Detaljni podaci o organizacijskom dijelu na FF


OIB
ItemName
Klub studenata komparativne književnosti
ItemNameEnglish
EN:(Klub studenata komparativne književnosti)
OrgUnitCategory
FF_tijelo
Nicknames
PrintFlag
Room
A015
Phones
Mobiles
Telefax
EmailAddresses
Url
Url-Klub studenata komparativne književnosti
UrlEnglish
UrlEnglish-Url-Klub studenata komparativne književnosti