Detaljni podaci o organizacijskom dijelu na FF


OIB
ItemName
Klub studenata indologije Tarangini
ItemNameEnglish
EN:(Klub studenata indologije Tarangini)
OrgUnitCategory
FF_tijelo
Nicknames
tarangini
PrintFlag
Room
A015
Phones
Mobiles
Telefax
EmailAddresses
Url
Url-Klub studenata indologije Tarangini
UrlEnglish
UrlEnglish-Url-Klub studenata indologije Tarangini