Jeste li pogledali Upute (gore na izborniku)?
Pojam za traženje:
Rezultati traženja za pojam: Ivana
Prezime, ime Telefon @ Soba Email Iz
Balija, Ivana 2001 @ P09 Tehnička služba / Dekanat
Bašić, Ivana 2055 @ B012 basici@ffzg.unizg.hr Odsjek za anglistiku / FF_odsjeci
Bedeković, Ivana 2138 @ K0.8 ibedekov@ffzg.unizg.hr Služba za međunarodnu suradnju / Dekanat
Brković, Ivana 2082 @ B119 ivana.brkovic@ffzg.unizg.hr Odsjek za kroatistiku / FF_odsjeci
Buljan, Ivana 2087 @ B102 ibuljan2@ffzg.unizg.hr Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije / FF_odsjeci
Car, Ivana 2385 @ sjeverni podrum ivanacar145@gmail.com Odsjek za psihologiju / FF_odsjeci
Čagalj, Ivana 2108 @ B208 icagalj@ffzg.unizg.hr Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti / FF_odsjeci
Drenjančević, Ivana 2088 @ B125 iakrap2@ffzg.unizg.hr Odsjek za kroatistiku / FF_odsjeci
Eterović, Ivana 2072 @ B109 isankovi@ffzg.hr, ivana.sankovic@gmail.com Odsjek za kroatistiku / FF_odsjeci
Franić, Ivana 2315 @ F328 ifranic1@ffzg.unizg.hr Odsjek za romanistiku / FF_odsjeci
Hebrang Grgić, Ivana 2349 @ E317 ivana.grgic@ffzg.unizg.hr Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti / FF_odsjeci
Hromatko, Ivana 2193 @ C310 ivana.hromatko@ffzg.unizg.hr Odsjek za psihologiju / FF_odsjeci
Jelić, Ivana 2021, telefaks: 2251 @ D08 ivravlic@ffzg.unizg.hr Računovodstvo / Dekanat
Jurković Kuruc, Ivana 2007 @ C215 ivanajk@ffzg.unizg.hr, sociologija@ffzg.unizg.hr Odsjek za sociologiju / FF_odsjeci
Karlić, Ivana 2250 @ K0.11 ikarlic@ffzg.unizg.hr FF-press / Dekanat
Kljaković Gašpić, Ivana 2313 @ F331 ikljakov@ffzg.unizg.hr Odsjek za talijanistiku / FF_odsjeci
Kukić, Ivana 2246 @ K1.4 ikukic@ffzg.unizg.hr Knjižnica / FF_knjižnica
Latković, Ivana 2109 @ B209 ilatkovi@ffzg.unizg.hr Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti / FF_odsjeci
Lučić Ivanuša, Ivana 2303 @ E327 iluciciv@m.ffzg.hr, germanistika@ffzg.unizg.hr Odsjek za germanistiku / FF_odsjeci
Maslač, Ivana 2107 @ B207 imaslac@ffzg.unizg.hr Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti / FF_odsjeci
Olujić, Ivana 2342 @ F320 iolujic@ffzg.unizg.hr Odsjek za romanistiku / FF_odsjeci
Peruško , Ivana 2122 @ B224 iperusko@ffzg.unizg.hr Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti / FF_odsjeci
Petrić Lasnik, Ivana 2275 @ B218 iplasnik@ffzg.unizg.hr Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti / FF_odsjeci
Simeon, Ivana 2142 @ B302 ivana.simeon@ffzg.unizg.hr Odsjek za lingvistiku / FF_odsjeci
Sudarević, Ivana 2387 @ A004 isudarevic@ffzg.unizg.hr Ured za kvalitetu / FF_uredi
Tomas, Ivana 2406 @ C101 tomasi@ffzg.unizg.hr Odsjek za povijest umjetnosti / FF_odsjeci
Vidović Bolt, Ivana 2120, 2171 @ B222, D21 ividovic@ffzg.unizg.hr, prodekanica.nastava@ffzg.unizg.hr Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti / FF_odsjeci
Zagorac, Ivana 2180 @ C217 izagorac@ffzg.unizg.hr Odsjek za filozofiju / FF_odsjeci