Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

za sve studijske grupe

preddiplomska nastava za zimski semestar 2021./22.studijska grupa: Integrirani studij povijesti i geografije, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak
kolegij: Historiografski praktikum
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 09:30-10:15 dvorana A201 - predavanje, grupa 1
pon 10:15-11:00 dvorana A201 - seminar, grupa 1
pon 11:00-11:45 dvorana A201 - predavanje, grupa 2
pon 11:45-12:30 dvorana A201 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus
kolegij: Historiografski praktikum
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 08:00-08:45 dvorana D6 - predavanje, grupa 1
sri 08:45-09:30 dvorana D6 - seminar, grupa 1
sri 11:00-11:45 dvorana A201 - predavanje, grupa 2
sri 11:45-12:30 dvorana A201 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić
kolegij: Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja
predavanja + seminara + vježbi: 3+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:45-11:00 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Jasmina Osterman, Osterman, Jasmina; Vilogorac Brčić, Inga
kolegij: Povijest ranih civilizacija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 14:00-15:30 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Jasmina Osterman, Osterman, Jasmina; Vilogorac Brčić, Inga
kolegij: Povijest ranih civilizacija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
uto 11:00-12:30 dvorana A201 - predavanje
uto 12:30-14:00 dvorana A201 - seminar, grupa 1
uto 14:00-15:30 dvorana A201 - seminar, grupa 2
pet 11:00-12:30 dvorana A201 - seminar, grupa 3studijska grupa: Integrirani studij povijesti i geografije, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Zrinka Blažević, Blažević, Zrinka; Šarić, Marko; Kursar, Vjeran
kolegij: Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 08:00-09:30 dvorana A001 - seminar, grupa 1
uto 17:00-18:30 dvorana D6 - predavanje
čet 09:30-11:00 dvorana A001 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Petrić, Petrić, Hrvoje; Šarić, Marko
kolegij: Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 14:00-15:30 dvorana A202 - seminar
čet 15:30-17:00 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Nataša Štefanec
kolegij: Hrvatska povijest ranoga novog vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 11:00-12:30 dvorana D5 - predavanje
pon 14:00-15:30 dvorana A201 - seminar, grupa 1
pon 15:30-17:00 dvorana A202 - seminar, grupa 2studijska grupa: Integrirani studij povijesti i geografije, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak
kolegij: Europska i svjetska povijest 1918.-1945.
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 17:00-18:30 dvorana A202 - seminar, grupa 1
uto 18:30-20:00 dvorana A201 - seminar, grupa 2
pet 15:30-17:00 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivica Šute
kolegij: Hrvatska povijest 1918. - 1945.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 08:00-09:30 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivica Šute, Hutinec, Goran
kolegij: Hrvatska povijest 1918. - 1945. - seminari
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 14:00-15:30 dvorana A202 - seminar, grupa 1
sri 15:30-17:00 dvorana A201 - seminar, grupa 2
čet 09:30-11:00 dvorana A201 - seminar, grupa 3
čet 14:00-15:30 dvorana A202 - seminar, grupa 4
nastavnici: dr. sc. Borislav Grgin, Špoljarić, Luka
kolegij: Križarske države: religija, politika, društvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 dvorana A125 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Klasić
kolegij: Politika i propaganda u 20. stoljeću
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 09:30-11:00 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Branimir Janković
kolegij: Povijest historiografije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pet 08:00-09:30 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Kornelija Jurin Starčević
kolegij: Povijest Osmanskog Carstva
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 10:15-11:45 dvorana A111 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A111 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Grgin
kolegij: Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 14:00-15:30 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirela Altić
kolegij: Uvod u čitanje starih karata
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 17:00-18:30 dvorana A202 - predavanjestudijska grupa: Integrirani studij povijesti i geografije, preddiplomska nastava, semestar: 7

nastavnici: dr. sc. Snježana Koren
kolegij: Didaktika povijesti I.
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 8
pon 08:00-09:30 dvorana A202 - seminar, grupa 1
pon 09:30-11:00 dvorana A202 - seminar, grupa 2
uto 08:00-09:30 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Branimir Janković, Janković, Branimir; Tomašegović, Nikola
kolegij: Historiografija i nacionalizam
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 14:00-14:45 dvorana A201 - predavanje
pet 14:45-15:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nikola Anušić
kolegij: Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 17:00-17:45 dvorana A202 - predavanje
pon 17:45-18:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivo Goldstein
kolegij: Josip Broz Tito
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 15:30-17:00 dvorana A001 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivica Šute
kolegij: Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 12:30-14:00 dvorana A001 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Snježana Koren
kolegij: Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 12:30-13:15 dvorana A201 - predavanje
čet 13:15-14:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jasmina Osterman, Vilogorac Brčić, Inga
kolegij: Nil u Tiberu: egipatski bogovi u rimskom svijetu
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 09:30-11:00 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Trpimir Vedriš
kolegij: Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 08:00-08:45 dvorana A209 - predavanje
sri 08:45-09:30 dvorana A209 - seminar
nastavnici: dr. sc. Trpimir Vedriš
kolegij: Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 14:00-15:30 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline
kolegij: Pomoćne povijesne znanosti I.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 08:00-09:30 dvorana D2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivica Prlender
kolegij: Povijest Dubrovačke Republike
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 12:30-14:00 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Petrić, Šimetin Šegvić, Filip
kolegij: Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 17:00-18:30 dvorana A201 - predavanje
čet 18:30-20:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Martin Previšić
kolegij: Povijest međunarodnog komunističkog pokreta
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 09:30-11:00 dvorana A202 - predavanje
čet 09:30-10:15 dvorana A202 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tvrtko Jakovina
kolegij: Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 11:00-11:45 dvorana A001 - predavanje
sri 11:45-12:30 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Iskra Iveljić, Tomašegović, Nikola
kolegij: Problemi hrvatske moderne
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 15:30-17:00 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivica Prlender
kolegij: Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 08:00-09:30 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivica Prlender
kolegij: Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija: Istok i Zapad na razmeđu srednje i jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 15:30-17:00 dvorana A202 - predavanjestudijska grupa: Engleski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: dr. sc. Anda Bukvić, Marko Majerović, Marina Zubak Pivarski, Vinko Zgaga
kolegij: Suvremeni engleski jezik 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 10:15-11:45 dvorana A219 - seminar, grupa 7
pon 13:15-14:45 dvorana A219 - seminar, grupa 6
uto 08:45-10:15 dvorana A123 - seminar, grupa 1
uto 11:00-12:30 dvorana A216 - seminar, grupa 2
sri 08:00-09:30 dvorana A219 - vježbe, grupa 1
sri 09:30-11:00 dvorana A216 - vježbe, grupa 2
sri 10:15-11:45 dvorana A219 - vježbe, grupa 7
sri 11:45-13:15 dvorana A216 - seminar, grupa 4
sri 13:15-14:45 dvorana A216 - seminar, grupa 5
sri 14:00-15:30 dvorana A219 - vježbe, grupa 6
sri 14:45-16:15 dvorana A216 - seminar, grupa 3
pet 08:00-09:30 dvorana A216 - vježbe, grupa 3
pet 09:30-11:00 dvorana A216 - vježbe, grupa 4
pet 11:00-12:30 dvorana A216 - vježbe, grupa 5
nastavnici: dr. sc. Marina Grubišić
kolegij: Uvod u lingvistički studij engleskoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 17:45-19:15 dvorana D7 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana D7 - predavanje
nastavnici: dr.sc. Sven Cvek, dr.sc. Martina Domines Veliki, dr. sc.Tihana Klepač
kolegij: Uvod u studij engleske književnosti 1
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 11:00-11:45 dvorana A105 - predavanje, grupa 4
pon 11:45-12:30 dvorana A105 - seminar, grupa 4
čet 09:30-10:15 dvorana A219 - predavanje, grupa 3
čet 10:15-11:00 dvorana A219 - seminar, grupa 3
čet 15:30-16:15 dvorana A123 - predavanje, grupa 1
čet 16:15-17:00 dvorana A123 - seminar, grupa 1
pet 11:00-11:45 dvorana A123 - predavanje, grupa 2
pet 11:45-12:30 dvorana A123 - seminar, grupa 2studijska grupa: Engleski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Iva Polak
kolegij: Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 17:45-18:30 dvorana D7 - predavanje
pet 15:30-17:00 dvorana D7 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sven Cvek
kolegij: Američki postmodernizam i popularna kultura
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 12:30-13:15 dvorana A123 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana A123 - seminar
pet 10:15-11:00 dvorana A123 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jelena Šesnić
kolegij: Aspekti američkoga romantizma
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 08:45-09:30 dvorana D3 - predavanje
sri 16:15-17:45 dvorana D2 - seminar
nastavnici: dr.sc. Martina Domines Veliki
kolegij: Britanski romantizam: poezija
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 11:45-12:30 dvorana A219 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr.sc. Tihana Klepač
kolegij: Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 10:15-11:00 dvorana A123 - predavanje
uto 12:30-14:00 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Bašić, Marina Zubak Pivarski, dr. sc. Tea Raše
kolegij: Suvremeni engleski jezik 3
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-14:00 dvorana A123 - seminar, grupa 2
uto 09:30-11:00 dvorana A105 - vježbe, grupa 2
uto 11:00-12:30 dvorana A219 - seminar, grupa 3
uto 11:45-13:15 dvorana D5 - seminar, grupa 1
sri 11:45-13:15 dvorana A105 - vježbe, grupa 3
sri 15:30-17:00 dvorana A219 - seminar, grupa 4
sri 17:00-18:30 dvorana A219 - seminar, grupa 5
sri 18:30-20:00 dvorana A219 - seminar, grupa 6
pet 13:15-14:45 dvorana A105 - vježbe, grupa 4
pet 14:00-15:30 dvorana D2 - vježbe, grupa 1
pet 14:45-16:15 dvorana A105 - vježbe, grupa 5
pet 16:15-17:45 dvorana A105 - vježbe, grupa 6
nastavnici: dr. sc. Borislav Knežević
kolegij: Viktorijanska književnost: žanrovi i teme
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 10:15-11:00 dvorana A123 - predavanje
uto 11:00-11:45 dvorana A123 - seminar
čet 10:15-11:00 dvorana A123 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tatjana Jukić Gregurić
kolegij: Viktorijanski roman – poetika i politika
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 11:45-12:30 dvorana A123 - predavanje
uto 12:30-13:15 dvorana A123 - seminar
čet 11:45-12:30 dvorana A123 - seminarstudijska grupa: Engleski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Iva Polak
kolegij: Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 17:45-18:30 dvorana D7 - predavanje
pet 15:30-17:00 dvorana D7 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sven Cvek
kolegij: Američki postmodernizam i popularna kultura
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 12:30-13:15 dvorana A123 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana A123 - seminar
pet 10:15-11:00 dvorana A123 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jelena Šesnić
kolegij: Aspekti američkoga romantizma
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 08:45-09:30 dvorana D3 - predavanje
sri 16:15-17:45 dvorana D2 - seminar
nastavnici: dr.sc. Martina Domines Veliki
kolegij: Britanski romantizam: poezija
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 11:45-12:30 dvorana A219 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr.sc. Kristijan Nikolić; dr. sc. Alexander D. Hoyt
kolegij: Kulture SAD-a i Velike Britanije
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 10:15-11:00 dvorana A314 - predavanje, grupa 4
pon 11:00-11:45 dvorana A314 - seminar, grupa 4
pon 12:30-13:15 dvorana A105 - predavanje, grupa 3
pon 13:15-14:00 dvorana A105 - seminar, grupa 3
uto 16:15-17:00 dvorana A105 - predavanje, grupa 1
uto 17:00-17:45 dvorana A105 - seminar, grupa 1
uto 17:45-18:30 dvorana A105 - predavanje, grupa 2
uto 18:30-19:15 dvorana A105 - seminar, grupa 2
sri 09:30-11:00 dvorana A123 - seminar, grupa 2
sri 11:00-12:30 dvorana A123 - seminar, grupa 4
sri 12:30-14:00 dvorana A219 - seminar, grupa 1
sri 14:00-15:30 dvorana A105 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr.sc. Tihana Klepač
kolegij: Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 10:15-11:00 dvorana A123 - predavanje
uto 12:30-14:00 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Milena Žic Fuchs
kolegij: Semantika engleskoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 14:45-16:15 dvorana D6 - predavanje
pon 17:00-18:30 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Knežević
kolegij: Viktorijanska književnost: žanrovi i teme
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 10:15-11:00 dvorana A123 - predavanje
uto 11:00-11:45 dvorana A123 - seminar
čet 10:15-11:00 dvorana A123 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tatjana Jukić Gregurić
kolegij: Viktorijanski roman – poetika i politika
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 11:45-12:30 dvorana A123 - predavanje
uto 12:30-13:15 dvorana A123 - seminar
čet 11:45-12:30 dvorana A123 - seminarstudijska grupa: Antropologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: dr. sc. Darko Polšek
kolegij: Uvod u antropologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 17:00-18:30 dvorana A112 - seminar, grupa 2
sri 14:00-15:30 dvorana D1 - predavanje
sri 15:30-17:00 dvorana D1 - seminar, grupa 1
čet 14:00-15:30 dvorana A125 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Marijana Belaj, Tibor Komar
kolegij: Uvod u etnologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-11:00 dvorana D1 - predavanje
uto 14:00-15:30 dvorana A125 - seminar, grupa 1
uto 15:30-17:00 dvorana A125 - seminar, grupa 2
sri 09:30-11:00 dvorana A112 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Petar Tomev Mitrikeski
kolegij: Uvod u genetiku čovjeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 18:30-20:00 dvorana D7 - predavanjestudijska grupa: Antropologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Indoeuropska mitologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-12:30 dvorana A113 - predavanje
čet 12:30-13:15 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli
kolegij: Kognitivna lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 dvorana A113 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Helena Popović
kolegij: Kvalitativne metode istraživanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 09:30-11:00 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Sanja Potkonjak, Goran Pavel Šantek, Tihana Rubić, Ivona Grgurinović, Iva Grubiša
kolegij: Metodologija etnologije i kulturne antropologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana A125 - seminar, grupa 1
pon 11:00-12:30 dvorana A125 - seminar, grupa 2
pon 14:00-15:30 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirjana Tonković
kolegij: Statističke metode za antropologe
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 10:15-11:00 dvorana A125 - predavanje
uto 11:00-12:30 dvorana A125 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Tin Turković, Tin Turković, Maja Zeman
kolegij: Umjetnost antike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 6
sri 12:30-14:00 dvorana D6 - predavanje
pet 10:15-11:00 dvorana D6 - seminar, grupa 1
pet 11:00-11:45 dvorana D6 - seminar, grupa 2
pet 11:45-12:30 dvorana D6 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Uvod u indoeuropsku lingvistiku
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 12:30-14:00 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Krunoslav Brčić-Kostić
kolegij: Uvod u populacijsku genetiku
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pet 12:30-13:15 dvorana A125 - predavanje
pet 13:15-14:00 dvorana A125 - seminar
pet 14:00-14:45 dvorana A125 - vježbestudijska grupa: Antropologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, u mirovini, Dorijan Vahtar
kolegij: ANTROPOLOGIJA ODGOJA I OBRAZOVANJA
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 18:30-20:00 dvorana A226 - seminar, grupa 1
pon 20:00-21:30 dvorana A226 - seminar, grupa 2
uto 18:30-20:00 dvorana A227 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Indoeuropska mitologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-12:30 dvorana A113 - predavanje
čet 12:30-13:15 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli
kolegij: Kognitivna lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 dvorana A113 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Helena Popović
kolegij: Kvalitativne metode istraživanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 09:30-11:00 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tanja Bukovčan
kolegij: Medicinska antropologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 09:30-11:00 dvorana A112 - predavanje
čet 11:00-11:45 dvorana A112 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sanja Potkonjak, Goran Pavel Šantek, Tihana Rubić, Ivona Grgurinović, Iva Grubiša
kolegij: Metodologija etnologije i kulturne antropologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana A125 - seminar, grupa 1
pon 11:00-12:30 dvorana A125 - seminar, grupa 2
pon 14:00-15:30 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Darko Polšek
kolegij: Sociobiologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 09:30-11:00 dvorana A112 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tin Turković, Tin Turković, Maja Zeman
kolegij: Umjetnost antike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 6
sri 12:30-14:00 dvorana D6 - predavanje
pet 10:15-11:00 dvorana D6 - seminar, grupa 1
pet 11:00-11:45 dvorana D6 - seminar, grupa 2
pet 11:45-12:30 dvorana D6 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Uvod u indoeuropsku lingvistiku
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 12:30-14:00 dvorana D5 - predavanjestudijska grupa: Arheologija - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: dr. sc. Ina Miloglav
kolegij: Dokumentiranje arheoloških nalazišta
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ina Miloglav
kolegij: Načela arheoloških istraživanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 12:30-14:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marcel Burić
kolegij: Neolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Neolitik Hrvatske
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
čet 08:00-09:30 dvorana FOND1 - seminar, grupa 1
čet 09:30-11:00 dvorana FOND1 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana FOND1 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Nikola Vukosavljević, dr. sc. Rajna Šošić Klindžić
kolegij: Paleolitički lovci i sakupljači + Paleolitik i mezolitik Hrvatske
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 09:30-11:00 dvorana FOND1 - predavanje
čet 12:30-14:00 dvorana A018 - seminar, grupa 1
čet 17:00-18:30 dvorana FOND2 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Marcel Burić, dr. sc. Rajna Šošić Klindžić
kolegij: Uvod u prapovijesnu arheologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:00-12:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec
kolegij: Uvod u slavensku arheologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 09:30-11:00 dvorana A018 - predavanjestudijska grupa: Arheologija - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Zdravka Hincak, dr.sc. Damir Mihelić
kolegij: Arheologija bioloških ostataka
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 08:00-09:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ana Pavlović
kolegij: Arheologija i mediji
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 09:30-11:00 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec, mr. sc. Anita Dugonjić
kolegij: Arheologija i povijest srednjeg vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ina Miloglav, dr. sc. Ina Miloglav
kolegij: Arheološki praktikum
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pet 08:00-11:00 dvorana C025 - vježbe, grupa 1
pet 11:00-14:00 dvorana C025 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Janja Mavrović Mokos
kolegij: Brončano doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija brončanog doba I
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 09:30-11:00 dvorana FOND1 - predavanje
pon 11:00-12:30 dvorana FOND2 - seminar
nastavnici: dr. sc. Helena Tomas
kolegij: Mikenska epigrafija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:45-13:15 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Helena Tomas
kolegij: Osnove egejske arheologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marina Milićević Bradač
kolegij: Osnove klasične arheologije 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-11:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marina Milićević Bradač, dr. sc. Zrinka Šimić Kanaet
kolegij: Proseminar iz klasične arheologije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 12:30-14:00 dvorana FOND2 - seminar
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, dr. sc. Domagoj Tončinić; dr. sc. Iva Kaić; dr. sc. Vinka Matijević; dr. sc. Mirna Vukov
kolegij: Rimski pokretni nalazi antičkog Ilirika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:00-12:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zdravka Hincak, dr. sc. Damir Mihelić
kolegij: Zooarheologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 08:00-09:30 dvorana FOND1 - predavanjestudijska grupa: Arheologija - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Ana Pavlović
kolegij: Antička numizmatika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 14:00-15:30 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Danijela Roksandić
kolegij: Arheologija krajolika - ambijenti, naselja i komunikacije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 15:30-17:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ina Miloglav, dr. sc. Ina Miloglav
kolegij: Arheološki praktikum
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pet 08:00-11:00 dvorana C025 - vježbe, grupa 1
pet 11:00-14:00 dvorana C025 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Dino Demicheli
kolegij: Epigrafika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Iva Kaić
kolegij: Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-15:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec, mr. sc. Jana Škrgulja
kolegij: Opća srednjovjekovna arheologija
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:00-15:30 dvorana FOND1 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirja Jarak, dr. sc. Ivana Škiljan
kolegij: Srednjovjekovni bestijarij
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 08:00-09:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, dr. sc. Domagoj Tončinić; dr. sc. Vinka Matijević; dr. sc. Mirna Vukov
kolegij: Svakodnevni život u rimskim provincijama
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 09:30-11:00 dvorana FOND - antika - vježbe, grupa 1
sri 11:00-12:30 dvorana FOND - antika - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ina Miloglav, Miroslav Vuković, mag. arh.
