Detaljni podaci o organizacijskom dijelu na FF


OIB
ItemName
Zavod za hrvatsku povijest
ItemNameEnglish
EN:(Zavod za hrvatsku povijest)
OrgUnitCategory
FF_zavod
Nicknames
hrvatska povijest
PrintFlag
Room
Phones
Mobiles
Telefax
EmailAddresses
Url
Url-Zavod za hrvatsku povijest
UrlEnglish
UrlEnglish-Url-Zavod za hrvatsku povijest