Detaljni podaci o organizacijskom dijelu na FF


OIB
ItemName
Katedra za turkologiju
ItemNameEnglish
Chair of Turkish language and culture
OrgUnitCategory
FF_katedra
Nicknames
turkologija, katedra
PrintFlag
Room
Phones
Mobiles
Telefax
EmailAddresses
Url
Url-Katedra za turkologiju
UrlEnglish
UrlEnglish-Url-Katedra za turkologiju