kolegij: Uvod u GIS sustav kartiranja
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pet 08:00-09:30 dvorana A104 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, dr. sc. Domagoj Tončinić; dr. sc. Mirna Vukov
kolegij: Uvod u provincijalnu arheologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-17:00 dvorana FOND1 - seminar, grupa 1
uto 17:45-19:15 dvorana FOND2 - seminar, grupa 2
sri 12:30-14:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec, mr. sc. Jana Škrgulja
kolegij: Velika seoba naroda
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:00 dvorana A018 - predavanjestudijska grupa: Arheologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: dr. sc. Ina Miloglav
kolegij: Dokumentiranje arheoloških nalazišta
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ina Miloglav
kolegij: Načela arheoloških istraživanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 12:30-14:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marcel Burić
kolegij: Neolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Neolitik Hrvatske
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
čet 08:00-09:30 dvorana FOND1 - seminar, grupa 1
čet 09:30-11:00 dvorana FOND1 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana FOND1 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Nikola Vukosavljević, dr. sc. Rajna Šošić Klindžić
kolegij: Paleolitički lovci i sakupljači + Paleolitik i mezolitik Hrvatske
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 09:30-11:00 dvorana FOND1 - predavanje
čet 12:30-14:00 dvorana A018 - seminar, grupa 1
čet 17:00-18:30 dvorana FOND2 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Marcel Burić, dr. sc. Rajna Šošić Klindžić
kolegij: Uvod u prapovijesnu arheologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:00-12:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec
kolegij: Uvod u slavensku arheologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 09:30-11:00 dvorana A018 - predavanjestudijska grupa: Arheologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Zdravka Hincak, dr.sc. Damir Mihelić
kolegij: Arheologija bioloških ostataka
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 08:00-09:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ana Pavlović
kolegij: Arheologija i mediji
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 09:30-11:00 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec, mr. sc. Anita Dugonjić
kolegij: Arheologija i povijest srednjeg vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ina Miloglav, dr. sc. Ina Miloglav
kolegij: Arheološki praktikum
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pet 08:00-11:00 dvorana C025 - vježbe, grupa 1
pet 11:00-14:00 dvorana C025 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Janja Mavrović Mokos
kolegij: Brončano doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija brončanog doba I
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 09:30-11:00 dvorana FOND1 - predavanje
pon 11:00-12:30 dvorana FOND2 - seminar
nastavnici: dr. sc. Helena Tomas
kolegij: Mikenska epigrafija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:45-13:15 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Helena Tomas
kolegij: Osnove egejske arheologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marina Milićević Bradač
kolegij: Osnove klasične arheologije 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-11:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marina Milićević Bradač, dr. sc. Zrinka Šimić Kanaet
kolegij: Proseminar iz klasične arheologije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 12:30-14:00 dvorana FOND2 - seminar
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, dr. sc. Domagoj Tončinić; dr. sc. Iva Kaić; dr. sc. Vinka Matijević; dr. sc. Mirna Vukov
kolegij: Rimski pokretni nalazi antičkog Ilirika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:00-12:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zdravka Hincak, dr. sc. Damir Mihelić
kolegij: Zooarheologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 08:00-09:30 dvorana FOND1 - predavanjestudijska grupa: Arheologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Ana Pavlović
kolegij: Antička numizmatika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 14:00-15:30 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Danijela Roksandić
kolegij: Arheologija krajolika - ambijenti, naselja i komunikacije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 15:30-17:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ina Miloglav, dr. sc. Ina Miloglav
kolegij: Arheološki praktikum
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pet 08:00-11:00 dvorana C025 - vježbe, grupa 1
pet 11:00-14:00 dvorana C025 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Dino Demicheli
kolegij: Epigrafika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Iva Kaić
kolegij: Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-15:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec, mr. sc. Jana Škrgulja
kolegij: Opća srednjovjekovna arheologija
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:00-15:30 dvorana FOND1 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirja Jarak, dr. sc. Ivana Škiljan
kolegij: Srednjovjekovni bestijarij
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 08:00-09:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, dr. sc. Domagoj Tončinić; dr. sc. Vinka Matijević; dr. sc. Mirna Vukov
kolegij: Svakodnevni život u rimskim provincijama
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 09:30-11:00 dvorana FOND - antika - vježbe, grupa 1
sri 11:00-12:30 dvorana FOND - antika - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ina Miloglav, Miroslav Vuković, mag. arh.
kolegij: Uvod u GIS sustav kartiranja
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pet 08:00-09:30 dvorana A104 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, dr. sc. Domagoj Tončinić; dr. sc. Mirna Vukov
kolegij: Uvod u provincijalnu arheologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-17:00 dvorana FOND1 - seminar, grupa 1
uto 17:45-19:15 dvorana FOND2 - seminar, grupa 2
sri 12:30-14:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec, mr. sc. Jana Škrgulja
kolegij: Velika seoba naroda
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:00 dvorana A018 - predavanjestudijska grupa: Centar za strane jezike - studentska nastava, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: mr. sc. Ines Jelovčić
kolegij: Engleski jezik za akademske potrebe 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 11:00-12:30 dvorana A215 - seminar, grupa 1
pon 12:30-14:00 dvorana A215 - seminar, grupa 2
uto 09:30-11:00 dvorana A102 - seminar, grupa 3
uto 11:00-12:30 dvorana A102 - seminar, grupa 4
sri 08:00-09:30 dvorana A215 - seminar, grupa 5
sri 09:30-11:00 dvorana A215 - seminar, grupa 6
nastavnici: Tina Miholjančan
kolegij: Engleski jezik za akademske potrebe 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 12:30-14:00 dvorana A111 - seminar, grupa 1
pon 14:00-15:30 dvorana A112 - seminar, grupa 2
uto 14:00-15:30 dvorana A112 - seminar, grupa 3
nastavnici: mr. sc. Vivijana Radman
kolegij: Engleski jezik za akademske potrebe 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 12:30-14:00 dvorana A112 - seminar, grupa 1
sri 14:00-15:30 dvorana A215 - seminar, grupa 2
čet 14:00-15:30 dvorana A123 - seminar, grupa 3
nastavnici: Petra Barbarić
kolegij: Engleski jezik za akademske potrebe 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 16:15-17:45 dvorana A112 - seminar
nastavnici: Jasna Ćirić
kolegij: Francuski jezik za akademske potrebe 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 09:30-11:00 dvorana A125 - seminar, grupa 1
sri 11:00-12:30 dvorana A112 - seminar, grupa 2
pet 09:30-11:00 dvorana A112 - seminar, grupa 3
nastavnici: Jasna Ćirić
kolegij: Francuski jezik za akademske potrebe 3
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 09:30-11:00 dvorana A125 - seminar, grupa 1
čet 11:00-12:30 dvorana A102 - seminar, grupa 2
pet 11:00-12:30 dvorana A112 - seminar, grupa 3
nastavnici: Azra Plićanić Mesić
kolegij: Njemački jezik za akademske potrebe 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 15:30-17:00 dvorana A213 - seminar, grupa 1
pon 17:00-18:30 dvorana A213 - seminar, grupa 2
uto 15:30-17:00 dvorana A215 - seminar, grupa 3
uto 17:00-18:30 dvorana A215 - seminar, grupa 4
sri 15:30-17:00 dvorana A215 - seminar, grupa 5
nastavnici: dr. sc. Mirjana Šnjarić
kolegij: Njemački jezik za akademske potrebe 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 15:30-17:00 dvorana A112 - seminar, grupa 1
sri 09:30-11:00 dvorana A315 - seminar, grupa 2
sri 11:00-12:30 dvorana A215 - seminar, grupa 3
čet 09:30-11:00 dvorana A111 - seminar, grupa 4
čet 11:00-12:30 dvorana A106 - seminar, grupa 5
nastavnici: Azra Plićanić Mesić
kolegij: Njemački jezik za akademske potrebe 3
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 17:00-18:30 dvorana A218 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Šnjarić
kolegij: Njemački jezik za akademske potrebe 3
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 16:15-17:45 dvorana A215 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sanja Veršić
kolegij: Ruski jezik za akademske potrebe 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 16:15-17:45 dvorana A216 - seminar, grupa 1
sri 15:30-17:00 dvorana A112 - seminar, grupa 2
čet 16:15-17:45 dvorana A312 - seminar, grupa 3
pet 12:30-14:00 dvorana A302 - seminar, grupa 4
nastavnici: dr. sc. Sanja Veršić
kolegij: Ruski jezik za akademske potrebe 3
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 14:00-15:30 dvorana B310 - seminar, grupa 1
pet 14:00-15:30 dvorana A302 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Jagoda Večerina
kolegij: Španjolski jezik za akademske potrebe 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 14:00-15:30 dvorana A104 - seminar
nastavnici: Ana Matijević
kolegij: Španjolski jezik za akademske potrebe 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 11:00-12:30 dvorana A112 - seminar, grupa 1
uto 11:00-12:30 dvorana A112 - seminar, grupa 2
čet 11:45-13:15 dvorana A112 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Jagoda Večerina
kolegij: Španjolski jezik za akademske potrebe 3
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pet 12:30-14:00 dvorana A218 - seminar, grupa 1
pet 14:00-15:30 dvorana A112 - seminar, grupa 2
pet 15:30-17:00 dvorana A112 - seminar, grupa 3
nastavnici: Ana Matijević
kolegij: Španjolski jezik za akademske potrebe 3
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 12:30-14:00 dvorana B310 - seminar, grupa 1
uto 12:30-14:00 dvorana A225 - seminar, grupa 2
čet 13:15-14:45 dvorana A112 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Arijela Fabrio
kolegij: Talijanski jezik za akademske potrebe 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 11:00-12:30 dvorana A111 - seminar, grupa 1
uto 12:30-14:00 dvorana A112 - seminar, grupa 2
čet 09:30-11:00 dvorana A106 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Arijela Fabrio
kolegij: Talijanski jezik za akademske potrebe 3
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 09:30-11:00 dvorana B310 - seminar, grupa 1
čet 11:00-12:30 dvorana A216 - seminar, grupa 2
čet 12:30-14:00 dvorana B310 - seminar, grupa 3studijska grupa: Češki jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: dr. sc. Matija Ivačić
kolegij: Bohumil Hrabal
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:00 dvorana A124 - predavanje
pet 12:30-14:00 dvorana A124 - seminar
nastavnici: Tena Šinjori
kolegij: Češka jezična kultura
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana A312 - predavanje
sri 18:30-20:00 dvorana A312 - seminar
nastavnici: Alen Novosad
kolegij: Češke jezične vježbe I
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-15:30 dvorana A312 - vježbe, grupa 1
pon 15:30-17:00 dvorana A312 - vježbe, grupa 2
uto 15:30-18:30 dvorana A312 - vježbe, grupa 1
sri 15:30-18:30 dvorana A312 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ivana Vidović Bolt, Tomašić Jurić, Josipa
kolegij: Hrvatski jezik
predavanja + seminara + vježbi: 0+4+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-12:30 dvorana A124 - seminar
pet 09:30-11:00 dvorana A124 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mateo Žagar, Ivana Eterović, Tanja Kuštović, Mateo Žagar
kolegij: Osnove staroslavenskoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana A119 - seminar
pon 12:30-13:15 dvorana D4 - predavanje
pet 08:45-09:30 dvorana D7 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Suzana Kos
kolegij: Uvod u češku kulturu
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 14:00-15:30 dvorana A124 - predavanje
čet 15:30-16:15 dvorana A306 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana A306 - seminarstudijska grupa: Češki jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Matija Ivačić
kolegij: Bohumil Hrabal
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:00 dvorana A124 - predavanje
pet 12:30-14:00 dvorana A124 - seminar
nastavnici: Tena Šinjori
kolegij: Češka jezična kultura
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana A312 - predavanje
sri 18:30-20:00 dvorana A312 - seminar
nastavnici: dr. sc. Katica Ivanković
kolegij: Češka književnost do kraja 19. st.
