Detaljni podaci o organizacijskom dijelu na FF


OIB
ItemName
Odsjek za komparativnu književnost
ItemNameEnglish
Department of Comparative literature
OrgUnitCategory
FF_odsjek
Nicknames
komparativna
PrintFlag
Room
Phones
Mobiles
Telefax
EmailAddresses
Url
Url-Odsjek za komparativnu književnost
UrlEnglish
UrlEnglish-Url-Odsjek za komparativnu književnost