Detaljni podaci o organizacijskom dijelu na FF


OIB
ItemName
Ured za ISVU
ItemNameEnglish
EN:(Ured za ISVU)
OrgUnitCategory
FF_ured
Nicknames
isvu
PrintFlag
Room
Phones
Mobiles
Telefax
EmailAddresses
Url
Url-Ured za ISVU
UrlEnglish
UrlEnglish-Url-Ured za ISVU