Detaljni podaci o organizacijskom dijelu na FF


OIB
ItemName
Urudžbeni
ItemNameEnglish
EN:(Urudžbeni)
OrgUnitCategory
FF_ured
Nicknames
urudžbeni zapisnik, pisarnica
PrintFlag
Room
Phones
Mobiles
Telefax
EmailAddresses
Url
Url-Urudžbeni
UrlEnglish
UrlEnglish-Url-Urudžbeni