Detaljni podaci o organizacijskom dijelu na FF


OIB
ItemName
Vijećnica
ItemNameEnglish
EN:(Vijećnica)
OrgUnitCategory
FF_prostorija
Nicknames
PrintFlag
Room
Vijećnica
Phones
2363
Mobiles
Telefax
EmailAddresses
Url
Url-Vijećnica
UrlEnglish
UrlEnglish-Url-Vijećnica