Detaljni podaci o organizacijskom dijelu na FF


OIB
ItemName
Služba za međunarodnu suradnju
ItemNameEnglish
EN:(Služba za međunarodnu suradnju)
OrgUnitCategory
FF_ured
Nicknames
međunarodna suradnja, međunarodna
PrintFlag
Room
Phones
Mobiles
Telefax
EmailAddresses
Url
Url-Služba za međunarodnu suradnju
UrlEnglish
UrlEnglish-Url-Služba za međunarodnu suradnju