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-18:30 dvorana A307 - predavanje
uto 15:30-16:15 dvorana A118 - predavanje
uto 16:15-17:00 dvorana A118 - seminar
nastavnici: Slavomira Ribarova
kolegij: Češke jezične vježbe III
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 15:30-17:00 dvorana A124 - vježbe
čet 15:30-17:00 dvorana A124 - vježbe
pet 15:30-17:00 dvorana A124 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ivana Vidović Bolt, Tomašić Jurić, Josipa
kolegij: Hrvatski jezik
predavanja + seminara + vježbi: 0+4+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-12:30 dvorana A124 - seminar
pet 09:30-11:00 dvorana A124 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mateo Žagar, Ivana Eterović, Tanja Kuštović, Mateo Žagar
kolegij: Osnove staroslavenskoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana A119 - seminar
pon 12:30-13:15 dvorana D4 - predavanje
pet 08:45-09:30 dvorana D7 - predavanjestudijska grupa: Češki jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Matija Ivačić
kolegij: Bohumil Hrabal
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:00 dvorana A124 - predavanje
pet 12:30-14:00 dvorana A124 - seminar
nastavnici: Tena Šinjori
kolegij: Češka jezična kultura
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana A312 - predavanje
sri 18:30-20:00 dvorana A312 - seminar
nastavnici: ime izvođača naknadno
kolegij: Češke jezične vježbe V
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:00-09:30 dvorana A224 - vježbe
sri 14:00-15:30 dvorana A223 - vježbe
čet 12:30-14:00 dvorana A223 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ivana Vidović Bolt, Tomašić Jurić, Josipa
kolegij: Hrvatski jezik
predavanja + seminara + vježbi: 0+4+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-12:30 dvorana A124 - seminar
pet 09:30-11:00 dvorana A124 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mateo Žagar, Ivana Eterović, Tanja Kuštović, Mateo Žagar
kolegij: Osnove staroslavenskoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana A119 - seminar
pon 12:30-13:15 dvorana D4 - predavanje
pet 08:45-09:30 dvorana D7 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Petar Vuković, Tena Šinjori
kolegij: Sintaksa češkoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-15:30 dvorana A124 - predavanje
sri 12:30-14:00 dvorana A124 - predavanjestudijska grupa: Etnologija i kulturna antropologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: dr. sc. Tihana Petrović Leš, Iva Grubiša
kolegij: Povijest hrvatske etnologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:00 dvorana A001 - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana A125 - seminar, grupa 1
čet 12:30-14:00 dvorana A125 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Darko Polšek
kolegij: Uvod u antropologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 17:00-18:30 dvorana A112 - seminar, grupa 2
sri 14:00-15:30 dvorana D1 - predavanje
sri 15:30-17:00 dvorana D1 - seminar, grupa 1
čet 14:00-15:30 dvorana A125 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Marijana Belaj, Tibor Komar
kolegij: Uvod u etnologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-11:00 dvorana D1 - predavanje
uto 14:00-15:30 dvorana A125 - seminar, grupa 1
uto 15:30-17:00 dvorana A125 - seminar, grupa 2
sri 09:30-11:00 dvorana A112 - seminar, grupa 3studijska grupa: Etnologija i kulturna antropologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Tihana Rubić
kolegij: Antropologija obitelji i srodstva
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 09:30-11:00 dvorana A125 - predavanje
pet 11:00-12:30 dvorana A125 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Pavel Šantek, Kristina Vugdelija
kolegij: Etnografija jugoistočne Europe
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 15:30-17:00 dvorana A125 - predavanje
pet 14:45-16:15 dvorana A125 - seminar, grupa 1
pet 16:15-17:45 dvorana A125 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Sanja Potkonjak, Goran Pavel Šantek, Tihana Rubić, Ivona Grgurinović, Iva Grubiša
kolegij: Metodologija etnologije i kulturne antropologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana A125 - seminar, grupa 1
pon 11:00-12:30 dvorana A125 - seminar, grupa 2
pon 14:00-15:30 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ljiljana Marks, Grozdana Marošević, Tvrtko Zebec
kolegij: Osnove folkloristike
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-17:00 dvorana A125 - predavanje
čet 17:00-18:30 dvorana A125 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marijeta Rajković Iveta
kolegij: Tradicija i suvremenost
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-12:30 dvorana A125 - predavanje
sri 12:30-14:00 dvorana A125 - seminarstudijska grupa: Etnologija i kulturna antropologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Marijeta Rajković Iveta
kolegij: Antropologija migracija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana A106 - predavanje
pon 11:00-12:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, u mirovini, Dorijan Vahtar
kolegij: ANTROPOLOGIJA ODGOJA I OBRAZOVANJA
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 18:30-20:00 dvorana A226 - seminar, grupa 1
pon 20:00-21:30 dvorana A226 - seminar, grupa 2
uto 18:30-20:00 dvorana A227 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marijana Belaj
kolegij: Antropologija religije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-15:30 dvorana A001 - predavanje
pon 15:30-17:00 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sanja Lončar
kolegij: Ruralno graditeljstvo i stanovanje
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 17:00-18:30 dvorana A125 - predavanje
sri 18:30-20:00 dvorana A125 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tanja Bukovčan
kolegij: Uvod u vizualnu antropologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 12:30-14:00 dvorana A001 - predavanje
pet 14:00-15:30 dvorana A001 - seminarstudijska grupa: kolegiji na razini Fakulteta, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: dr. sc. Iva Polak
kolegij: Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 17:45-18:30 dvorana D7 - predavanje
pet 15:30-17:00 dvorana D7 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sven Cvek
kolegij: Američki postmodernizam i popularna kultura
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 12:30-13:15 dvorana A123 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana A123 - seminar
pet 10:15-11:00 dvorana A123 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Pavlović
kolegij: Antička numizmatika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 14:00-15:30 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zdravka Hincak, dr.sc. Damir Mihelić
kolegij: Arheologija bioloških ostataka
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 08:00-09:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ana Pavlović
kolegij: Arheologija i mediji
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 09:30-11:00 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec, mr. sc. Anita Dugonjić
kolegij: Arheologija i povijest srednjeg vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Danijela Roksandić
kolegij: Arheologija krajolika - ambijenti, naselja i komunikacije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 15:30-17:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Jelena Šesnić
kolegij: Aspekti američkoga romantizma
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 08:45-09:30 dvorana D3 - predavanje
sri 16:15-17:45 dvorana D2 - seminar
nastavnici: dr. sc. Naida-Mihal Brandl
kolegij: Between the empires: Jewish history in Croat lands until the 20th century
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-11:00 dvorana A128 - predavanje
nastavnici: dr.sc. Martina Domines Veliki
kolegij: Britanski romantizam: poezija
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 11:45-12:30 dvorana A219 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Janja Mavrović Mokos
kolegij: Brončano doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija brončanog doba I
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 09:30-11:00 dvorana FOND1 - predavanje
pon 11:00-12:30 dvorana FOND2 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marijana Bijelić
kolegij: Bugarska književnost 19. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 17:00-17:45 dvorana A302 - predavanje
uto 17:45-18:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: ime izvođača naknadno
kolegij: Češki jezik (za nebohemiste)
predavanja + seminara + vježbi: 0+4+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana A312 - seminar
čet 14:00-15:30 dvorana A312 - seminar
nastavnici: dr. sc. Predrag Marković
kolegij: Dalmatinske katedrale
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-12:30 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Morana Čale
kolegij: Danteova 'Božanstvena komedija'
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:45 dvorana A303 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Radovan Vrana
kolegij: Digitalne zbirke
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 13:15-14:45 dvorana A103 - predavanje
pon 14:45-15:30 dvorana A103 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Zlodi
kolegij: Dokumentacija u muzejima I.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 14:45-16:15 dvorana A212A - predavanje
sri 16:15-17:45 dvorana A212A - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ina Miloglav
kolegij: Dokumentiranje arheoloških nalazišta
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Dino Demicheli
kolegij: Epigrafika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Nadežda Čačinovič, prof. emer.
kolegij: Estetika – seminar: Kantova Kritika moći suđenja
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-13:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić
kolegij: Etika - opći predmet
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:45-11:45 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Kos, Marko
kolegij: Etika - seminar: Alijenacija i etika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Knorr, Lidija
kolegij: Etika - seminar: Biocentrizam u etici
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-15:30 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša, Simeon, Ivana
kolegij: Etika govorenja
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:00-09:30 dvorana A113 - predavanje
uto 16:15-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nikica Gilić
kolegij: Filmologija: Filmske stilske epohe
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 18:30-20:00 dvorana A214 - predavanje
uto 20:00-20:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krunoslav Lučić
kolegij: Filmologija: Uvod u filmologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
pet 14:00-14:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc, Skelac, Ines
kolegij: Filozofija jezika I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac
kolegij: Filozofija odgoja - seminar: Filozofija odgoja J.-J. Rousseaua
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 14:00-15:30 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike - seminar: Filozofija politike Johna Lockea
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac, Tokić, Marko
kolegij: Filozofske teorije emocija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 12:30-14:00 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marko Tadić, Filko, Matea; Polančec, Jurica
kolegij: Generativna gramatika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-14:00 dvorana A113 - predavanje
sri 14:00-14:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Tomas
kolegij: Gotičke katedrale Francuske
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:45-16:15 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marko Tokić
kolegij: Grčka filozofija I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ljudevit Fran Ježić
kolegij: Grčka filozofija I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 14:45-16:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Petra Matović
kolegij: Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:45-13:15 dvorana A208 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Jelena Marohnić
kolegij: Grčki i rimski svijet
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 7
sri 12:30-14:00 dvorana A201 - seminar, grupa 1
čet 11:00-12:30 dvorana A201 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana A201 - seminar, grupa 2
nastavnici: Ninoslav Zubović
kolegij: Grčki tečaj I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 12:30-14:00 dvorana A208 - seminar
nastavnici: dr. sc. Virna Karlić
kolegij: Historija srpskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 17:00-17:45 dvorana A302 - predavanje
pon 17:45-18:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Boris Olujić
kolegij: Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 08:00-08:45 dvorana A201 - predavanje, grupa 1
sri 08:45-09:30 dvorana A201 - seminar, grupa 1
sri 09:30-10:15 dvorana A201 - predavanje, grupa 2
sri 10:15-11:00 dvorana A201 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Krešimir Šojat, Kavčić, Dorijana
kolegij: Hrvatski znakovni jezik 1
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 08:00-08:45 dvorana A303 - predavanje
pon 08:45-10:15 dvorana A303 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Marija Selak Raspudić, Göcke, B. P.,Vigato, Matija
kolegij: Human Nature and Human Enhancement
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 16:15-17:45 dvorana Virtualno2 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Ie. jezični tečaj: staroirski I
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-08:45 dvorana A113 - predavanje
čet 08:45-09:30 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Iva Kaić
kolegij: Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-15:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Indijska filozofija - seminar: Hajime Nakamura: Načini mišljenja istočnih naroda
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 17:45-19:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Indijska filozofija I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 19:15-20:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mate Kapović
kolegij: Indoeuropska fonologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 18:30-20:00 dvorana A113 - predavanje
sri 16:15-17:00 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Indoeuropska mitologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-12:30 dvorana A113 - predavanje
čet 12:30-13:15 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Velimir Piškorec
kolegij: Interlingvistika i ustroj esperanta
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 12:30-13:15 dvorana A307 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana A307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zlatko Jurić
kolegij: Interpolacije I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-09:30 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zlatko Karač
kolegij: Islamska arhitektura i umjetnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 08:00-09:30 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Vjeran Kursar
kolegij: Islamska civilizacija (I)
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 14:00-15:30 dvorana A128 - predavanje
čet 15:30-16:15 dvorana A128 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nives Mikelić Preradović
kolegij: Jezični inženjering
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 09:30-10:15 dvorana A104 - predavanje
pet 10:15-11:00 dvorana A104 - seminar
pet 11:00-12:30 dvorana A104 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Katja Radoš-Perković
kolegij: Kazalište Carla Goldonija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 10:15-11:45 dvorana A303 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marijana Bijelić
kolegij: Književnost bugarskog modernizma
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 17:00-17:45 dvorana A302 - predavanje
sri 17:45-18:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli
kolegij: Kognitivna lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 dvorana A113 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Grgin, Špoljarić, Luka
kolegij: Križarske države: religija, politika, društvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 dvorana A125 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Franko Ćorić
kolegij: Kulturni krajolik
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-16:15 dvorana D6 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana D6 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivica Baković
kolegij: Makedonska novelistika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 15:30-16:15 dvorana A302 - predavanje
uto 16:15-17:00 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivica Baković
kolegij: Makedonska poezija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 18:30-19:15 dvorana A302 - predavanje
pon 19:15-20:00 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić, Nositelji: Bogdanić, Luka; Čakardić, Ankica, izvoditelj: Žitko, Mislav
kolegij: Marx i marksističke filozofije - seminar: Novije interpretacije Marxa
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 10:15-11:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko
kolegij: Metafizika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 16:15-17:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Helena Tomas
kolegij: Mikenska epigrafija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:45-13:15 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Latković
kolegij: Moderne teorije povijesti književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 11:00-12:30 dvorana A302 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Virna Karlić, Jelena Tušek, Virna Karlić
kolegij: Morfosintaksa srpskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 14:00-14:45 dvorana A302 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ina Miloglav
kolegij: Načela arheoloških istraživanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 12:30-14:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marcel Burić
kolegij: Neolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Neolitik Hrvatske
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
čet 08:00-09:30 dvorana FOND1 - seminar, grupa 1
čet 09:30-11:00 dvorana FOND1 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana FOND1 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ljiljana Filipović
kolegij: Nesvjesno i inscenacija stvarnosti
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 13:15-14:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, Iva Bašić
kolegij: Neverbalna komunikacija
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:45-09:30 dvorana A209 - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana A209 - seminar
nastavnici: mr. sc. Xanthi Zafeiraki
kolegij: Novogrčki jezik 1
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 16:15-17:00 dvorana A208 - predavanje
pon 17:00-17:45 dvorana A208 - seminar
nastavnici: mr. sc. Xanthi Zafeiraki
kolegij: Novogrčki jezik 3
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 17:45-18:30 dvorana A208 - predavanje
pon 18:30-19:15 dvorana A208 - vježbe
nastavnici: mr. sc. Xanthi Zafeiraki
kolegij: Novogrčki jezik 5
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:45-18:30 dvorana A208 - predavanje
uto 18:30-19:15 dvorana A208 - seminar
nastavnici: mr. sc. Xanthi Zafeiraki
kolegij: Novogrčki jezik 7
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 19:15-20:00 dvorana A208 - predavanje
uto 20:00-20:45 dvorana A208 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak Raspudić, Zenić, Boško
kolegij: Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak Raspudić, Vigato, Matija
kolegij: Ontologija – seminar: Kant, Prolegomena za svaku buduću metafiziku
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Andrea Zlatar-Violić
kolegij: Opća povijest književnosti: Čitanje klasika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 12:30-14:00 dvorana B212 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana B212 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tatjana Paić Vukić, Milica Sturz
kolegij: Osnove arapskog jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:00-14:45 dvorana A128 - vježbe, grupa 1
pon 14:45-15:30 dvorana A128 - vježbe, grupa 2
pon 18:30-19:15 dvorana D5 - predavanje
čet 18:30-19:15 dvorana A111 - vježbe, grupa 1
čet 19:15-20:00 dvorana A111 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Tatjana Paić Vukić, Milica Sturz
kolegij: Osnove arapskog jezika: morfologija s elementima sintakse (I)
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 15:30-17:00 dvorana A111 - vježbe
pon 19:15-20:00 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ana Marinković
kolegij: Osnove arhitekture
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 6
uto 12:30-14:00 dvorana D6 - predavanje
uto 16:15-17:00 dvorana A126 - seminar, grupa 1
uto 17:00-17:45 dvorana A126 - seminar, grupa 2
uto 17:45-18:30 dvorana A126 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Helena Tomas
kolegij: Osnove egejske arheologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marina Milićević Bradač
kolegij: Osnove klasične arheologije 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-11:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Frano Dulibić
kolegij: Osnove likovnih umjetnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 6
sri 09:30-11:00 dvorana D6 - predavanje
čet 08:00-08:45 dvorana A126 - seminar, grupa 1
čet 08:45-09:30 dvorana A126 - vježbe, grupa 1
čet 09:30-10:15 dvorana A126 - seminar, grupa 2
čet 10:15-11:00 dvorana A126 - vježbe, grupa 2
pet 08:00-08:45 dvorana A126 - seminar, grupa 3
pet 08:45-09:30 dvorana A126 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Slađan Turković, Petra Bručić
kolegij: Osnove nizozemskog jezika I
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 09:30-11:00 dvorana A311 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Azra Abadžić Navaey
kolegij: Osnove perzijskog jezika (I)
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 15:30-16:15 dvorana A209 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana A209 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Anita Peti Stantić
kolegij: Osnove poredbenog slavenskog jezikoslovlja
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 09:30-10:15 dvorana A302 - predavanje
sri 10:15-11:00 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Latković
kolegij: Osnove slovenske književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
nastavnici: dr. sc. Žarka Vujić, Vujić, Žarka; Stublić, Helena
kolegij: Osnove upravljanja muzejskim zbirkama
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 11:00-12:30 dvorana A308 - predavanje
čet 12:30-13:15 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Špikić
kolegij: Otkrivanje Rima od Rafaela do Winckelmanna
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 08:00-08:45 dvorana D6 - predavanje
čet 08:45-09:30 dvorana D6 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nikola Vukosavljević, dr. sc. Rajna Šošić Klindžić
kolegij: Paleolitički lovci i sakupljači + Paleolitik i mezolitik Hrvatske
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 09:30-11:00 dvorana FOND1 - predavanje
čet 12:30-14:00 dvorana A018 - seminar, grupa 1
čet 17:00-18:30 dvorana FOND2 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Katja Radoš-Perković
kolegij: Periodizacija talijanske književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 09:30-11:00 dvorana D3 - predavanje
sri 11:00-11:45 dvorana A303 - seminar, grupa 1
sri 11:45-12:30 dvorana A303 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Virna Karlić, Dubravka Bogutovac
kolegij: Poetika srpske moderne i avangarde
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-13:15 dvorana A302 - predavanje
pon 13:15-14:00 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Klasić
kolegij: Politika i propaganda u 20. stoljeću
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 09:30-11:00 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - hetitski
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:45-19:15 dvorana A113 - predavanje
čet 19:15-20:00 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije – seminar: Temeljni filozofijski pojmovi
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 18:30-20:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije – seminar: Uvod u studij Hegela
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić
kolegij: Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja
predavanja + seminara + vježbi: 3+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 7
uto 08:45-11:00 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Jasmina Osterman, Osterman, Jasmina; Vilogorac Brčić, Inga
kolegij: Povijest ranih civilizacija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 14:00-15:30 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Etami Borjan
kolegij: Povijest talijanskog filma
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-17:45 dvorana A303 - predavanje
čet 17:45-18:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vinko Kovačić, Sammartino, Francesca
kolegij: Povijest talijanskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 17:00-18:30 dvorana D1 - predavanje
uto 18:30-19:15 dvorana A303 - seminar, grupa 1
uto 19:15-20:00 dvorana A303 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Gračanin
kolegij: Pregled židovske povijesti u antici i srednjem vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:00-12:30 dvorana A128 - predavanje
čet 12:30-14:00 dvorana A102 - seminar
nastavnici: dr.sc. Tihana Klepač
kolegij: Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 10:15-11:00 dvorana A123 - predavanje
uto 12:30-14:00 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Miljenko Jurković
kolegij: Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Latković, Darja Pavlič
kolegij: Razdoblja i vrste slovenske književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 12:30-13:15 dvorana A302 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jelena Vlašić Duić
kolegij: Retorika i stilistika
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 11:00-11:45 dvorana B320 - predavanje
uto 11:45-13:15 dvorana B320 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maja Zeman
kolegij: Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 15:30-17:00 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Neven Jovanović
kolegij: Rimska književnost republikanskoga razdoblja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 08:00-09:30 dvorana A208 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, dr. sc. Domagoj Tončinić; dr. sc. Iva Kaić; dr. sc. Vinka Matijević; dr. sc. Mirna Vukov
kolegij: Rimski pokretni nalazi antičkog Ilirika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:00-12:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Grgin
kolegij: Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 14:00-15:30 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Daniela Katunar
kolegij: Semantička tipologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-15:30 dvorana A113 - predavanje
uto 15:30-16:15 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Čagalj
kolegij: Slovački jezik (za neslovakiste)
predavanja + seminara + vježbi: 0+4+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-15:30 dvorana A118 - seminar
čet 11:00-12:30 dvorana A312 - seminar
nastavnici: dr. sc. Darko Polšek
kolegij: Sociobiologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 09:30-11:00 dvorana A112 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Barbara Kerovec, Kristina Šekrst
kolegij: Srednjoegipatski jezik i pismo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 14:00-15:30 dvorana A111 - predavanje
čet 15:30-16:15 dvorana A111 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirja Jarak, dr. sc. Ivana Škiljan
kolegij: Srednjovjekovni bestijarij
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 08:00-09:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Virna Karlić, Dubravka Bogutovac
kolegij: Srpska poezija XIX. vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 15:30-16:15 dvorana A302 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sanja Seljan
kolegij: Strojno prevođenje
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 10:15-11:45 dvorana A212A - predavanje
čet 11:45-13:15 dvorana A212A - seminar
nastavnici: dr. sc. Ankica Čakardić
kolegij: Suvremena filozofska terminologija I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 17:00-18:30 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Latković, Darja Pavlič
kolegij: Suvremena slovenska književnost
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 14:00-14:45 dvorana A213 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana A213 - seminar
nastavnici: dr. sc. Francesca Maria Gabrielli
kolegij: Talijanska književnost humanizma i renesanse
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-19:15 dvorana A303 - predavanje
pon 19:15-20:00 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivica Peša Matracki, Piemontese
kolegij: Talijanski narodni običaji i kultura
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 10:15-11:45 dvorana F316 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana F316 - seminar
nastavnici: dr. sc. Višnja Rogošić
kolegij: Teatrologija i dramatologija: Uvod u teatrologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 08:00-09:30 dvorana D5 - predavanje
čet 09:30-10:15 dvorana D5 - seminar
nastavnici: dr. sc. Evelina Grozdanova
kolegij: Tečaj bugarskoga jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-11:00 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: Jelena Poláček Gajer
kolegij: Tečaj latinskoga jezika I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 13:15-14:45 dvorana A208 - seminar, grupa 1
pet 09:30-11:00 dvorana A208 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Borjana Prošev-Oliver
kolegij: Tečaj makedonskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 11:00-12:30 dvorana A102 - vježbe
nastavnici: Simona Gotal
kolegij: Tečaj slovenskoga jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:00-15:30 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ana Dugandžić, dr. sc. Silvija Graljuk
kolegij: Tečaj ukrajinskog I
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:00-15:30 dvorana A224 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Damir Ljubotina, Robert Faber
kolegij: Tehnologije i održivi razvoj
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 08:00-09:30 dvorana A229 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli, Katunar, Daniela
kolegij: Temelji kognitivne lingvistike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-11:45 dvorana A113 - seminar, grupa 1
pon 11:45-12:30 dvorana A113 - seminar, grupa 2
uto 12:30-14:00 dvorana A113 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Nikolaj Lazić
kolegij: Teorija informacije i komunikacije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 15:30-17:00 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Maša Grdešić
kolegij: Teorija književnosti: Teorija romana
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Luka Bekavac
kolegij: Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
sri 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Filozofija ekonomije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Filozofija i mediji
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 19:15-20:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ines Carović
kolegij: Učenje stranog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:00-12:30 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Dragan Damjanović, Dragan Damjanović, Patricia Počanić
kolegij: Umjetnost 19. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
čet 09:30-11:00 dvorana D6 - predavanje
čet 12:30-13:15 dvorana A126 - seminar, grupa 1
čet 13:15-14:00 dvorana A126 - seminar, grupa 2
čet 14:00-14:45 dvorana A126 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Tin Turković, Tin Turković, Maja Zeman
kolegij: Umjetnost antike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 6
sri 12:30-14:00 dvorana D6 - predavanje
pet 10:15-11:00 dvorana D6 - seminar, grupa 1
pet 11:00-11:45 dvorana D6 - seminar, grupa 2
pet 11:45-12:30 dvorana D6 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Predrag Marković, Predrag Marković, Ivana Tomas
kolegij: Umjetnost gotike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
pon 09:30-11:00 dvorana D6 - predavanje
pet 14:00-14:45 dvorana D6 - seminar, grupa 1
pet 14:45-15:30 dvorana D6 - seminar, grupa 2
pet 15:30-16:15 dvorana A126 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić, Lovorka Magaš Bilandžić, Patricia Počanić
kolegij: Umjetnost nakon 1900. godine
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
sri 11:00-12:30 dvorana D6 - predavanje
sri 15:30-16:15 dvorana A126 - seminar, grupa 1
sri 16:15-17:00 dvorana A126 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ana Munk, Ana Marinković
kolegij: Umjetnost romanike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
pon 11:45-13:15 dvorana D6 - predavanje
sri 11:45-12:30 dvorana A126 - seminar, grupa 1
sri 12:30-13:15 dvorana A126 - seminar, grupa 2
sri 17:00-17:45 dvorana A126 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Božo Bekavac
kolegij: Ustroj umjetnih jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-17:00 dvorana Knjiznica I.kat - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana Knjiznica I.kat - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirela Altić
kolegij: Uvod u čitanje starih karata
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 17:00-18:30 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marko Tokić
kolegij: Uvod u filozofiju I / Uvod u filozofiju I - opći
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:00-15:30 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Perušić, Luka
kolegij: Uvod u filozofiju I / Uvod u filozofiju I - opći
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ina Miloglav, Miroslav Vuković, mag. arh.
kolegij: Uvod u GIS sustav kartiranja
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pet 08:00-09:30 dvorana A104 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Uvod u indoeuropsku lingvistiku
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 12:30-14:00 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Anita Peti Stantić, Jelena Tušek
kolegij: Uvod u južnoslavensko jezikoslovlje
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:00-14:45 dvorana A302 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Žarka Vujić, Vujić, Žarka; Stublić, Helena
kolegij: Uvod u muzeologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 15:30-17:00 dvorana A308 - predavanje
pon 17:00-18:30 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivica Baković
kolegij: Uvod u povijest makedonske književnosti i kulture
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 12:30-13:15 dvorana A302 - predavanje
uto 13:15-14:00 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marcel Burić, dr. sc. Rajna Šošić Klindžić
kolegij: Uvod u prapovijesnu arheologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:00-12:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša, Simeon, Ivana
kolegij: Uvod u primijenjenu lingvistiku
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:45-19:15 dvorana A113 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, dr. sc. Domagoj Tončinić; dr. sc. Mirna Vukov
kolegij: Uvod u provincijalnu arheologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-17:00 dvorana FOND1 - seminar, grupa 1
uto 17:45-19:15 dvorana FOND2 - seminar, grupa 2
sri 12:30-14:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Željka Čelić
kolegij: Uvod u rusku civilizaciju 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 09:30-11:00 dvorana A118 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec
kolegij: Uvod u slavensku arheologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 09:30-11:00 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Virna Karlić, Dubravka Bogutovac
kolegij: Uvod u studij srpskog jezika, književnosti i kulture
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 15:30-16:15 dvorana A302 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić
kolegij: Uvod u studij talijanskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-17:00 dvorana D1 - predavanje
pon 17:00-17:45 dvorana A209 - seminar, grupa 1
pon 17:45-18:30 dvorana A209 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ekrem Čaušević
kolegij: Uvod u studij turkologije (I)
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana D5 - predavanje
pet 14:45-15:30 dvorana A111 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec, mr. sc. Jana Škrgulja
kolegij: Velika seoba naroda
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:00 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Danko Šourek
kolegij: Venecijanska skulptura renesanse i baroka
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 16:15-17:45 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tanja Trška
kolegij: Venecijansko slikarstvo od XV. do XVIII. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 09:30-11:00 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Knežević
kolegij: Viktorijanska književnost: žanrovi i teme
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 10:15-11:00 dvorana A123 - predavanje
uto 11:00-11:45 dvorana A123 - seminar
čet 10:15-11:00 dvorana A123 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tatjana Jukić Gregurić
kolegij: Viktorijanski roman – poetika i politika
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 11:45-12:30 dvorana A123 - predavanje
uto 12:30-13:15 dvorana A123 - seminar
čet 11:45-12:30 dvorana A123 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nikolina Maraković
kolegij: Zidno slikarstvo u Italiji od 4. do 13. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-11:00 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zdravka Hincak, dr. sc. Damir Mihelić
kolegij: Zooarheologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 08:00-09:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ljudevit Fran Ježić
kolegij: Židovska misao i literatura do kraja razdoblja Gaonata (8. st.)
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 09:30-11:00 dvorana A106 - predavanje
čet 13:15-14:45 dvorana A106 - seminarstudijska grupa: Filozofija - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: dr. sc. Nadežda Čačinovič, prof. emer.
kolegij: Estetika – seminar: Kantova Kritika moći suđenja
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-13:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Kos, Marko
kolegij: Etika - seminar: Alijenacija i etika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Knorr, Lidija
kolegij: Etika - seminar: Biocentrizam u etici
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-15:30 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc, Skelac, Ines
kolegij: Filozofija jezika I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac
kolegij: Filozofija odgoja - seminar: Filozofija odgoja J.-J. Rousseaua
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 14:00-15:30 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike - seminar: Filozofija politike Johna Lockea
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac, Tokić, Marko
kolegij: Filozofske teorije emocija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-14:00 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marko Tokić
kolegij: Grčka filozofija I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ljudevit Fran Ježić
kolegij: Grčka filozofija I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 14:45-16:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak Raspudić, Göcke, B. P.,Vigato, Matija
kolegij: Human Nature and Human Enhancement
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 16:15-17:45 dvorana Virtualno2 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Indijska filozofija - seminar: Hajime Nakamura: Načini mišljenja istočnih naroda
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 17:45-19:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Indijska filozofija I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 19:15-20:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić, Nositelji: Bogdanić, Luka; Čakardić, Ankica, izvoditelj: Žitko, Mislav
kolegij: Marx i marksističke filozofije - seminar: Novije interpretacije Marxa
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 10:15-11:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko
kolegij: Metafizika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 16:15-17:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ljiljana Filipović
kolegij: Nesvjesno i inscenacija stvarnosti
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 13:15-14:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak Raspudić, Zenić, Boško
kolegij: Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak Raspudić, Vigato, Matija
kolegij: Ontologija – seminar: Kant, Prolegomena za svaku buduću metafiziku
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije – seminar: Temeljni filozofijski pojmovi
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 18:30-20:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije – seminar: Uvod u studij Hegela
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ankica Čakardić
kolegij: Suvremena filozofska terminologija I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 17:00-18:30 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Filozofija ekonomije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Filozofija i mediji
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 19:15-20:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Tokić
kolegij: Uvod u filozofiju I / Uvod u filozofiju I - opći
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:00-15:30 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Perušić, Luka
kolegij: Uvod u filozofiju I / Uvod u filozofiju I - opći
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanjestudijska grupa: Filozofija - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko
kolegij: Estetika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 13:15-16:15 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Nadežda Čačinovič, prof. emer.
kolegij: Estetika – seminar: Kantova Kritika moći suđenja
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-13:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Kos, Marko
kolegij: Etika - seminar: Alijenacija i etika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Knorr, Lidija
kolegij: Etika - seminar: Biocentrizam u etici
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-15:30 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić
kolegij: Etika 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-12:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc, Skelac, Ines
kolegij: Filozofija jezika I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac
kolegij: Filozofija odgoja - seminar: Filozofija odgoja J.-J. Rousseaua
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 14:00-15:30 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike - seminar: Filozofija politike Johna Lockea
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 10:15-11:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac, Tokić, Marko
kolegij: Filozofske teorije emocija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-14:00 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marija Selak Raspudić, Göcke, B. P.,Vigato, Matija
kolegij: Human Nature and Human Enhancement
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 16:15-17:45 dvorana Virtualno2 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Indijska filozofija - seminar: Hajime Nakamura: Načini mišljenja istočnih naroda
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 17:45-19:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Indijska filozofija I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 19:15-20:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić, Nositelji: Bogdanić, Luka; Čakardić, Ankica, izvoditelj: Žitko, Mislav
kolegij: Marx i marksističke filozofije - seminar: Novije interpretacije Marxa
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 10:15-11:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko
kolegij: Metafizika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 16:15-17:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ljiljana Filipović
kolegij: Nesvjesno i inscenacija stvarnosti
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 13:15-14:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak Raspudić, Zenić, Boško
kolegij: Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak Raspudić, Vigato, Matija
kolegij: Ontologija – seminar: Kant, Prolegomena za svaku buduću metafiziku
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak Raspudić
kolegij: Ontologija I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 18:30-20:00 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije – seminar: Temeljni filozofijski pojmovi
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 18:30-20:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije – seminar: Uvod u studij Hegela
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 15:30-17:00 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ankica Čakardić
kolegij: Socijalna filozofija
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pet 17:00-20:00 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Filozofija ekonomije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Filozofija i mediji
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 19:15-20:45 dvorana A101 - seminarstudijska grupa: Filozofija - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko
kolegij: Estetika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 13:15-16:15 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Nadežda Čačinovič, prof. emer.
kolegij: Estetika – seminar: Kantova Kritika moći suđenja
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-13:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Kos, Marko
kolegij: Etika - seminar: Alijenacija i etika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Knorr, Lidija
kolegij: Etika - seminar: Biocentrizam u etici
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-15:30 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić
kolegij: Etika 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-12:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc, Skelac, Ines
kolegij: Filozofija jezika I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac
kolegij: Filozofija odgoja - seminar: Filozofija odgoja J.-J. Rousseaua
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 14:00-15:30 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike - seminar: Filozofija politike Johna Lockea
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 10:15-11:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac, Tokić, Marko
kolegij: Filozofske teorije emocija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-14:00 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marija Selak Raspudić, Göcke, B. P.,Vigato, Matija
kolegij: Human Nature and Human Enhancement
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 16:15-17:45 dvorana Virtualno2 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Indijska filozofija - seminar: Hajime Nakamura: Načini mišljenja istočnih naroda
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 17:45-19:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Indijska filozofija I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 19:15-20:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić, Nositelji: Bogdanić, Luka; Čakardić, Ankica, izvoditelj: Žitko, Mislav
kolegij: Marx i marksističke filozofije - seminar: Novije interpretacije Marxa
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 10:15-11:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko
kolegij: Metafizika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 16:15-17:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ljiljana Filipović
kolegij: Nesvjesno i inscenacija stvarnosti
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 13:15-14:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak Raspudić, Zenić, Boško
kolegij: Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak Raspudić, Vigato, Matija
kolegij: Ontologija – seminar: Kant, Prolegomena za svaku buduću metafiziku
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak Raspudić
kolegij: Ontologija I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 18:30-20:00 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije – seminar: Temeljni filozofijski pojmovi
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 18:30-20:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije – seminar: Uvod u studij Hegela
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Tokić
kolegij: Povijest filozofije III
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 10:15-11:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ankica Čakardić
kolegij: Socijalna filozofija
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pet 17:00-20:00 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Teorija spoznaje
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
čet 17:45-19:15 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Filozofija ekonomije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Filozofija i mediji
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 19:15-20:45 dvorana A101 - seminarstudijska grupa: Filozofija - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 7

nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko
kolegij: Estetika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 13:15-16:15 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Nadežda Čačinovič, prof. emer.
