Jeste li pogledali Upute (gore na izborniku)?
Pojam za traženje:
Rezultati traženja za pojam: *ana*
Prezime, ime Telefon @ Soba Email Iz
Arelić, Ljiljana 2010 @ D04 ljarelic@ffzg.unizg.hr Računovodstvo / Dekanat
Babić, Ana 2001 @ P09 Tehnička služba / Dekanat
Badurina, Ana 2311 @ F329 abadurina@ffzg.unizg.hr Odsjek za talijanistiku / FF_odsjeci
Balija, Ivana 2001 @ P09 Tehnička služba / Dekanat
Banac, Ivo 2159 @ C119 ivo.banac@yale.edu Odsjek za povijest / FF_odsjeci
Barbarić, Ana 2349 @ E317 abarbari@ffzg.unizg.hr Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti / FF_odsjeci
Bašić, Ivana 2055 @ B012 basici@ffzg.unizg.hr Odsjek za anglistiku / FF_odsjeci
Bedeković, Ivana 2138 @ K0.8 ibedekov@ffzg.unizg.hr Služba za međunarodnu suradnju / Dekanat
Belaj, Marijana 2253 @ C005 marijana@belaj.com Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju / FF_odsjeci
Benčić Kužnar, Andriana 2000 @ C010 abencic@ffzg.unizg.hr Odsjek za sociologiju / FF_odsjeci
Beraković, Gordana 2035 @ K0.7 gberakovic@ffzg.unizg.hr Knjižnica / FF_knjižnica
Berlengi, Vedrana 2315 @ F328 vedrana.berlengi@ffzg.unizg.hr Odsjek za romanistiku / FF_odsjeci
Bijelić, Marijana 2383 @ C020 mbijelic@ffzg.unizg.hr Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti / FF_odsjeci
Bikić-Carić, Gorana 2317 @ F326 gbcaric@ffzg.unizg.hr Odsjek za romanistiku / FF_odsjeci
Blažević Simić, Ana 2168 @ C204 ablazevi@ffzg.unizg.hr Odsjek za pedagogiju / FF_odsjeci
Blažević, Ana Gabrijela 2328 @ F310 agblazev@m.ffzg.hr Odsjek za romanistiku / FF_odsjeci
Bouillet, Dejana 2168 @ C204 dbouille@m.ffzg.hr Odsjek za pedagogiju / FF_odsjeci
Božić Fuštar, Svetlana 6113-147 @ SD Martinovka - kabinet 07 sbfustar@ffzg.unizg.hr Samostalna katedra za kineziologiju / FF
Briški Gudelj, Marijana 2162 @ K2.10 mbriskig@ffzg.unizg.hr Knjižnica / FF_knjižnica
Brković, Ivana 2082 @ B119 ivana.brkovic@ffzg.unizg.hr Odsjek za kroatistiku / FF_odsjeci
Buljan, Ivana 2087 @ B102 ibuljan2@ffzg.unizg.hr Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije / FF_odsjeci
Butković, Ana 2194 @ C311 ana.butkovic@ffzg.unizg.hr Odsjek za psihologiju / FF_odsjeci
Car, Ivana 2385 @ sjeverni podrum ivanacar145@gmail.com Odsjek za psihologiju / FF_odsjeci
Coha, Suzana 2084 @ B121 scoha@ffzg.unizg.hr Odsjek za kroatistiku / FF_odsjeci
Cunj, Sunčana 2001 @ P09 Tehnička služba / Dekanat
Čagalj, Ivana 2108 @ B208 icagalj@ffzg.unizg.hr Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti / FF_odsjeci
Čale, Morana 2305 @ F301 mcale@ffzg.unizg.hr Odsjek za talijanistiku / FF_odsjeci
Čimbur Bakić, Rujana 2055 @ B012 rujana.cimbur@hi.t-com.hr Odsjek za anglistiku / FF_odsjeci
Čupić, Anadea 2333 @ F315 acupic@ffzg.unizg.hr Odsjek za talijanistiku / FF_odsjeci
Ćavar, Ana 2071 @ B108 acavar@ffzg.unizg.hr Odsjek za kroatistiku / FF_odsjeci
Drenjančević, Ivana 2088 @ B125 iakrap2@ffzg.unizg.hr Odsjek za kroatistiku / FF_odsjeci
Dugandžić, Ana 2101 @ B201 adugandz@ffzg.unizg.hr Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti / FF_odsjeci
Enderić, Tatjana 2276 @ C009 tenderic@ffzg.unizg.hr Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju / FF_odsjeci
Eterović, Ivana 2072 @ B109 isankovi@ffzg.hr, ivana.sankovic@gmail.com Odsjek za kroatistiku / FF_odsjeci
Franić, Ivana 2315 @ F328 ifranic1@ffzg.unizg.hr Odsjek za romanistiku / FF_odsjeci
Fuderer, Tetyana 2121 @ B223 tfuderer@ffzg.unizg.hr Katedra za ukrajinistiku / Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti
Glavica, Marijana 2411 @ K3.7 mglavica@ffzg.unizg.hr Knjižnica / FF_knjižnica
Grdović, Ljiljana 2229 @ P03 ljgrdovi@ffzg.unizg.hr Tehnička služba / Dekanat
Grgić, Ana 2068 @ B103 anagrgic@ffzg.unizg.hr Odsjek za kroatistiku / FF_odsjeci
Halilović, Silvana 2001 @ P09 Tehnička služba / Dekanat
Hebrang Grgić, Ivana 2349 @ E317 ivana.grgic@ffzg.unizg.hr Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti / FF_odsjeci
Hromatko, Ivana 2193 @ C310 ivana.hromatko@ffzg.unizg.hr Odsjek za psihologiju / FF_odsjeci
Husić, Snježana 2311 @ F329 shusic@ffzg.unizg.hr Odsjek za talijanistiku / FF_odsjeci
Ille, Ana 2340 @ F322 ana_ille@yahoo.com Odsjek za romanistiku / FF_odsjeci
Ivančić, Tatjana 2027 @ D06 tivancic@m.ffzg.hr Računovodstvo / Dekanat
Jelić, Ivana 2021, telefaks: 2251 @ D08 ivravlic@ffzg.unizg.hr Računovodstvo / Dekanat
Jukić-Gregurić, Tatjana 2059 @ B017 tjukic@ffzg.unizg.hr Odsjek za anglistiku / FF_odsjeci
Jurković Kuruc, Ivana 2007 @ C215 ivanajk@ffzg.unizg.hr, sociologija@ffzg.unizg.hr Odsjek za sociologiju / FF_odsjeci
Karlić, Ivana 2250 @ K0.11 ikarlic@ffzg.unizg.hr FF-press / Dekanat
Katinić, Tihana 2397 @ K1.pult tkatinic@ffzg.unizg.hr Knjižnica / FF_knjižnica
Keresteš, Gordana 2100 @ C308 gordana.kerestes@ffzg.unizg.hr Odsjek za psihologiju / FF_odsjeci
Kiralj, Jana 2385 @ sjeverni podrum jkiralj@ffzg.unizg.hr Odsjek za psihologiju / FF_odsjeci
Klanac, Lucija 2401 @ K5.pult lklanac@ffzg.unizg.hr Knjižnica / FF_knjižnica
Klepač, Tihana 2062 @ B020 tklepac@ffzg.unizg.hr Odsjek za anglistiku / FF_odsjeci
Kljaković Gašpić, Ivana 2313 @ F331 ikljakov@ffzg.unizg.hr Odsjek za talijanistiku / FF_odsjeci
Koren, Snježana 2148 @ C108 skoren@ffzg.unizg.hr Odsjek za povijest / FF_odsjeci
Kos, Suzana 2105 @ B205 skos@ffzg.unizg.hr Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti / FF_odsjeci
Kukić, Ivana 2246 @ K1.4 ikukic@ffzg.unizg.hr Knjižnica / FF_knjižnica
Kuterovac Jagodić, Gordana 2100 @ C308 gkuterovac@ffzg.unizg.hr Odsjek za psihologiju / FF_odsjeci
Latković, Ivana 2109 @ B209 ilatkovi@ffzg.unizg.hr Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti / FF_odsjeci
Lučić Ivanuša, Ivana 2303 @ E327 iluciciv@m.ffzg.hr, germanistika@ffzg.unizg.hr Odsjek za germanistiku / FF_odsjeci
Maksimović, Žana 2400 @ K4.pult zmaksimo@ffzg.unizg.hr Knjižnica / FF_knjižnica
Mandić, Ana 2008 @ D02 ana.cerovski@ffzg.unizg.hr Računovodstvo / Dekanat
Marinković, Ana 2143 @ C104 amarinko@ffzg.unizg.hr Odsjek za povijest umjetnosti / FF_odsjeci
Maslač, Ivana 2107 @ B207 imaslac@ffzg.unizg.hr Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti / FF_odsjeci
Matanović, Julijana 2072 @ B109 julijana.matanovic@zg.htnet.hr Odsjek za kroatistiku / FF_odsjeci
Matić, Gordana 2330 @ F311 gmatic@ffzg.unizg.hr Odsjek za romanistiku / FF_odsjeci
Matijević, Ana 2214 @ B301 amatijev@ffzg.unizg.hr Centar za strane jezike / FF_centri
Matijević-Sokol, Mirjana 2156 @ C116 mmsokol@ffzg.unizg.hr Odsjek za povijest / FF_odsjeci
Mikelenić, Bojana 2328 @ F310 bmikelen@ffzg.unizg.hr Odsjek za romanistiku / FF_odsjeci
Mišetić, Marijana 2041 @ K5.6 mmisetic@ffzg.unizg.hr Knjižnica / FF_knjižnica
Molvarec, Lana 2076 @ B113 lmolvare@ffzg.unizg.hr Odsjek za kroatistiku / FF_odsjeci
Munk, Ana 2163 @ C125 amunk@ffzg.unizg.hr Odsjek za povijest umjetnosti / FF_odsjeci
Olujić, Ivana 2342 @ F320 iolujic@ffzg.unizg.hr Odsjek za romanistiku / FF_odsjeci
Pavlović, Ana 6060-783 @ Fond 5 apavlovi3@ffzg.unizg.hr Odsjek za arheologiju / FF_odsjeci
Peruško , Ivana 2122 @ B224 iperusko@ffzg.unizg.hr Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti / FF_odsjeci
Peruško, Tatjana 2310 @ F303 tperusko@ffzg.unizg.hr Odsjek za talijanistiku / FF_odsjeci
Petrić Lasnik, Ivana 2275 @ B218 iplasnik@ffzg.unizg.hr Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti / FF_odsjeci
Petrović Leš, Tihana 2129 @ C004 tples@ffzg.unizg.hr Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju / FF_odsjeci
Pilić Rezo, Ljiljana 2226 @ D23 lpilicre@m.ffzg.unizg.hr Dekanat / FF
Pišković, Tatjana 2099 @ B105 tpiskovi@ffzg.hr, taya.piskovic@yahoo.com Odsjek za kroatistiku / FF_odsjeci
Polić-Bobić, Mirjana 2330 @ F311 mpbobic@ffzg.unizg.hr Odsjek za romanistiku / FF_odsjeci
Pongrac Pavlina, Ana 2306 @ E318 apongrac@ffzg.unizg.hr Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti / FF_odsjeci
Popović, Ana 2017 @ D13 apopovic@ffzg.unizg.hr Dekanat / FF
Prošev-Oliver, Borjana 2110 @ B210 bpoliver@ffzg.unizg.hr Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti / FF_odsjeci
Radić, Suzana 2268 @ C325A sradic@ffzg.unizg.hr Odsjek za psihologiju / FF_odsjeci
Radman, Vivijana 2073 @ B326 vradman@ffzg.unizg.hr Centar za strane jezike / FF_centri
Rodek, Snježana 2355 @ E308 srodek@ffzg.unizg.hr Odsjek za germanistiku / FF_odsjeci
Rubić, Tihana 2127 @ C002 trubic@ffzg.unizg.hr Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju / FF_odsjeci
Sanader, Mirjana 6060-785 @ Fond 20 msanader@ffzg.unizg.hr Odsjek za arheologiju / FF_odsjeci
Sekso Milković, Ana 6120-011 @ B001 asekso@ffzg.unizg.hr Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku / FF_odsjeci
Sekulić-Majurec, Ana 2186 @ C225 asekulic@globalnet.hr Odsjek za pedagogiju / FF_odsjeci
Sikirić Assouline, Zvjezdana 2159 @ C119 zvjezdana.sikiric@ffzg.unizg.hr Odsjek za povijest / FF_odsjeci
Simeon, Ivana 2142 @ B302 ivana.simeon@ffzg.unizg.hr Odsjek za lingvistiku / FF_odsjeci
Spajić-Vrkaš, Vedrana 2185, 2437 @ A310, C224 vspajic@ffzg.unizg.hr Odsjek za pedagogiju / FF_odsjeci
Centar za ljudska prava / FF_centri
Stipeč, Anamarija 2272 @ A002 astipec@ffzg.unizg.hr Poslijediplomska referada / Dekanat
Sudarević, Ivana 2387 @ A004 isudarevic@ffzg.unizg.hr Ured za kvalitetu / FF_uredi
Šagud, Mirjana 2185 @ A310 msagud@ffzg.unizg.hr Odsjek za pedagogiju / FF_odsjeci
