Jeste li pogledali Upute (gore na izborniku)?
Pojam za traženje:
Rezultati traženja za pojam: Katedra za nederlandistiku
Naziv Telefon @ Soba Email Dijelovi
Katedra za nederlandistiku Odsjek za germanistiku
FF_odsjeci
FF
Križić Roban, Sandra 2347 @ E310 sandra.krizic@zg.htnet.hr
Pancirov Cornelisse, Željana 2358 @ E304 zpcornel@ffzg.hr
Pasini Tržec, Iva 2357 @ E306 ipasini@ffzg.hr
Roban, Nenad 2347 @ E310 nroban@ffzg.hr
Ulrich Knežević, Gioia-Ana 2358 @ E304 gioiaulrich@gmail.com, gulrich@ffzg.hr