kolegij: Estetika – seminar: Kantova Kritika moći suđenja
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-13:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Kos, Marko
kolegij: Etika - seminar: Alijenacija i etika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Knorr, Lidija
kolegij: Etika - seminar: Biocentrizam u etici
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-15:30 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić
kolegij: Etika 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-12:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc, Skelac, Ines
kolegij: Filozofija jezika I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac
kolegij: Filozofija odgoja - seminar: Filozofija odgoja J.-J. Rousseaua
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 14:00-15:30 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike - seminar: Filozofija politike Johna Lockea
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 10:15-11:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac, Tokić, Marko
kolegij: Filozofske teorije emocija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-14:00 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marija Selak Raspudić, Göcke, B. P.,Vigato, Matija
kolegij: Human Nature and Human Enhancement
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 16:15-17:45 dvorana Virtualno2 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Indijska filozofija - seminar: Hajime Nakamura: Načini mišljenja istočnih naroda
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 17:45-19:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Indijska filozofija I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 19:15-20:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić, Nositelji: Bogdanić, Luka; Čakardić, Ankica, izvoditelj: Žitko, Mislav
kolegij: Marx i marksističke filozofije - seminar: Novije interpretacije Marxa
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 10:15-11:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko
kolegij: Metafizika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 16:15-17:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ljiljana Filipović
kolegij: Nesvjesno i inscenacija stvarnosti
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 13:15-14:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak Raspudić, Zenić, Boško
kolegij: Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak Raspudić, Vigato, Matija
kolegij: Ontologija – seminar: Kant, Prolegomena za svaku buduću metafiziku
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak Raspudić
kolegij: Ontologija I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 18:30-20:00 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije – seminar: Temeljni filozofijski pojmovi
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 18:30-20:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije – seminar: Uvod u studij Hegela
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ljudevit Fran Ježić
kolegij: Povijest filozofije V
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 13:15-14:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ankica Čakardić
kolegij: Socijalna filozofija
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pet 17:00-20:00 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Teorija spoznaje
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
čet 17:45-19:15 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Filozofija ekonomije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Filozofija i mediji
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 19:15-20:45 dvorana A101 - seminarstudijska grupa: Filozofija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: dr. sc. Nadežda Čačinovič, prof. emer.
kolegij: Estetika – seminar: Kantova Kritika moći suđenja
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-13:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Kos, Marko
kolegij: Etika - seminar: Alijenacija i etika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Knorr, Lidija
kolegij: Etika - seminar: Biocentrizam u etici
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-15:30 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc, Skelac, Ines
kolegij: Filozofija jezika I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac
kolegij: Filozofija odgoja - seminar: Filozofija odgoja J.-J. Rousseaua
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 14:00-15:30 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike - seminar: Filozofija politike Johna Lockea
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac, Tokić, Marko
kolegij: Filozofske teorije emocija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-14:00 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marko Tokić
kolegij: Grčka filozofija I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ljudevit Fran Ježić
kolegij: Grčka filozofija I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 14:45-16:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak Raspudić, Göcke, B. P.,Vigato, Matija
kolegij: Human Nature and Human Enhancement
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 16:15-17:45 dvorana Virtualno2 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Indijska filozofija - seminar: Hajime Nakamura: Načini mišljenja istočnih naroda
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 17:45-19:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Indijska filozofija I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 19:15-20:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić, Nositelji: Bogdanić, Luka; Čakardić, Ankica, izvoditelj: Žitko, Mislav
kolegij: Marx i marksističke filozofije - seminar: Novije interpretacije Marxa
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 10:15-11:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko
kolegij: Metafizika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 16:15-17:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ljiljana Filipović
kolegij: Nesvjesno i inscenacija stvarnosti
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 13:15-14:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak Raspudić, Zenić, Boško
kolegij: Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak Raspudić, Vigato, Matija
kolegij: Ontologija – seminar: Kant, Prolegomena za svaku buduću metafiziku
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije – seminar: Temeljni filozofijski pojmovi
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 18:30-20:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije – seminar: Uvod u studij Hegela
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ankica Čakardić
kolegij: Suvremena filozofska terminologija I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 17:00-18:30 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Filozofija ekonomije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Filozofija i mediji
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 19:15-20:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Tokić
kolegij: Uvod u filozofiju I / Uvod u filozofiju I - opći
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:00-15:30 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Perušić, Luka
kolegij: Uvod u filozofiju I / Uvod u filozofiju I - opći
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanjestudijska grupa: Filozofija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko
kolegij: Estetika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 13:15-16:15 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Nadežda Čačinovič, prof. emer.
kolegij: Estetika – seminar: Kantova Kritika moći suđenja
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-13:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Kos, Marko
kolegij: Etika - seminar: Alijenacija i etika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Knorr, Lidija
kolegij: Etika - seminar: Biocentrizam u etici
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-15:30 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić
kolegij: Etika 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-12:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc, Skelac, Ines
kolegij: Filozofija jezika I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac
kolegij: Filozofija odgoja - seminar: Filozofija odgoja J.-J. Rousseaua
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 14:00-15:30 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike - seminar: Filozofija politike Johna Lockea
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 10:15-11:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac, Tokić, Marko
kolegij: Filozofske teorije emocija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-14:00 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marija Selak Raspudić, Göcke, B. P.,Vigato, Matija
kolegij: Human Nature and Human Enhancement
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 16:15-17:45 dvorana Virtualno2 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Indijska filozofija - seminar: Hajime Nakamura: Načini mišljenja istočnih naroda
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 17:45-19:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Indijska filozofija I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 19:15-20:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić, Nositelji: Bogdanić, Luka; Čakardić, Ankica, izvoditelj: Žitko, Mislav
kolegij: Marx i marksističke filozofije - seminar: Novije interpretacije Marxa
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 10:15-11:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko
kolegij: Metafizika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 16:15-17:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ljiljana Filipović
kolegij: Nesvjesno i inscenacija stvarnosti
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 13:15-14:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak Raspudić, Zenić, Boško
kolegij: Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak Raspudić, Vigato, Matija
kolegij: Ontologija – seminar: Kant, Prolegomena za svaku buduću metafiziku
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak Raspudić
kolegij: Ontologija I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 18:30-20:00 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije – seminar: Temeljni filozofijski pojmovi
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 18:30-20:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije – seminar: Uvod u studij Hegela
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 15:30-17:00 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ankica Čakardić
kolegij: Socijalna filozofija
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pet 17:00-20:00 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Filozofija ekonomije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Filozofija i mediji
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 19:15-20:45 dvorana A101 - seminarstudijska grupa: Filozofija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko
kolegij: Estetika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 13:15-16:15 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Nadežda Čačinovič, prof. emer.
kolegij: Estetika – seminar: Kantova Kritika moći suđenja
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-13:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Kos, Marko
kolegij: Etika - seminar: Alijenacija i etika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Knorr, Lidija
kolegij: Etika - seminar: Biocentrizam u etici
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-15:30 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić
kolegij: Etika 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-12:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc, Skelac, Ines
kolegij: Filozofija jezika I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac
kolegij: Filozofija odgoja - seminar: Filozofija odgoja J.-J. Rousseaua
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 14:00-15:30 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike - seminar: Filozofija politike Johna Lockea
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 10:15-11:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac, Tokić, Marko
kolegij: Filozofske teorije emocija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-14:00 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marija Selak Raspudić, Göcke, B. P.,Vigato, Matija
kolegij: Human Nature and Human Enhancement
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 16:15-17:45 dvorana Virtualno2 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Indijska filozofija - seminar: Hajime Nakamura: Načini mišljenja istočnih naroda
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 17:45-19:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Indijska filozofija I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 19:15-20:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić, Nositelji: Bogdanić, Luka; Čakardić, Ankica, izvoditelj: Žitko, Mislav
kolegij: Marx i marksističke filozofije - seminar: Novije interpretacije Marxa
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 10:15-11:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko
kolegij: Metafizika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 16:15-17:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ljiljana Filipović
kolegij: Nesvjesno i inscenacija stvarnosti
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 13:15-14:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak Raspudić, Zenić, Boško
kolegij: Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak Raspudić, Vigato, Matija
kolegij: Ontologija – seminar: Kant, Prolegomena za svaku buduću metafiziku
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak Raspudić
kolegij: Ontologija I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 18:30-20:00 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije – seminar: Temeljni filozofijski pojmovi
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 18:30-20:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije – seminar: Uvod u studij Hegela
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Tokić
kolegij: Povijest filozofije III
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 10:15-11:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ankica Čakardić
kolegij: Socijalna filozofija
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pet 17:00-20:00 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Teorija spoznaje
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
čet 17:45-19:15 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Filozofija ekonomije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Filozofija i mediji
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 19:15-20:45 dvorana A101 - seminarstudijska grupa: Filozofija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 7

nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko
kolegij: Estetika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 13:15-16:15 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Nadežda Čačinovič, prof. emer.
kolegij: Estetika – seminar: Kantova Kritika moći suđenja
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-13:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Kos, Marko
kolegij: Etika - seminar: Alijenacija i etika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Knorr, Lidija
kolegij: Etika - seminar: Biocentrizam u etici
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-15:30 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić
kolegij: Etika 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-12:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc, Skelac, Ines
kolegij: Filozofija jezika I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac
kolegij: Filozofija odgoja - seminar: Filozofija odgoja J.-J. Rousseaua
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 14:00-15:30 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike - seminar: Filozofija politike Johna Lockea
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 10:15-11:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac, Tokić, Marko
kolegij: Filozofske teorije emocija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-14:00 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marija Selak Raspudić, Göcke, B. P.,Vigato, Matija
kolegij: Human Nature and Human Enhancement
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 16:15-17:45 dvorana Virtualno2 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Indijska filozofija - seminar: Hajime Nakamura: Načini mišljenja istočnih naroda
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 17:45-19:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Indijska filozofija I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 19:15-20:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić, Nositelji: Bogdanić, Luka; Čakardić, Ankica, izvoditelj: Žitko, Mislav
kolegij: Marx i marksističke filozofije - seminar: Novije interpretacije Marxa
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 10:15-11:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko
kolegij: Metafizika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 16:15-17:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ljiljana Filipović
kolegij: Nesvjesno i inscenacija stvarnosti
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 13:15-14:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak Raspudić, Zenić, Boško
kolegij: Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak Raspudić, Vigato, Matija
kolegij: Ontologija – seminar: Kant, Prolegomena za svaku buduću metafiziku
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak Raspudić
kolegij: Ontologija I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 18:30-20:00 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije – seminar: Temeljni filozofijski pojmovi
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 18:30-20:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije – seminar: Uvod u studij Hegela
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ljudevit Fran Ježić
kolegij: Povijest filozofije V
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 13:15-14:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ankica Čakardić
kolegij: Socijalna filozofija
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pet 17:00-20:00 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Teorija spoznaje
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
čet 17:45-19:15 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Filozofija ekonomije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Filozofija i mediji
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 19:15-20:45 dvorana A101 - seminarstudijska grupa: Fonetika - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: dr. sc. Marko Liker, dr. sc. Arnalda Dobrić
kolegij: Akustička fonetika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 15:30-17:00 dvorana A209 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana A209 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marko Liker, dr. sc. Ines Carović, dr. sc. Ana Vidović Zorić
kolegij: Artikulacijska fonetika + Govorne vježbe
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 09:30-11:00 dvorana A209 - predavanje
sri 08:45-09:30 dvorana B320 - vježbe, grupa 1
sri 09:30-10:15 dvorana B320 - vježbe, grupa 2
sri 10:15-11:00 dvorana B320 - vježbe, grupa 3
čet 09:30-10:15 dvorana B320 - vježbe, grupa 1
čet 10:15-11:00 dvorana B320 - vježbe, grupa 2
čet 11:00-11:45 dvorana B320 - vježbe, grupa 3
nastavnici: mr. sc. Ines Jelovčić
kolegij: Engleski jezik za akademske potrebe 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 11:00-12:30 dvorana A215 - seminar, grupa 1
pon 12:30-14:00 dvorana A215 - seminar, grupa 2
uto 09:30-11:00 dvorana A102 - seminar, grupa 3
uto 11:00-12:30 dvorana A102 - seminar, grupa 4
sri 08:00-09:30 dvorana A215 - seminar, grupa 5
sri 09:30-11:00 dvorana A215 - seminar, grupa 6
nastavnici: Tina Miholjančan
kolegij: Engleski jezik za akademske potrebe 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 12:30-14:00 dvorana A111 - seminar, grupa 1
pon 14:00-15:30 dvorana A112 - seminar, grupa 2
uto 14:00-15:30 dvorana A112 - seminar, grupa 3
nastavnici: mr. sc. Vivijana Radman
kolegij: Engleski jezik za akademske potrebe 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 12:30-14:00 dvorana A112 - seminar, grupa 1
sri 14:00-15:30 dvorana A215 - seminar, grupa 2
čet 14:00-15:30 dvorana A123 - seminar, grupa 3
nastavnici: Petra Barbarić
kolegij: Engleski jezik za akademske potrebe 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 16:15-17:45 dvorana A112 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša, Simeon, Ivana
kolegij: Etika govorenja
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:00-09:30 dvorana A113 - predavanje
uto 16:15-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Vidović
kolegij: Govorna fluentnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 13:15-14:45 dvorana D5 - predavanje
pet 14:45-15:30 dvorana D5 - seminar
nastavnici: dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, Iva Bašić
kolegij: Neverbalna komunikacija
