Detaljni podaci o organizacijskom dijelu na FF


OIB
ItemName
Klub studenata povijesti ISHA
ItemNameEnglish
EN:(Klub studenata povijesti ISHA)
OrgUnitCategory
FF_tijelo
Nicknames
isha
PrintFlag
Room
A015
Phones
Mobiles
Telefax
EmailAddresses
Url
Url-Klub studenata povijesti ISHA
UrlEnglish
UrlEnglish-Url-Klub studenata povijesti ISHA