Detaljni podaci o organizacijskom dijelu na FF


OIB
ItemName
Centar za psihodijagnostičke instrumente
ItemNameEnglish
EN:(Centar za psihodijagnostičke instrumente)
OrgUnitCategory
FF_centar
Nicknames
CPI, psihodijagnostika
PrintFlag
Room
Phones
Mobiles
Telefax
EmailAddresses
Url
Url-Centar za psihodijagnostičke instrumente
UrlEnglish
UrlEnglish-Url-Centar za psihodijagnostičke instrumente