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:45-09:30 dvorana A209 - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana A209 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vlasta Erdeljac, Simeon, Ivana
kolegij: Opća lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-14:00 dvorana A113 - predavanje
sri 18:30-20:00 dvorana A113 - seminar, grupa 1
pet 15:30-17:00 dvorana A113 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Jelena Vlašić Duić
kolegij: Retorika i stilistika
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 11:00-11:45 dvorana B320 - predavanje
uto 11:45-13:15 dvorana B320 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli, Katunar, Daniela
kolegij: Temelji kognitivne lingvistike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-11:45 dvorana A113 - seminar, grupa 1
pon 11:45-12:30 dvorana A113 - seminar, grupa 2
uto 12:30-14:00 dvorana A113 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Nikolaj Lazić
kolegij: Teorija informacije i komunikacije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 15:30-17:00 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ines Carović
kolegij: Učenje stranog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:00-12:30 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša, Simeon, Ivana
kolegij: Uvod u primijenjenu lingvistiku
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:45-19:15 dvorana A113 - predavanjestudijska grupa: Fonetika - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša, Simeon, Ivana
kolegij: Etika govorenja
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:00-09:30 dvorana A113 - predavanje
uto 16:15-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Arnalda Dobrić
kolegij: Fonetska korekcija izgovora
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 14:00-14:45 dvorana B315 - predavanje
sri 14:45-15:30 dvorana B315 - vježbe, grupa 1
sri 15:30-16:15 dvorana B315 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ana Vidović
kolegij: Govorna fluentnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 13:15-14:45 dvorana D5 - predavanje
pet 14:45-15:30 dvorana D5 - seminar
nastavnici: dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, Iva Bašić
kolegij: Neverbalna komunikacija
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:45-09:30 dvorana A209 - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana A209 - seminar
nastavnici: dr. sc. Elenmari Pletikos Olof, prof. emeritus Damir Horga, dr. sc. Ana Vidović Zorić, dr. sc. Arnalda Dobrić
kolegij: Opća fonetika
predavanja + seminara + vježbi: 3+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 13:15-15:30 dvorana A209 - predavanje
pet 09:30-10:15 dvorana A215 - vježbe, grupa 1
pet 10:15-11:00 dvorana A215 - vježbe, grupa 2
pet 11:00-11:45 dvorana A215 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Vlasta Erdeljac, Simeon, Ivana
kolegij: Opća lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-14:00 dvorana A113 - predavanje
sri 18:30-20:00 dvorana A113 - seminar, grupa 1
pet 15:30-17:00 dvorana A113 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, dr.sc. Iva Bašić
kolegij: Ortoepija hrvatskoga jezika I + Govorne vježbe
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 09:30-11:00 dvorana A209 - seminar
čet 12:30-13:15 dvorana B320 - vježbe, grupa 1
čet 13:15-14:00 dvorana B320 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Jelena Vlašić Duić
kolegij: Retorika i stilistika
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 11:00-11:45 dvorana B320 - predavanje
uto 11:45-13:15 dvorana B320 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli, Katunar, Daniela
kolegij: Temelji kognitivne lingvistike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-11:45 dvorana A113 - seminar, grupa 1
pon 11:45-12:30 dvorana A113 - seminar, grupa 2
uto 12:30-14:00 dvorana A113 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Nikolaj Lazić
kolegij: Teorija informacije i komunikacije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 15:30-17:00 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ines Carović
kolegij: Učenje stranog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:00-12:30 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša, Simeon, Ivana
kolegij: Uvod u primijenjenu lingvistiku
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:45-19:15 dvorana A113 - predavanjestudijska grupa: Fonetika - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša, Simeon, Ivana
kolegij: Etika govorenja
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:00-09:30 dvorana A113 - predavanje
uto 16:15-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Arnalda Dobrić
kolegij: Fonetska korekcija izgovora
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 14:00-14:45 dvorana B315 - predavanje
sri 14:45-15:30 dvorana B315 - vježbe, grupa 1
sri 15:30-16:15 dvorana B315 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ana Vidović
kolegij: Govorna fluentnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 13:15-14:45 dvorana D5 - predavanje
pet 14:45-15:30 dvorana D5 - seminar
nastavnici: dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, Iva Bašić
kolegij: Neverbalna komunikacija
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:45-09:30 dvorana A209 - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana A209 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vlasta Erdeljac, Simeon, Ivana
kolegij: Opća lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-14:00 dvorana A113 - predavanje
sri 18:30-20:00 dvorana A113 - seminar, grupa 1
pet 15:30-17:00 dvorana A113 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić
kolegij: Ortofonija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pet 09:30-11:00 dvorana A209 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana B320 - vježbe, grupa 1
pet 12:30-13:15 dvorana B320 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Diana Tomić, prof. dr. sc. Vesna Mildner
kolegij: Razvoj govora
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana A209 - predavanje
sri 09:30-11:00 dvorana A209 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jelena Vlašić Duić
kolegij: Retorika i stilistika
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 11:00-11:45 dvorana B320 - predavanje
uto 11:45-13:15 dvorana B320 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli, Katunar, Daniela
kolegij: Temelji kognitivne lingvistike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-11:45 dvorana A113 - seminar, grupa 1
pon 11:45-12:30 dvorana A113 - seminar, grupa 2
uto 12:30-14:00 dvorana A113 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Nikolaj Lazić
kolegij: Teorija informacije i komunikacije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 15:30-17:00 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ines Carović
kolegij: Učenje stranog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:00-12:30 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša, Simeon, Ivana
kolegij: Uvod u primijenjenu lingvistiku
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:45-19:15 dvorana A113 - predavanjestudijska grupa: Francuski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: dr. sc. Maja Zorica Vukušić, dr. sc. Ivić, Nenad
kolegij: Francuska književnost : povijest i periodizacija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:45-16:15 dvorana A218 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Lidija Orešković Dvorski
kolegij: Francuska ortoepija 1
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 09:30-10:15 dvorana A213 - predavanje, grupa 1
uto 10:15-11:00 dvorana A213 - vježbe, grupa 1
uto 11:00-11:45 dvorana A213 - predavanje, grupa 2
uto 11:45-12:30 dvorana A213 - vježbe, grupa 2
sri 14:00-14:45 dvorana A213 - predavanje, grupa 3
sri 14:45-15:30 dvorana A213 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Sanja Šoštarić, Hanot, Nicolas
kolegij: Francuske jezične vježbe 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:00-12:30 dvorana A301 - vježbe, grupa 1
čet 14:00-15:30 dvorana A102 - vježbe, grupa 2
čet 15:30-17:00 dvorana A107 - vježbe, grupa 3
nastavnici: Vedrana Berlengi Kapušin
kolegij: Francuske korektivne fonetske vježbe 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 1
pon 08:00-08:45 dvorana A213 - vježbe, grupa 1
pon 08:45-09:30 dvorana A213 - vježbe, grupa 2
sri 12:30-13:15 dvorana A213 - vježbe, grupa 3
sri 13:15-14:00 dvorana A213 - vježbe, grupa 4
nastavnici: dr. sc. Marija Paprašarovski
kolegij: Francuski jezik 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana A107 - vježbe
pon 11:00-12:30 dvorana A107 - predavanje
sri 09:30-11:00 dvorana A107 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Sanja Šoštarić
kolegij: Francuski jezik 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:00 dvorana A107 - vježbe, grupa 1
uto 14:00-15:30 dvorana A107 - vježbe, grupa 2
čet 09:30-11:00 dvorana A107 - vježbe, grupa 1
čet 11:00-12:30 dvorana A218 - vježbe, grupa 2
čet 12:30-14:00 dvorana A218 - predavanjestudijska grupa: Francuski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Maja Zorica Vukušić, dr. sc. Ivić, Nenad
kolegij: Čitanje Quignarda
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 09:30-10:15 dvorana F308 - predavanje
sri 10:15-11:00 dvorana F308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marinko Koščec
kolegij: Francuska književnost 18. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 18:30-20:00 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Bogdanka Pavelin Lešić
kolegij: Francuska lingvistika 1
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 09:30-10:15 dvorana A218 - predavanje, grupa 1
uto 10:15-11:00 dvorana A218 - seminar, grupa 1
uto 11:00-11:45 dvorana A218 - predavanje, grupa 2
uto 11:45-12:30 dvorana A218 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Marija Paprašarovski, dr. sc. Bernard, Jean-Baptiste
kolegij: Francuske jezične vježbe 3
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 12:30-14:00 dvorana A218 - vježbe, grupa 1
sri 15:30-17:00 dvorana A102 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Marija Paprašarovski
kolegij: Francuski jezik 3
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+3
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 13:15-14:00 dvorana A218 - predavanje
pon 14:00-14:45 dvorana A218 - vježbe
sri 11:00-12:30 dvorana A107 - vježbe
nastavnici: Vedrana Berlengi Kapušin
kolegij: Francuski jezik 3
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+3
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 09:30-10:15 dvorana A218 - predavanje
pon 10:15-11:00 dvorana A218 - vježbe
sri 09:30-11:00 dvorana A102 - vježbe
nastavnici: Jelena Poláček Gajer
kolegij: Latinski jezik za romaniste 1
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 11:45-12:30 dvorana D6 - predavanjestudijska grupa: Francuski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Maja Zorica Vukušić
kolegij: Francuska književnost : 20. st. (fikcija - autobiografija)
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pet 13:15-14:45 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Sanja Šoštarić, dr. sc. Damić Bohač, Darja
kolegij: Francuski jezik 5
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+3
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 16:15-17:00 dvorana A218 - predavanje
uto 08:00-10:15 dvorana A107 - vježbe, grupa 1
uto 10:15-12:30 dvorana A107 - vježbe, grupa 2
sri 16:15-18:30 dvorana A107 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Maja Zorica Vukušić
kolegij: Francuski romantizam
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 15:30-16:15 dvorana A218 - predavanje
pet 16:15-17:00 dvorana A218 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sanja Šoštarić, Hanot, Nicolas
kolegij: Frankofone civilizacije 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 12:30-14:00 dvorana A301 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marinko Koščec
kolegij: Morfologija i poetika kratke proze
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:00-14:45 dvorana F316 - predavanje
sri 14:45-15:30 dvorana F316 - seminar
nastavnici: dr. sc. Bogdanka Pavelin Lešić
kolegij: Posturomimogestualnost: vidljivi dio multimodalnog iskaza
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 14:00-15:30 dvorana A107 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Dražen Varga
kolegij: Romanski jezici i vulgarni latinitet
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 17:00-18:30 dvorana A218 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Franić, Petrak, Marta
kolegij: Semantički seminar 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 11:00-12:30 dvorana A107 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dražen Varga
kolegij: Uvod u francusku sintaksu
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 18:30-19:15 dvorana A218 - seminar, grupa 1
pon 19:15-20:00 dvorana A218 - seminar, grupa 2
uto 15:30-17:00 dvorana A218 - predavanje, grupa 1
uto 17:00-18:30 dvorana A218 - predavanje, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Bogdanka Pavelin Lešić
kolegij: Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 12:30-14:00 dvorana A107 - seminarstudijska grupa: Njemački jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: Nadine Vollstädt
kolegij: Izgovorne vježbe njemačkog jezika I
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 1
pon 08:45-09:30 dvorana A311 - vježbe, grupa 1
uto 09:30-10:15 dvorana A301 - vježbe, grupa 2
uto 10:15-11:00 dvorana A301 - vježbe, grupa 3
uto 12:30-13:15 dvorana A216 - vježbe, grupa 4
sri 17:00-17:45 dvorana A112 - vježbe, grupa 5
sri 17:45-18:30 dvorana A112 - vježbe, grupa 6
nastavnici: dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić, Aida Alagić, Jelena Spreicer
kolegij: Metode studiranja – znanost o književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 18:30-20:00 dvorana A307 - seminar, grupa 2
čet 15:30-17:00 dvorana A307 - seminar, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Maja Anđel
kolegij: Njemački – suvremenost i povijest
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 17:00-18:30 dvorana A202 - seminar, grupa 1
čet 18:30-20:00 dvorana A307 - seminar, grupa 2
nastavnici: Tamara Crnko Gmaz, Franjo Janeš, Antonela Konjevod, Snježana Rodek, Inja Skender Libhard, Sonja Strmečki Marković
kolegij: Suvremeni njemački jezik I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 11:00-12:30 dvorana A311 - seminar, grupa 5
pon 15:30-17:00 dvorana A311 - seminar, grupa 4
pon 17:45-19:15 dvorana A224 - seminar, grupa 3
uto 08:00-09:30 dvorana A311 - seminar, grupa 6
uto 11:00-11:45 dvorana A311 - vježbe, grupa 4
uto 11:00-12:30 dvorana A215 - vježbe, grupa 5
uto 11:45-12:30 dvorana A311 - vježbe, grupa 4
uto 12:30-14:00 dvorana A205 - seminar, grupa 1
uto 14:00-15:30 dvorana A311 - seminar, grupa 2
uto 18:30-20:00 dvorana A307 - vježbe, grupa 3
sri 08:00-09:30 dvorana A301 - vježbe, grupa 6
sri 11:00-12:30 dvorana A307 - vježbe, grupa 5
sri 14:00-15:30 dvorana A311 - vježbe, grupa 2
čet 09:30-11:00 dvorana A301 - vježbe, grupa 6
čet 11:00-12:30 dvorana A311 - vježbe, grupa 4
čet 12:30-14:00 dvorana A209 - vježbe, grupa 1
čet 14:00-15:30 dvorana A311 - vježbe, grupa 2
pet 12:30-14:00 dvorana A112 - vježbe, grupa 1
pet 17:00-18:30 dvorana A311 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić, Jelena Spreicer
kolegij: Uvod u studij njemačke književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 13:15-14:45 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Slađan Turković
kolegij: Uvod u studij njemačkog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 09:30-11:00 dvorana D7 - predavanjestudijska grupa: Njemački jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Slađan Turković
kolegij: Morfologija suvremenoga njemačkoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-14:00 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: mr. sc. Irena Petrušić-Hluchy
kolegij: Njemački jezik i glazba
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 09:30-11:00 dvorana A307 - seminar
nastavnici: Nadine Vollstädt
kolegij: Njemački jezik i kazalište
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
uto 08:00-09:30 dvorana A307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Slađan Turković, Petra Bručić
kolegij: Osnove nizozemskog za germaniste
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 08:00-09:30 dvorana A102 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zrinjka Glovacki Bernardi
kolegij: Osnove strukturalizma
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 09:30-10:15 dvorana A307 - predavanje
pon 10:15-11:00 dvorana A307 - seminar
nastavnici: mr. sc. Sonja Strmečki-Marković
kolegij: Poredbena analiza frazema u njemačkom i hrvatskom jeziku
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 08:00-09:30 dvorana A307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Christine Magerski
kolegij: Povijest njemačke književnosti: 18. st.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 11:00-12:30 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Christine Magerski
kolegij: Seminar iz njemačke književnosti 18. st. A
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 15:30-17:00 dvorana A307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Milka Car Prijić
kolegij: Seminar iz njemačke književnosti 18. st. B
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
uto 14:00-15:30 dvorana A307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Kristian Novak
kolegij: Sintaktička analiza 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pet 08:00-09:30 dvorana A307 - seminar
nastavnici: Antonela Konjevod, Irena Petrušić Hluchy, Snježana Rodek, Inja Skender Libhard
kolegij: Suvremeni njemački jezik III
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 09:30-11:00 dvorana A215 - seminar, grupa 4
uto 12:30-14:00 dvorana A311 - seminar, grupa 3
uto 17:00-18:30 dvorana A307 - seminar, grupa 1
sri 09:30-11:00 dvorana A307 - vježbe, grupa 4
sri 11:00-12:30 dvorana A311 - seminar, grupa 2
čet 12:30-14:00 dvorana A311 - vježbe, grupa 3
pet 11:00-12:30 dvorana A311 - vježbe, grupa 2
pet 15:30-17:00 dvorana A311 - vježbe, grupa 1
nastavnici: Snježana Rodek
kolegij: Tekstne vrste I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 14:00-15:30 dvorana A307 - seminarstudijska grupa: Njemački jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: mr. sc. Irena Petrušić-Hluchy
kolegij: Njemački jezik i glazba
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 09:30-11:00 dvorana A307 - seminar
nastavnici: Nadine Vollstädt
kolegij: Njemački jezik i kazalište
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
uto 08:00-09:30 dvorana A307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Slađan Turković, Petra Bručić
kolegij: Osnove nizozemskog za germaniste
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 08:00-09:30 dvorana A102 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zrinjka Glovacki Bernardi
kolegij: Osnove strukturalizma
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 09:30-10:15 dvorana A307 - predavanje
pon 10:15-11:00 dvorana A307 - seminar
nastavnici: mr. sc. Sonja Strmečki-Marković
kolegij: Poredbena analiza frazema u njemačkom i hrvatskom jeziku
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 08:00-09:30 dvorana A307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić
kolegij: Povijest njemačke književnosti: 20. st. I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 11:00-12:30 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: Tamara Crnko Gmaz, Franjo Janeš, Irena Petrušić Hluchy, Sonja Strmečki Marković
kolegij: Receptivna i produktivna tekstna kompetencija I
predavanja + seminara + vježbi: 0+3+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 09:30-11:00 dvorana A311 - seminar, grupa 4
uto 15:30-17:00 dvorana A311 - seminar, grupa 2
sri 09:30-10:15 dvorana A301 - seminar, grupa 4
sri 10:15-11:00 dvorana A301 - vježbe, grupa 4
sri 12:30-14:00 dvorana A215 - seminar, grupa 3
sri 15:30-16:15 dvorana A311 - seminar, grupa 2
sri 16:15-17:00 dvorana A311 - vježbe, grupa 2
čet 14:00-15:30 dvorana A309 - seminar, grupa 1
pet 09:30-10:15 dvorana A311 - seminar, grupa 3
pet 10:15-11:00 dvorana A311 - vježbe, grupa 3
pet 11:00-11:45 dvorana A128 - seminar, grupa 1
pet 11:45-12:30 dvorana A128 - vježbe, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Aleksandra Ščukanec
kolegij: Semantika suvremenoga njemačkoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 14:00-15:30 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić
kolegij: Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 1 A
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
uto 11:00-12:30 dvorana A307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Milka Car Prijić
kolegij: Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 1 B
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 12:30-14:00 dvorana A307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marijan Bobinac
kolegij: Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 1 C
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
uto 12:30-14:00 dvorana A307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Kristian Novak
kolegij: Sintaktička analiza 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pet 08:00-09:30 dvorana A307 - seminar
nastavnici: Snježana Rodek
