Detaljni podaci o organizacijskom dijelu na FF


OIB
ItemName
Ured za kvalitetu
ItemNameEnglish
EN:(Ured za kvalitetu)
OrgUnitCategory
FF_ured
Nicknames
kvaliteta
PrintFlag
Room
Phones
Mobiles
Telefax
EmailAddresses
Url
UrlEnglish