Detaljni podaci o organizacijskom dijelu na FF


OIB
ItemName
Katedra za hungarologiju
ItemNameEnglish
Chair of Hungarian language and culture
OrgUnitCategory
FF_katedra
Nicknames
hungarologija, katedra
PrintFlag
Room
Phones
Mobiles
Telefax
EmailAddresses
Url
Url-Katedra za hungarologiju
UrlEnglish
UrlEnglish-Url-Katedra za hungarologiju