kolegij: Tekstne vrste I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 14:00-15:30 dvorana A307 - seminarstudijska grupa: Grčki jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: dr. sc. Petra Matović, Matović, Bratičević
kolegij: Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:45-13:15 dvorana A208 - predavanje
uto 12:30-14:00 dvorana A208 - seminar
nastavnici: Ninoslav Zubović, Zubović, Čengić, Jovanović, Rezar
kolegij: Grčka morfologija 1
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 11:00-11:45 dvorana A208 - predavanje
uto 09:30-10:15 dvorana A208 - seminar
sri 15:30-16:15 dvorana F316 - seminar
pet 08:00-08:45 dvorana A208 - seminar
nastavnici: Jelena Poláček Gajer
kolegij: Tečaj latinskoga jezika I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 13:15-14:45 dvorana A208 - seminar, grupa 1
pet 09:30-11:00 dvorana A208 - seminar, grupa 2studijska grupa: Grčki jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: Ninoslav Zubović, Zubović, Čengić
kolegij: Grčka sintaksa 1
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 09:30-10:15 dvorana A208 - predavanje
pon 10:15-11:00 dvorana A208 - seminar
uto 11:00-11:45 dvorana A208 - seminar
čet 10:15-11:00 dvorana A208 - seminar
nastavnici: Teo Radić
kolegij: Osnove latinskoga 1
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 13:15-14:00 dvorana A208 - predavanje
pet 14:00-14:45 dvorana A208 - seminar
nastavnici: dr. sc. Petra Matović
kolegij: Povijest grčkoga jezika: Helenistički grčki
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pet 11:00-11:45 dvorana A208 - predavanje
pet 11:45-13:15 dvorana A208 - seminar
nastavnici: Jelena Poláček Gajer
kolegij: Tečaj latinskoga jezika I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 13:15-14:45 dvorana A208 - seminar, grupa 1
pet 09:30-11:00 dvorana A208 - seminar, grupa 2studijska grupa: Grčki jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: Ninoslav Zubović, Zubović, Čengić
kolegij: Grčka književnost: Grčka epika
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 08:45-09:30 dvorana A208 - predavanje
uto 10:15-11:00 dvorana A208 - seminar
čet 09:30-10:15 dvorana A208 - seminar
pet 08:45-09:30 dvorana A208 - seminar
nastavnici: mr. sc. Xanthi Zafeiraki
kolegij: Novogrčki jezik I
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 16:15-17:00 dvorana A208 - predavanje
uto 17:00-17:45 dvorana A208 - seminar
čet 17:45-19:15 dvorana A208 - seminar
nastavnici: Teo Radić
kolegij: Osnove latinskoga 1
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 13:15-14:00 dvorana A208 - predavanje
pet 14:00-14:45 dvorana A208 - seminar
nastavnici: Jelena Poláček Gajer
kolegij: Tečaj latinskoga jezika I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 13:15-14:45 dvorana A208 - seminar, grupa 1
pet 09:30-11:00 dvorana A208 - seminar, grupa 2studijska grupa: Grčki jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 7

nastavnici: Ninoslav Zubović, Zubović, Čengić
kolegij: Grčka književnost: Grčka epika
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 08:45-09:30 dvorana A208 - predavanje
uto 10:15-11:00 dvorana A208 - seminar
čet 09:30-10:15 dvorana A208 - seminar
pet 08:45-09:30 dvorana A208 - seminar
nastavnici: dr. sc. Petra Matović, Parat
kolegij: Povijest grčkoga jezika: Grčki rečenični period klasičnoga i poklasičnoga razdoblja
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 13:15-14:00 dvorana A208 - predavanje
pon 14:00-15:30 dvorana A208 - seminar
pon 15:30-16:15 dvorana A208 - vježbestudijska grupa: Mađarski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: Ana Sekso Milković
kolegij: Jezične vježbe iz mađarskog jezika I.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+8
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 15:30-17:00 dvorana A128 - vježbe
uto 08:45-10:15 dvorana A128 - vježbe
sri 15:30-17:00 dvorana A128 - vježbe
čet 17:00-18:30 dvorana A217 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Orsolya Žagar Szentesi
kolegij: Uvod u mađarsko jezikoslovlje
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 11:00-12:30 dvorana A128 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Sandor Bene, Bene, Sukalić
kolegij: Uvod u mađarsku civilizaciju
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 09:30-11:00 dvorana A217 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A128 - seminarstudijska grupa: Mađarski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: Ana Sekso Milković
kolegij: Jezične vježbe iz mađarskog jezika III.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+8
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 17:00-18:30 dvorana A128 - vježbe
uto 10:15-11:45 dvorana A128 - vježbe
sri 17:00-18:30 dvorana A128 - vježbe
čet 14:00-15:30 dvorana A217 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Sandor Bene, Sukalić
kolegij: Mađarska književnost I. (romantizam)
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-13:15 dvorana A217 - predavanje
pon 13:15-14:45 dvorana A217 - seminar
nastavnici: dr. sc. Orsolya Žagar Szentesi
kolegij: Suvremeni mađarski jezik I. (Uvod u opću i glagolsku morfologiju)
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 15:30-16:15 dvorana A301 - predavanje
uto 16:15-17:45 dvorana A111 - seminarstudijska grupa: Mađarski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: Gabriella Kiss, Kiss, Katalinić
kolegij: Jezične i prevoditeljske vježbe iz mađarskog jezika V.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-15:30 dvorana A217 - vježbe
sri 14:00-15:30 dvorana A217 - vježbe
čet 11:00-12:30 dvorana A217 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Sandor Bene, Mann Jolan
kolegij: Mađarska književnost III. (moderna i avangarda)
predavanja + seminara + vježbi: 2+4+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 17:45-19:15 dvorana A128 - predavanje
pet 12:30-15:30 dvorana A128 - seminar
nastavnici: dr. sc. Orsolya Žagar Szentesi
kolegij: Suvremeni mađarski jezik III. (sintagmatika)
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 08:45-09:30 dvorana A111 - predavanje
pon 09:30-10:15 dvorana A111 - seminarstudijska grupa: Indologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: Višnja Grabovac, Sudipti Singh
kolegij: Hindska konverzacija 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 11:00-12:30 dvorana A128 - predavanje
nastavnici: Višnja Grabovac
kolegij: Hindske jezične vježbe 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 16:15-17:45 dvorana A205 - vježbe
sri 09:30-11:00 dvorana A128 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Osnove hindske gramatike 1
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:00-14:45 dvorana A128 - predavanje
sri 14:45-15:30 dvorana A128 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ivan Andrijanić
kolegij: Osnove sanskrtske gramatike 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:45-09:30 dvorana A215 - predavanje
čet 08:00-08:45 dvorana A128 - predavanje
čet 08:45-09:30 dvorana A128 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ivan Andrijanić
kolegij: Sport u kulturi Dalekoga istoka i Indije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 18:30-20:00 dvorana A314 - predavanje
nastavnici: mr. sc. Krešimir Krnic
kolegij: Temelji indijske civilizacije 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
uto 11:45-13:15 dvorana A128 - predavanje
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Uvod u književnost i kulturu Roma 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 19:15-20:45 dvorana A128 - predavanje
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Uvod u romski jezik 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 18:30-20:00 dvorana A217 - predavanjestudijska grupa: Indologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: Višnja Grabovac, Sudipti Singh
kolegij: Hindska konverzacija 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 11:00-12:30 dvorana A128 - predavanje
nastavnici: Višnja Grabovac
kolegij: Hindske jezične vježbe 3
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 11:00-12:30 dvorana A205 - vježbe
sri 13:15-14:45 dvorana A205 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ivan Andrijanić, Chandra Bhushan Jha
kolegij: Indijska književnost 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 09:30-11:00 dvorana A128 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivan Andrijanić
kolegij: Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 09:30-11:00 dvorana A205 - predavanje
nastavnici: Katarina Katavić
kolegij: Niži hindski seminar 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 14:00-15:30 dvorana A205 - seminar
nastavnici: mr. sc. Krešimir Krnic
kolegij: Niži sanskrtski seminar 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 15:30-17:00 dvorana A217 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivan Andrijanić, Chandra Bhushan Jha
kolegij: sanskrtski seminar književni: kavya
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 17:00-18:30 dvorana A307 - seminar
nastavnici: mr. sc. Krešimir Krnic
kolegij: sanskrtski seminar-epski: Ramayana
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 12:30-14:00 dvorana A128 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivan Andrijanić
kolegij: Sport u kulturi Dalekoga istoka i Indije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 18:30-20:00 dvorana A314 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mislav Ježić
kolegij: staroperzijski seminar
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 20:00-21:30 dvorana A128 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Uvod u indoeuropsku lingvistiku
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 12:30-14:00 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Uvod u književnost i kulturu Roma 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 19:15-20:45 dvorana A128 - predavanje
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Uvod u romski jezik 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 18:30-20:00 dvorana A217 - predavanjestudijska grupa: Indologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: Višnja Grabovac, Sudipti Singh
kolegij: Hindska konverzacija 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 11:00-12:30 dvorana A128 - predavanje
nastavnici: Višnja Grabovac
kolegij: Hindske jezične vježbe 5
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 12:30-14:00 dvorana A128 - vježbe
čet 09:30-11:00 dvorana A205 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ivan Andrijanić, Chandra Bhushan Jha
kolegij: Indijska književnost 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 09:30-11:00 dvorana A128 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mislav Ježić
kolegij: prakrtski seminar 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 18:30-20:00 dvorana A128 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivan Andrijanić, Chandra Bhushan Jha
kolegij: sanskrtski seminar književni: kavya
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 17:00-18:30 dvorana A307 - seminar
nastavnici: mr. sc. Krešimir Krnic
kolegij: sanskrtski seminar-epski: Ramayana
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 12:30-14:00 dvorana A128 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivan Andrijanić
kolegij: Sport u kulturi Dalekoga istoka i Indije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 18:30-20:00 dvorana A314 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mislav Ježić
kolegij: staroperzijski seminar
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 20:00-21:30 dvorana A128 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mislav Ježić
kolegij: Uvod u indijsku filozofiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
izvan Fakulteta dvorana nije se izvodilo - predavanje
izvan Fakulteta dvorana nije se izvodilo - predavanje
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Uvod u književnost i kulturu Roma 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 19:15-20:45 dvorana A128 - predavanje
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Uvod u romski jezik 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 18:30-20:00 dvorana A217 - predavanje
nastavnici: mr. sc. Krešimir Krnic
kolegij: viši hindski seminar 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 14:00-15:30 dvorana A205 - seminarstudijska grupa: Indologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 7

nastavnici: Višnja Grabovac
kolegij: Hindske jezične vježbe 7
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 08:00-09:30 dvorana A205 - vježbe
čet 12:30-14:00 dvorana A315 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ivan Andrijanić, Chandra Bhushan Jha
kolegij: Indijska književnost 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 09:30-11:00 dvorana A128 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mislav Ježić
kolegij: prakrtski seminar 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 18:30-20:00 dvorana A128 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivan Andrijanić, Chandra Bhushan Jha
kolegij: sanskrtski seminar književni: kavya
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 17:00-18:30 dvorana A307 - seminar
nastavnici: mr. sc. Krešimir Krnic
kolegij: sanskrtski seminar-epski: Ramayana
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 12:30-14:00 dvorana A128 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivan Andrijanić
kolegij: Sport u kulturi Dalekoga istoka i Indije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 18:30-20:00 dvorana A314 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mislav Ježić
kolegij: staroperzijski seminar
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 20:00-21:30 dvorana A128 - seminar
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Uvod u književnost i kulturu Roma 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 19:15-20:45 dvorana A128 - predavanje
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Uvod u romski jezik 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 18:30-20:00 dvorana A217 - predavanje
nastavnici: mr. sc. Krešimir Krnic
kolegij: viši hindski seminar 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 14:00-15:30 dvorana A205 - seminarstudijska grupa: Informacijske znanosti - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: dr. sc. Radovan Vrana
kolegij: Digitalne zbirke
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 13:15-14:45 dvorana A103 - predavanje
pon 14:45-15:30 dvorana A103 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vedran Juričić
kolegij: Logika za informatičare
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 09:30-11:00 dvorana A308 - predavanje
pon 11:00-12:30 dvorana A308 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Vedran Juričić, Kraljević, Jadranka
kolegij: Matematika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pet 11:00-12:30 dvorana A308 - predavanje
pet 12:30-14:00 dvorana A308 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Stančić, Stančić, Hrvoje; Kišiček, Sanja
kolegij: Osnove informacijske tehnologije
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:45-09:30 dvorana D6 - predavanje
uto 08:00-09:30 dvorana A103 - vježbe, grupa 1
uto 09:30-11:00 dvorana A103 - vježbe, grupa 2
pet 08:00-09:30 dvorana A103 - vježbe, grupa 3
pet 09:30-11:00 dvorana A103 - vježbe, grupa 4
nastavnici: Petra Barbarić
kolegij: Strani jezik
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 14:00-15:30 dvorana A103 - vježbe, grupa 1
uto 15:30-17:00 dvorana A103 - vježbe, grupa 2
sri 14:00-15:30 dvorana A103 - vježbe, grupa 3
sri 15:30-17:00 dvorana A103 - vježbe, grupa 4
sri 17:00-18:30 dvorana A103 - vježbe, grupa 5
nastavnici: dr. sc. Tomislav Ivanjko
kolegij: Uvod u informacijske znanosti
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:45-09:30 dvorana D3 - predavanje
sri 11:45-12:30 dvorana A308 - seminar, grupa 1
sri 12:30-13:15 dvorana A308 - seminar, grupa 2
sri 13:15-14:00 dvorana A308 - seminar, grupa 3
sri 14:00-14:45 dvorana A308 - seminar, grupa 4
sri 14:45-15:30 dvorana A308 - seminar, grupa 5studijska grupa: Informacijske znanosti - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Vedran Juričić
kolegij: Baze podataka
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 14:00-15:30 dvorana D3 - predavanje
čet 13:15-14:45 dvorana A212A - vježbe, grupa 1
čet 14:45-16:15 dvorana A212A - vježbe, grupa 2
čet 16:15-17:45 dvorana A212A - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Ana Barbarić
kolegij: Bibliografska organizacija 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 08:00-09:30 dvorana A308 - predavanje
pon 10:15-11:45 dvorana A103 - vježbe, grupa 1
pon 11:45-13:15 dvorana A103 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Radovan Vrana
kolegij: Digitalne zbirke
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 13:15-14:45 dvorana A103 - predavanje
pon 14:45-15:30 dvorana A103 - seminar
nastavnici: dr. sc. Petra Bago
kolegij: Obrada teksta i jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:00-09:30 dvorana D4 - predavanje
uto 11:00-12:30 dvorana A103 - vježbe, grupa 1
uto 12:30-14:00 dvorana A103 - vježbe, grupa 2
uto 14:00-15:30 dvorana A104 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Kristina Kocijan
kolegij: Osnove web dizajna
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:45-09:30 dvorana A104 - predavanje
sri 09:30-11:00 dvorana A104 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Stančić, Ivanović, Jozo
kolegij: Spisovodstvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 08:00-09:30 dvorana izvan FF - predavanje
čet 09:30-11:00 dvorana izvan FF - seminar
nastavnici: dr. sc. Žarka Vujić, Vujić, Žarka; Stublić, Helena
kolegij: Uvod u muzeologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 15:30-17:00 dvorana A308 - predavanje
pon 17:00-18:30 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nikolaj Lazić
kolegij: Uvod u računalnu sintezu govora
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-14:45 dvorana A103 - predavanje
pet 14:45-15:30 dvorana A103 - vježbe, grupa 1
pet 15:30-16:15 dvorana A103 - vježbe, grupa 2
pet 16:15-17:00 dvorana A103 - vježbe, grupa 3studijska grupa: Informacijske znanosti - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Radovan Vrana
kolegij: Digitalne zbirke
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 13:15-14:45 dvorana A103 - predavanje
pon 14:45-15:30 dvorana A103 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Zlodi
kolegij: Dokumentacija u muzejima I.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 14:45-16:15 dvorana A212A - predavanje
sri 16:15-17:45 dvorana A212A - vježbe
nastavnici: dr. sc. Petra Bago
kolegij: Jezične baze podataka
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 09:30-10:15 dvorana A103 - predavanje
sri 10:15-11:00 dvorana A103 - seminar, grupa 1
sri 11:00-11:45 dvorana A103 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Nives Mikelić Preradović
kolegij: Jezični inženjering
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 09:30-10:15 dvorana A104 - predavanje
pet 10:15-11:00 dvorana A104 - seminar
pet 11:00-12:30 dvorana A104 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Žarka Vujić, Vujić, Žarka; Stublić, Helena
kolegij: Osnove upravljanja muzejskim zbirkama
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 11:00-12:30 dvorana A308 - predavanje
čet 12:30-13:15 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tomislava Lauc
kolegij: Pretraživanje obavijesti i obrada prirodnog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-08:45 dvorana A308 - predavanje
čet 08:45-09:30 dvorana A212A - vježbe, grupa 1
čet 09:30-10:15 dvorana A212A - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Sanja Seljan
kolegij: Strojno prevođenje
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
čet 10:15-11:45 dvorana A212A - predavanje
čet 11:45-13:15 dvorana A212A - seminar
nastavnici: dr. sc. Tomislava Lauc, Lauc, Tomislava; Mikelić Preradović, Nives; Ivanjko, Tomislav
kolegij: Teorija informacijske znanosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-11:00 dvorana A308 - predavanje
uto 11:00-11:45 dvorana A308 - seminar, grupa 1
uto 11:45-12:30 dvorana E319 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Kristina Kocijan, Lopina, Vjera
kolegij: Uvod u formalne jezike i automate
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 14:00-14:45 dvorana A212A - predavanje
pet 14:45-15:30 dvorana A212A - seminar
pet 15:30-17:00 dvorana A212A - vježbe
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Stančić, Ivanović, Jozo
kolegij: Vrednovanje arhivskog gradiva
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 11:00-12:30 dvorana izvan FF - predavanje
sri 12:30-14:00 dvorana izvan FF - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Stančić, Lopina, Vjera
kolegij: Zaštita podataka
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-13:15 dvorana A104 - predavanje
uto 13:15-14:00 dvorana A104 - seminarstudijska grupa: Informacijske znanosti - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: dr. sc. Radovan Vrana
kolegij: Digitalne zbirke
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 13:15-14:45 dvorana A103 - predavanje
pon 14:45-15:30 dvorana A103 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Stančić, Stančić, Hrvoje; Kišiček, Sanja
kolegij: Osnove informacijske tehnologije
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:45-09:30 dvorana D6 - predavanje
