Detaljni podaci o organizacijskom dijelu na FF


OIB
ItemName
FF_studentske_udruge
ItemNameEnglish
EN:(FF_studentske_udruge)
OrgUnitCategory
FF dio
Nicknames
club
PrintFlag
Room
Phones
Mobiles
Telefax
EmailAddresses
Url
Url-FF_studentske_udruge
UrlEnglish
UrlEnglish-Url-FF_studentske_udruge