Detaljni podaci o organizacijskom dijelu na FF


OIB
ItemName
Klub studenata psihologije – STUP
ItemNameEnglish
EN:(Klub studenata psihologije – STUP)
OrgUnitCategory
FF_tijelo
Nicknames
stup
PrintFlag
Room
A015
Phones
Mobiles
Telefax
EmailAddresses
Url
Url-Klub studenata psihologije – STUP
UrlEnglish
UrlEnglish-Url-Klub studenata psihologije – STUP