Detaljni podaci o organizacijskom dijelu na FF


OIB
ItemName
Ured za javnu nabavu
ItemNameEnglish
EN:(Ured za javnu nabavu)
OrgUnitCategory
FF_ured
Nicknames
javna nabava
PrintFlag
Room
Phones
Mobiles
Telefax
EmailAddresses
Url
Url-Ured za javnu nabavu
UrlEnglish
UrlEnglish-Url-Ured za javnu nabavu