Detaljni podaci o organizacijskom dijelu na FF


OIB
ItemName
Studentska služba
ItemNameEnglish
EN:(Studentska služba)
OrgUnitCategory
FF_služba
Nicknames
referada
PrintFlag
Room
Phones
Mobiles
Telefax
EmailAddresses
stuslu@ffzg.hr
Url
Url-Studentska služba
UrlEnglish
UrlEnglish-Url-Studentska služba