Detaljni podaci o organizacijskom dijelu na FF


OIB
ItemName
Klub studenata anglistike X.a.
ItemNameEnglish
EN:(Klub studenata anglistike X.a.)
OrgUnitCategory
FF_tijelo
Nicknames
x.a
PrintFlag
Room
A015
Phones
Mobiles
Telefax
EmailAddresses
Url
Url-Klub studenata anglistike X.a.
UrlEnglish
UrlEnglish-Url-Klub studenata anglistike X.a.