Detaljni podaci o organizacijskom dijelu na FF


OIB
ItemName
Centar za ljudska prava
ItemNameEnglish
EN:(Centar za ljudska prava)
OrgUnitCategory
FF_centar
Nicknames
ljudska prava
PrintFlag
Room
Phones
Mobiles
Telefax
EmailAddresses
Url
Url-Centar za ljudska prava
UrlEnglish
UrlEnglish-Url-Centar za ljudska prava