Detaljni podaci o organizacijskom dijelu na FF


OIB
ItemName
Savez stud. udruga FF - SSUFF
ItemNameEnglish
EN:(Savez stud. udruga FF - SSUFF)
OrgUnitCategory
FF_tijelo
Nicknames
ssuff, suff
PrintFlag
Room
A015
Phones
Mobiles
Telefax
EmailAddresses
Url
Url-Savez stud. udruga FF - SSUFF
UrlEnglish
UrlEnglish-Url-Savez stud. udruga FF - SSUFF