Detaljni podaci o organizacijskom dijelu na FF


OIB
ItemName
Odsjek za lingvistiku
ItemNameEnglish
Department of Linguistics
OrgUnitCategory
FF_odsjek
Nicknames
lingvistika
PrintFlag
Room
Phones
Mobiles
Telefax
EmailAddresses
Url
Url-Odsjek za lingvistiku
UrlEnglish
UrlEnglish-Url-Odsjek za lingvistiku