Detaljni podaci o organizacijskom dijelu na FF


OIB
ItemName
Odsjek za anglistiku
ItemNameEnglish
Department of English language and literature
OrgUnitCategory
FF_odsjek
Nicknames
anglistika
PrintFlag
Room
Phones
Mobiles
Telefax
EmailAddresses
Url
Url-Odsjek za anglistiku
UrlEnglish
UrlEnglish-Url-Odsjek za anglistiku