Upute

za imenik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  (informacije za kontakt)

 

Pojam za traženje
Upišite pojam za traženje i kliknite na gumb Traži. Imenik će prikazati sve osobe i organizacijske dijelove na FF koji u cijelosti ili nekim dijelom odgovaraju upisanom pojmu za traženje.

Možete koristiti zvjezdice na početku i kraju pojma kao 'džokere'. Na primjer: Dani*, *ković, *ana*, *nica, pa čak i samo  * .

Možete koristiti i prefikse 'osoba:' ili 'dio:' (uključujući i varijante sa zvjezdicama) da biste našli samo osobe ili samo organizacijske dijelove. Na primjer: osoba:*, dio:*, osoba:*nica, dio:*nica,

Vanjski telefonski brojevi i brojevi soba
Ovaj imenik prikazuje kućne telefonske brojeve gdje god je to moguće. Želite li vidjeti vanjski pozivni broj, postavite strelicu miša na kućni telefonski broj i vanjski će se broj pokazati nakon sekundu ili dvije čekanja. Isto vrijedi i za brojeve soba. Pokazivanje mišem na broj sobe će pokazati informaciju o smještaju sobe na FF.

Navigacija
Kliknite na ikonu ispred imena osobe ili organizacijskog dijela da biste vidjeli detalje koji se vode u imeniku o toj osobi ili organizacijskom dijelu.

Ikone i znače 'zoom-in' i 'zoom-out' i nalaze se uz podređeni ili nadređeni organizacijski dio, a 'zoom-out' se nalazi uz organizacijski dio pojedine osobe..

Klikom na ime organizacijskog dijela se prikazuju osobe registrirane u tom dijelu i svim poddijelovima.

Velika i mala slova i kvačice
Pojam za traženje možete upisati malim ili velikim slovima. Također, možete ih upisati i "s kvačicama" ili bez njih. Zapisi s njemačkim specijalim znakovima se mogu tražiti standardnim njemačkim dvoznacima ae, oe, ue i ss. Na primjer: Služba, služba, sluzba, Mueller, Nunez (kad bismo imali nekog Müllera i Nuñeza u imeniku).

Jezici
Imenik FF se može koristiti na hrvatskom i engleskom jeziku. Klikom na prebacite imenik u engleski način, a na da ga vratite na hrvatski.

Jezik imenika možete promijeniti i komandama 'english:', 'engleski:', 'croatian:' i 'hrvatski:' (obavezno s dvotočkom na kraju!). Nakon dvotočke možete navesti i pojam za traženje.

Sve ovo možete iskorititi i uz 'URL za traženje' (objašnjeno u nastavku teksta), tako da se imenik pokrene s engleskim jezikom (i ostane u njemu): https://maia.ffzg.hr/Imenik2/Home/Index/?st=engleski:. Također, možete još i pokazati, recimo, popis klubova na FF: https://maia.ffzg.hr/Imenik2/Home/Index/?st=english:dio:klub.

Oblici imena
Ako upišete ime Marija, to će naći sve Marije, ali i sve Marie; dijana će naći sve Dijane i Diane, daniel će pronaći sve Daniele i Danijele.
Istovrijedni krajevi imena su ia = ija, iana=ijana, iel=ijel, io=ijo, ian=ijan, iela=ijela, ea=eja.

Odsjeci, službe, uredi, klubovi...
Želite li popis odsjeka, službi, ureda, centara ili (studentskih) klubova, upišite: odsjek, sluzba, ured, centar, klub.

Nazivi i kolokvijalni oblici
Da pronađete odsjek ili drugi organizacijski dio na FF, upišite ili puni naziv (ili neki dio naziva) organizacijskog dijela na FF ili njegov kolokvijalni oblik. Na primjer: anglistika, kadrovska, urudžbeni, informatika, FF - press, tehnička služba, majstori.

URL za traženje
Kao što ste u gornjim primjerima mogli uočiti, moguće je napraviti direktnu vezu (poveznicu, link, URL) na traženi sadržaj u imeniku. Da dobijete popis odsjeka, ovako oblikujte URL:

Takav URL onda treba izgledati ovako: https://maia.ffzg.hr/Imenik2/Home/Index/Odsjek. U slučaju da imate problema s nalaženjem pojma, jer sadrži specijalne znakove kao što su točka, dvotočka ili zvjezdica, dodajte "?st=" u URL: https://maia.ffzg.hr/Imenik2/Home/Index/?st=Spec. klin. stud..

Tipkovničke kratice
Tipkovničke kratice funkcioniraju u Google Chrome pregledniku. Neke rade i u drugim preglednicima.

Alt-L promjena jezika
Alt-I upute
Alt-S traži
Alt-H pretrage

Prijedlozi i pritužbe
Poigrajte se pojmovima za traženje i uživajte u rezultatima. Ako mislite da bi neki pojam za traženje trebao davati rezultate koje ne dobivate, pišite nam na imenik@ffzg.hr. Možda možemo učiniti nešto u vezi toga.