Detaljni podaci o organizacijskom dijelu na FF


OIB
ItemName
Poslijediplomska referada
ItemNameEnglish
EN:(Poslijediplomska referada)
OrgUnitCategory
FF_služba
Nicknames
služba
PrintFlag
Room
Phones
Mobiles
Telefax
EmailAddresses
Url
Url-Poslijediplomska referada
UrlEnglish
UrlEnglish-Url-Poslijediplomska referada