Detaljni podaci o organizacijskom dijelu na FF


OIB
ItemName
Studentski zbor
ItemNameEnglish
EN:(Studentski zbor)
OrgUnitCategory
FF_tijelo
Nicknames
zbor
PrintFlag
Room
A014
Phones
Mobiles
Telefax
EmailAddresses
Url
Url-Studentski zbor
UrlEnglish
UrlEnglish-Url-Studentski zbor