoran 2250 @ K0.11 zpavin@ffzg.hr
Pavlinušić, Dobrica 2245, 2411 @ A125C. K3.7 dpavlin@ffzg.hr
Pisk, Silvija 2015 @ K2.10 spisk@ffzg.hr
Poljak Juras, Irena 2225 @ K1.4 ipoljak@ffzg.hr
Raos, Nevia 2384 @ K5.6 nraos@ffzg.hr
Salopek, Željka 2040 @ K4.10 zsalopek@ffzg.hr
Sestrić, Daniela 2399 @ K3.pult dsestric@ffzg.hr
Sočo, Jasmina 2220 @ K3.3.3 jsoco@ffzg.hr
Starčević, Katarina 2399 @ K3.pult kstarcev@ffzg.hr
Šimičević Pavlović, Greta 2221 @ K3.6 greta.simicevic@ffzg.hr
Vučina Peh, Željana 2039 @ K4.3.4 zvucina@ffzg.hr
Vujanić, Igor 2396 @ K0.pult ivujanic@ffzg.hr
Zrnić, Lana 2206, 2220 @ K1.4, K3.3.3 lzrnic@ffzg.hr
Živković, Ivan 2391 @ KP1.2.1B izivkovic@ffzg.hr