Detaljni podaci o organizacijskom dijelu na FF


OIB
ItemName
CROATICUM - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik
ItemNameEnglish
Croaticum
OrgUnitCategory
FF_centar
Nicknames
croaticum
PrintFlag
Room
B103
Phones
2068
Mobiles
Telefax
EmailAddresses
croaticum@ffzg.hr
Url
croaticum.ffzg.unizg.hr
UrlEnglish
UrlEnglish-Url-CROATICUM - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik