Detaljni podaci o organizacijskom dijelu na FF


OIB
ItemName
Klub studenata etnologije Domaći
ItemNameEnglish
EN:(Klub studenata etnologije Domaći)
OrgUnitCategory
FF_tijelo
Nicknames
domaći
PrintFlag
Room
A015
Phones
Mobiles
Telefax
EmailAddresses
Url
Url-Klub studenata etnologije Domaći
UrlEnglish
UrlEnglish-Url-Klub studenata etnologije Domaći