Detaljni podaci o organizacijskom dijelu na FF


OIB
ItemName
Studentski klub arheologa – S.K.A.
ItemNameEnglish
EN:(Studentski klub arheologa – S.K.A.)
OrgUnitCategory
FF_tijelo
Nicknames
Skandinavistika
PrintFlag
Room
A015
Phones
Mobiles
Telefax
EmailAddresses
Url
Url-Studentski klub arheologa – S.K.A.
UrlEnglish
UrlEnglish-Url-Studentski klub arheologa – S.K.A.