Jeste li pogledali Upute (gore na izborniku)?
Pojam za traženje:
Rezultati traženja za pojam: Katedra za hungarologiju
Naziv Telefon @ Soba Email Dijelovi
Katedra za hungarologiju Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku
FF_odsjeci
FF
Bene, Sándor 2011 @ B001 sbene@ffzg.unizg.hr
Katalinić, Kristina 2045 @ B002 kkatalin@ffzg.unizg.hr
Sukalić, Martin 2011 @ B001 msukalic@ffzg.hr, mar95tin@gmail.com