Detaljni podaci o organizacijskom dijelu na FF


OIB
ItemName
Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku
ItemNameEnglish
Department of Hungarology, Turkology and Judaism
OrgUnitCategory
FF_odsjek
Nicknames
hungarologija, turkologija, judaistika
PrintFlag
Room
Phones
Mobiles
Telefax
EmailAddresses
Url
Url-Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku
UrlEnglish
UrlEnglish-Url-Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku