Detaljni podaci o organizacijskom dijelu na FF


OIB
ItemName
Klub studenata pov. umjetnosti - KSPUFF
ItemNameEnglish
EN:(Klub studenata pov. umjetnosti - KSPUFF)
OrgUnitCategory
FF_tijelo
Nicknames
kspuff
PrintFlag
Room
A015
Phones
Mobiles
Telefax
EmailAddresses
Url
Url-Klub studenata pov. umjetnosti - KSPUFF
UrlEnglish
UrlEnglish-Url-Klub studenata pov. umjetnosti - KSPUFF