Jeste li pogledali Upute (gore na izborniku)?
Pojam za traženje:
Rezultati traženja za pojam: Vesna
Prezime, ime Telefon @ Soba Email Iz
Alikalfić, Vesna 6113-147 @ SD Martinovka - kabinet 07 valikalf@ffzg.hr Samostalna katedra za kineziologiju / FF
Beli, Vesna 2195 @ B014 vesna.beli@zg.htnet.hr Odsjek za anglistiku / FF_odsjeci
Bevanda, Vesna 2303 @ E327 vesna.bevanda@ffzg.hr Odsjek za germanistiku / FF_odsjeci
Buško, Vesna 2192 @ C309 vesna.busko@ffzg.hr Odsjek za psihologiju / FF_odsjeci
Deželjin, Vesna 2333 @ F315 vdezelji@ffzg.hr Odsjek za talijanistiku / FF_odsjeci
Gregurić, Vesna 2386 @ D26-27 vesna.greguric@ffzg.hr Studentska služba / Dekanat
Ivančević Ježek, Vesna 2324 @ E305 vivancev@ffzg.hr Odsjek za germanistiku / FF_odsjeci
Mildner, Vesna 2097 @ B312 vesna.mildner@ffzg.hr Odsjek za fonetiku / FF_odsjeci
Mirosavljević, Vesna 2214 @ B301 mirosav@ffzg.hr Centar za strane jezike / FF_centri
Muhvić-Dimanovski, Vesna 2063 @ B323 vmuhvicd@ffzg.hr Zavod za lingvistiku / FF_zavodi
Pajtler Konić, Vesna 2095 @ B325 vpajtler@ffzg.hr Centar za strane jezike / FF_centri
Špehar, Vesna 2201 @ D05 vspehar@ffzg.hr Računovodstvo / Dekanat
Tkalčić Barišić, Vesna 2201 @ D05 vtbarisi@ffzg.hr Računovodstvo / Dekanat
Vlahović Štetić, Vesna 2198 @ C316 vvlahovi@ffzg.hr Odsjek za psihologiju / FF_odsjeci