Šimić-Kanaet, Zrinka 6060-784 @ Fond 6 zsimic@ffzg.unizg.hr Odsjek za arheologiju / FF_odsjeci
Širanović, Ana 2211 @ C226A amarkovi@ffzg.unizg.hr Odsjek za pedagogiju / FF_odsjeci
Škopljanac, Lovro 2116 @ B216 lskoplja@ffzg.unizg.hr Odsjek za komparativnu književnost / FF_odsjeci
Šnjarić, Mirjana 2214 @ B301 msnjaric@ffzg.unizg.hr Centar za strane jezike / FF_centri
Šola, Jana 2144 @ C103 janasola@ffzg.unizg.hr Odsjek za povijest umjetnosti / FF_odsjeci
Tihomirović, Tatjana 2290 @ A005 (CAPONEU) ttihomir@m.ffzg.hr Ured za znanost i projekte / Računovodstvo
Timko-Đitko, Oksana 2102 @ B202 okditko@ffzg.unizg.hr Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti / FF_odsjeci
Tomas, Ivana 2406 @ C101 tomasi@ffzg.unizg.hr Odsjek za povijest umjetnosti / FF_odsjeci
Tomić, Ana 2001 @ P09 Tehnička služba / Dekanat
Tomić, Diana 2097 @ B312 dtomic@ffzg.unizg.hr Odsjek za fonetiku / FF_odsjeci
Tomljenović, Ana 2114 @ B214 atomljen3@ffzg.hr, anatomljenovic@yahoo.com Odsjek za komparativnu književnost / FF_odsjeci
Tonković, Mirjana 2199 @ C317 mtonkovi@ffzg.unizg.hr Odsjek za psihologiju / FF_odsjeci
Trako Poljak, Tijana 2176 @ C213 ttrako@ffzg.unizg.hr Odsjek za sociologiju / FF_odsjeci
Ugrinović, Ana 2030 @ B021 augrinov@ffzg.unizg.hr Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku / FF_odsjeci
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije / FF_odsjeci
Ulrich Knežević, Gioia-Ana 2358 @ E304 gioiaulrich@gmail.com, gulrich@ffzg.unizg.hr Katedra za nederlandistiku / Odsjek za germanistiku
Valencia Spoljaric, Ana María 2341 @ F321 avalenci@ffzg.unizg.hr Odsjek za romanistiku / FF_odsjeci
Varošanec-Škarić, Gordana 2374 @ B314 gvarosan@ffzg.unizg.hr Odsjek za fonetiku / FF_odsjeci
Vasung, Ana 2383 @ C020 avasung@ffzg.unizg.hr Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti / FF_odsjeci
Veselica Majhut, Snježana 2195 @ B014 veselicamajhut@gmail.com Odsjek za anglistiku / FF_odsjeci
Vidović Bolt, Ivana 2120, 2171 @ B222, D21 ividovic@ffzg.unizg.hr, prodekanica.nastava@ffzg.unizg.hr Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti / FF_odsjeci
Vidović Zorić, Ana 2098 @ B319 anvidovi@ffzg.unizg.hr Odsjek za fonetiku / FF_odsjeci
Vilke, Mirjana 2051 @ B008 mirjana.vilke@zg.htnet.hr Odsjek za anglistiku / FF_odsjeci
Vrana, Radovan 2365 @ E320 rvrana@ffzg.unizg.hr Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti / FF_odsjeci
Vučina Peh, Željana 2039 @ K4.3.4 zvucina@ffzg.unizg.hr Knjižnica / FF_knjižnica
Vukić, Jana 2172 @ C208 jana.vukic@ffzg.unizg.hr Odsjek za sociologiju / FF_odsjeci
Zagorac, Ivana 2180 @ C217 izagorac@ffzg.unizg.hr Odsjek za filozofiju / FF_odsjeci
Zrnić, Biljana 2065 @ B023 bzrnic@ffzg.unizg.hr Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije / FF_odsjeci
Zrnić, Lana 2206 @ K1.4 lzrnic@ffzg.unizg.hr Knjižnica / FF_knjižnica
Naziv Telefon @ Soba Email Dijelovi
Dekanat FF
FF_uredi
FF-press
Kadrovska služba
Poslijediplomska referada
Računovodstvo
Služba za informatiku
Studentska služba
Tehnička služba
Info centar
Služba za međunarodnu suradnju
Urudžbeni