Detaljni podaci o organizacijskom dijelu na FF


OIB
ItemName
Klub studenata informatologije – KSIZ
ItemNameEnglish
EN:(Klub studenata informatologije – KSIZ)
OrgUnitCategory
FF_tijelo
Nicknames
ksiz
PrintFlag
Room
A015
Phones
Mobiles
Telefax
EmailAddresses
Url
Url-Klub studenata informatologije – KSIZ
UrlEnglish
UrlEnglish-Url-Klub studenata informatologije – KSIZ