Detaljni podaci o organizacijskom dijelu na FF


OIB
ItemName
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ItemNameEnglish
Anthropology
OrgUnitCategory
FF_odsjek
Nicknames
etnologija, antropologija
PrintFlag
Room
Phones
Mobiles
Telefax
EmailAddresses
Url
Url-Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
UrlEnglish
UrlEnglish-Url-Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju