Detaljni podaci o organizacijskom dijelu na FF


OIB
ItemName
Katedra za judaistiku
ItemNameEnglish
Section for Jewish Studies
OrgUnitCategory
FF_katedra
Nicknames
judaistika, judaistika
PrintFlag
Room
Phones
Mobiles
Telefax
EmailAddresses
Url
Url-Katedra za judaistiku
UrlEnglish
UrlEnglish-Url-Katedra za judaistiku