Detaljni podaci o organizacijskom dijelu na FF


OIB
ItemName
FF_vanjske_organizacije
ItemNameEnglish
EN:(FF_vanjske_organizacije)
OrgUnitCategory
FF dio
Nicknames
PrintFlag
Room
Phones
Mobiles
Telefax
EmailAddresses
Url
Url-FF_vanjske_organizacije
UrlEnglish
UrlEnglish-Url-FF_vanjske_organizacije