Detaljni podaci o osobi

Prezime
Brnčić
Ime
Jadranka
Sobe
Telefoni
Mobiteli
Telefax
Emailovi
jbrncic@ffzg.hr
URL
AAI uid
Email uid
VPN uid
Poštanski broj
Grad
Adresa