Jeste li pogledali Upute (gore na izborniku)?
Pojam za traženje:
Rezultati traženja za pojam: Računovodstvo
Naziv Telefon @ Soba Email Dijelovi
Računovodstvo Dekanat
FF
Blagajna
Ekonomat
Arelić, Ljiljana 2010 @ D04 ljarelic@ffzg.hr
Balen, Linda 2023 @ D03 libalen@m.ffzg.hr
Budjan, Vlasta 2027 @ D06 vbudjan@ffzg.hr
Forko, Katica 2018 @ D07 kforko@ffzg.hr
Ivančić, Tatjana 2027 @ D06 tivancic@m.ffzg.hr
Jelić, Ivana 2021, telefaks: 2251 @ D08 ivravlic@ffzg.hr
Karamarko, Senija 2201 @ D05 skaramar@ffzg.hr
Klarić, Srđan 2023 @ D03 srklaric@m.ffzg.hr
Macakanja, Dina 2010 @ D04 dmacakan@ffzg.hr
Mandić, Ana 2008 @ D02 ana.cerovski@ffzg.hr
Stary, Tomislav 2028 @ D09 tstary@ffzg.hr
Škrapić, Predrag 2028, telefaks: 2028 @ D09 predragskrapic@yahoo.com
Škrinjar, Ljerka 2027 @ D06 ljskrinj@ffzg.hr
Špehar, Vesna 2201 @ D05 vspehar@ffzg.hr
Tkalčić Barišić, Vesna 2201 @ D05 vtbarisi@ffzg.hr