uto 08:00-09:30 dvorana A103 - vježbe, grupa 1
uto 09:30-11:00 dvorana A103 - vježbe, grupa 2
pet 08:00-09:30 dvorana A103 - vježbe, grupa 3
pet 09:30-11:00 dvorana A103 - vježbe, grupa 4
nastavnici: Petra Barbarić
kolegij: Strani jezik
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 14:00-15:30 dvorana A103 - vježbe, grupa 1
uto 15:30-17:00 dvorana A103 - vježbe, grupa 2
sri 14:00-15:30 dvorana A103 - vježbe, grupa 3
sri 15:30-17:00 dvorana A103 - vježbe, grupa 4
sri 17:00-18:30 dvorana A103 - vježbe, grupa 5
nastavnici: dr. sc. Tomislav Ivanjko
kolegij: Uvod u informacijske znanosti
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 08:45-09:30 dvorana D3 - predavanje
sri 11:45-12:30 dvorana A308 - seminar, grupa 1
sri 12:30-13:15 dvorana A308 - seminar, grupa 2
sri 13:15-14:00 dvorana A308 - seminar, grupa 3
sri 14:00-14:45 dvorana A308 - seminar, grupa 4
sri 14:45-15:30 dvorana A308 - seminar, grupa 5studijska grupa: Informacijske znanosti - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Vedran Juričić
kolegij: Baze podataka
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 14:00-15:30 dvorana D3 - predavanje
čet 13:15-14:45 dvorana A212A - vježbe, grupa 1
čet 14:45-16:15 dvorana A212A - vježbe, grupa 2
čet 16:15-17:45 dvorana A212A - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Ana Barbarić
kolegij: Bibliografska organizacija 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 08:00-09:30 dvorana A308 - predavanje
pon 10:15-11:45 dvorana A103 - vježbe, grupa 1
pon 11:45-13:15 dvorana A103 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Radovan Vrana
kolegij: Digitalne zbirke
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 13:15-14:45 dvorana A103 - predavanje
pon 14:45-15:30 dvorana A103 - seminar
nastavnici: dr. sc. Petra Bago
kolegij: Obrada teksta i jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:00-09:30 dvorana D4 - predavanje
uto 11:00-12:30 dvorana A103 - vježbe, grupa 1
uto 12:30-14:00 dvorana A103 - vježbe, grupa 2
uto 14:00-15:30 dvorana A104 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Ivana Hebrang Grgić
kolegij: Povijest knjige i knjižnica
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-13:15 dvorana A212A - predavanje
uto 13:15-14:00 dvorana A212A - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Stančić, Ivanović, Jozo
kolegij: Spisovodstvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 08:00-09:30 dvorana izvan FF - predavanje
čet 09:30-11:00 dvorana izvan FF - seminar
nastavnici: dr. sc. Žarka Vujić, Vujić, Žarka; Stublić, Helena
kolegij: Uvod u muzeologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 15:30-17:00 dvorana A308 - predavanje
pon 17:00-18:30 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nikolaj Lazić
kolegij: Uvod u računalnu sintezu govora
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-14:45 dvorana A103 - predavanje
pet 14:45-15:30 dvorana A103 - vježbe, grupa 1
pet 15:30-16:15 dvorana A103 - vježbe, grupa 2
pet 16:15-17:00 dvorana A103 - vježbe, grupa 3studijska grupa: Informacijske znanosti - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Radovan Vrana
kolegij: Digitalne zbirke
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 13:15-14:45 dvorana A103 - predavanje
pon 14:45-15:30 dvorana A103 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Zlodi
kolegij: Dokumentacija u muzejima I.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 14:45-16:15 dvorana A212A - predavanje
sri 16:15-17:45 dvorana A212A - vježbe
nastavnici: dr. sc. Petra Bago
kolegij: Jezične baze podataka
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 09:30-10:15 dvorana A103 - predavanje
sri 10:15-11:00 dvorana A103 - seminar, grupa 1
sri 11:00-11:45 dvorana A103 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Nives Mikelić Preradović
kolegij: Jezični inženjering
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 09:30-10:15 dvorana A104 - predavanje
pet 10:15-11:00 dvorana A104 - seminar
pet 11:00-12:30 dvorana A104 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Žarka Vujić, Vujić, Žarka; Stublić, Helena
kolegij: Osnove upravljanja muzejskim zbirkama
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 11:00-12:30 dvorana A308 - predavanje
čet 12:30-13:15 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tomislava Lauc
kolegij: Pretraživanje obavijesti i obrada prirodnog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-08:45 dvorana A308 - predavanje
čet 08:45-09:30 dvorana A212A - vježbe, grupa 1
čet 09:30-10:15 dvorana A212A - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Sanja Seljan
kolegij: Strojno prevođenje
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 10:15-11:45 dvorana A212A - predavanje
čet 11:45-13:15 dvorana A212A - seminar
nastavnici: dr. sc. Tomislava Lauc, Lauc, Tomislava; Mikelić Preradović, Nives; Ivanjko, Tomislav
kolegij: Teorija informacijske znanosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-11:00 dvorana A308 - predavanje
uto 11:00-11:45 dvorana A308 - seminar, grupa 1
uto 11:45-12:30 dvorana E319 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Kristina Kocijan, Lopina, Vjera
kolegij: Uvod u formalne jezike i automate
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 14:00-14:45 dvorana A212A - predavanje
pet 14:45-15:30 dvorana A212A - seminar
pet 15:30-17:00 dvorana A212A - vježbe
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Stančić, Ivanović, Jozo
kolegij: Vrednovanje arhivskog gradiva
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 11:00-12:30 dvorana izvan FF - predavanje
sri 12:30-14:00 dvorana izvan FF - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Stančić, Lopina, Vjera
kolegij: Zaštita podataka
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-13:15 dvorana A104 - predavanje
uto 13:15-14:00 dvorana A104 - seminarstudijska grupa: Južnoslavenski jezici i književnosti - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: dr. sc. Evelina Grozdanova
kolegij: Jezične vježbe iz bugarskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pet 11:00-12:30 dvorana A301 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Borjana Prošev-Oliver
kolegij: Jezične vježbe iz makedonskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 09:30-11:00 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: Simona Gotal
kolegij: Jezične vježbe iz slovenskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 11:00-12:30 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ana Vasung
kolegij: Osnovna gramatika bugarskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 11:00-12:30 dvorana A204 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Vasung, Borjana Prošev-Oliver
kolegij: Osnovna gramatika makedonskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 14:00-15:30 dvorana A204 - seminar
nastavnici: dr. sc. Anita Peti Stantić, Simona Gotal
kolegij: Osnovna gramatika slovenskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 09:30-11:00 dvorana F316 - seminar
nastavnici: dr. sc. Evelina Grozdanova
kolegij: Tečaj bugarskoga jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-11:00 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Borjana Prošev-Oliver
kolegij: Tečaj makedonskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 11:00-12:30 dvorana A102 - vježbe
nastavnici: Simona Gotal
kolegij: Tečaj slovenskoga jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:00-15:30 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Anita Peti Stantić, Jelena Tušek
kolegij: Uvod u južnoslavensko jezikoslovlje
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:00-14:45 dvorana A302 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivica Baković
kolegij: Uvod u povijest makedonske književnosti i kulture
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 12:30-13:15 dvorana A302 - predavanje
uto 13:15-14:00 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Virna Karlić, Dubravka Bogutovac
kolegij: Uvod u studij srpskog jezika, književnosti i kulture
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 15:30-16:15 dvorana A302 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A302 - seminarstudijska grupa: Južnoslavenski jezici i književnosti - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Marijana Bijelić
kolegij: Bugarska književnost 19. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 17:00-17:45 dvorana A302 - predavanje
uto 17:45-18:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Evelina Grozdanova
kolegij: Jezične vježbe iz bugarskog jezika 3
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana A302 - vježbe
pet 17:00-18:30 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Borjana Prošev-Oliver
kolegij: Jezične vježbe iz makedonskog jezika 3
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 09:30-11:00 dvorana A302 - vježbe
pet 09:30-11:00 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: Simona Gotal
kolegij: Jezične vježbe iz slovenskog jezika 3
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 15:30-17:00 dvorana A301 - vježbe
sri 14:00-15:30 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ivica Baković
kolegij: Makedonska poezija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 18:30-19:15 dvorana A302 - predavanje
pon 19:15-20:00 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Virna Karlić, Jelena Tušek, Virna Karlić
kolegij: Morfosintaksa srpskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 14:00-14:45 dvorana A302 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Anita Peti Stantić
kolegij: Osnove poredbenog slavenskog jezikoslovlja
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 09:30-10:15 dvorana A302 - predavanje
sri 10:15-11:00 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Latković, Darja Pavlič
kolegij: Razdoblja i vrste slovenske književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 12:30-13:15 dvorana A302 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Virna Karlić, Dubravka Bogutovac
kolegij: Srpska poezija XIX. vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 15:30-16:15 dvorana A302 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Evelina Grozdanova
kolegij: Tečaj bugarskoga jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-11:00 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Borjana Prošev-Oliver
kolegij: Tečaj makedonskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 11:00-12:30 dvorana A102 - vježbe
nastavnici: Simona Gotal
kolegij: Tečaj slovenskoga jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:00-15:30 dvorana A302 - vježbestudijska grupa: Južnoslavenski jezici i književnosti - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Virna Karlić
kolegij: Historija srpskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 17:00-17:45 dvorana A302 - predavanje
pon 17:45-18:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Evelina Grozdanova
kolegij: Jezične vježbe iz bugarskog jezika 5
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:00-12:30 dvorana F316 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Borjana Prošev-Oliver
kolegij: Jezične vježbe iz makedonskog jezika 5
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:00-12:30 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: Simona Gotal
kolegij: Jezične vježbe iz slovenskog jezika 5
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana A315 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Marijana Bijelić
kolegij: Književnost bugarskog modernizma
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 17:00-17:45 dvorana A302 - predavanje
sri 17:45-18:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivica Baković
kolegij: Makedonska novelistika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 15:30-16:15 dvorana A302 - predavanje
uto 16:15-17:00 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Latković
kolegij: Moderne teorije povijesti književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pet 11:00-12:30 dvorana A302 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Virna Karlić, Dubravka Bogutovac
kolegij: Poetika srpske moderne i avangarde
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-13:15 dvorana A302 - predavanje
pon 13:15-14:00 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Latković, Darja Pavlič
kolegij: Suvremena slovenska književnost
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 14:00-14:45 dvorana A213 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana A213 - seminar
nastavnici: dr. sc. Evelina Grozdanova
kolegij: Tečaj bugarskoga jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-11:00 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Borjana Prošev-Oliver
kolegij: Tečaj makedonskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 11:00-12:30 dvorana A102 - vježbe
nastavnici: Simona Gotal
kolegij: Tečaj slovenskoga jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:00-15:30 dvorana A302 - vježbestudijska grupa: Judaistika, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: dr. sc. Naida-Mihal Brandl, Hason, Einat-Lilian
kolegij: Jezične vježbe I.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 11:00-12:30 dvorana A204 - vježbe
sri 12:30-14:00 dvorana A204 - vježbe
čet 14:00-15:30 dvorana A315 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Gračanin
kolegij: Pregled židovske povijesti u antici i srednjem vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:00-12:30 dvorana A128 - predavanje
čet 12:30-14:00 dvorana A102 - seminar
nastavnici: dr. sc. Kotel Dadon
kolegij: Uvod u judaizam - vjerovanja, običaji i blagdani
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 dvorana F316 - predavanje
uto 14:00-15:30 dvorana D1 - seminarstudijska grupa: Judaistika, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: Einat Lilian Hason
kolegij: Fonetika i fonologija hebrejskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 12:30-14:00 dvorana F316 - seminar
nastavnici: dr. sc. Naida-Mihal Brandl, Hason, Einat-Lilian
kolegij: Jezične vježbe III.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 dvorana A315 - vježbe
sri 11:00-12:30 dvorana A315 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Christine Magerski, Alagić Bandov, Aida
kolegij: Jidiš I.
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 17:00-18:30 dvorana F316 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ljudevit Fran Ježić
kolegij: Židovska misao i literatura do kraja razdoblja Gaonata (8. st.)
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 09:30-11:00 dvorana A106 - predavanje
čet 13:15-14:45 dvorana A106 - seminarstudijska grupa: Judaistika, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Naida-Mihal Brandl
kolegij: Between the empires: Jewish history in Croat lands until the 20th century
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-11:00 dvorana A128 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Naida-Mihal Brandl, Hason, Einat-Lilian
kolegij: Jezične vježbe V: sintaksa i leksikologija
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 09:30-11:00 dvorana A111 - vježbe
čet 12:30-14:00 dvorana A204 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Naida-Mihal Brandl, Hofman, Igor
kolegij: Židovska književnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 08:00-09:30 dvorana A215 - predavanje
pon 09:30-10:15 dvorana A215 - seminarstudijska grupa: Komparativna književnost - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: dr. sc. Krunoslav Lučić
kolegij: Filmologija: Uvod u filmologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
pet 14:00-14:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Branislav Oblučar
kolegij: Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti I
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 17:00-18:30 dvorana A214 - predavanje
sri 18:30-19:15 dvorana B212 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Tomljenović
kolegij: Opća povijest književnosti: Osnovni pojmovi povijesti književnosti I
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 10:15-11:45 dvorana A214 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Višnja Rogošić
kolegij: Teatrologija i dramatologija: Uvod u teatrologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 08:00-09:30 dvorana D5 - predavanje
čet 09:30-10:15 dvorana D5 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maša Grdešić
kolegij: Teorija književnosti: Teorija romana
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Luka Bekavac
kolegij: Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
sri 16:15-17:00 dvorana A214 - seminarstudijska grupa: Komparativna književnost - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Nikica Gilić
kolegij: Filmologija: Filmske stilske epohe
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 18:30-20:00 dvorana A214 - predavanje
uto 20:00-20:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Kristina Grgić
kolegij: Komparativna književnost: Hrvatska renesansa lirika u europskom kontekstu
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 18:30-20:00 dvorana A214 - predavanje
pon 20:00-20:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Cvijeta Pavlović
kolegij: Komparativna književnost: Sonet i srodni oblici
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
pon 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lovro Škopljanac
kolegij: Komparativna književnost: Tipologija hrvatske lirike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
sri 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Andrea Zlatar-Violić
kolegij: Opća povijest književnosti: Čitanje klasika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 12:30-14:00 dvorana B212 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana B212 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Tomljenović
kolegij: Opća povijest književnosti: Ironija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 10:15-11:45 dvorana A214 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Branislav Oblučar
kolegij: Opća povijest književnosti: Pjesma u prozi
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
uto 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lada Čale Feldman
kolegij: Teatrologija i dramatologija: Kazališna publika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 10:15-11:45 dvorana A214 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Višnja Rogošić
kolegij: Teatrologija i dramatologija: Srednjovjekovno kazalište
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 14:45-16:15 dvorana D5 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana D5 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tomislav Brlek
kolegij: Teorija književnosti: Bahtin i Dostojevski
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
pet 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Luka Bekavac
kolegij: Teorija književnosti: Poststrukturalizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
sri 14:00-14:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. David Šporer
kolegij: Teorija književnosti: Problemi materijalizma i kulture
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
čet 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Željka Matijašević
kolegij: Teorija književnosti: Rod, feminizam, maskulizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 17:00-18:30 dvorana A214 - predavanje
uto 18:30-19:15 dvorana B212 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dean Duda
kolegij: Teorija književnosti: Teorijski klasici XX. st.
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
uto 14:00-14:45 dvorana A214 - seminarstudijska grupa: Komparativna književnost - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Nikica Gilić
kolegij: Filmologija: Filmske stilske epohe
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 18:30-20:00 dvorana A214 - predavanje
uto 20:00-20:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Kristina Grgić
kolegij: Komparativna književnost: Hrvatska renesansa lirika u europskom kontekstu
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 18:30-20:00 dvorana A214 - predavanje
pon 20:00-20:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Cvijeta Pavlović
kolegij: Komparativna književnost: Sonet i srodni oblici
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
pon 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lovro Škopljanac
kolegij: Komparativna književnost: Tipologija hrvatske lirike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
sri 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Andrea Zlatar-Violić
kolegij: Opća povijest književnosti: Čitanje klasika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 12:30-14:00 dvorana B212 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana B212 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Tomljenović
kolegij: Opća povijest književnosti: Ironija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 10:15-11:45 dvorana A214 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Branislav Oblučar
kolegij: Opća povijest književnosti: Pjesma u prozi
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
uto 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lada Čale Feldman
kolegij: Teatrologija i dramatologija: Kazališna publika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 10:15-11:45 dvorana A214 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Višnja Rogošić
kolegij: Teatrologija i dramatologija: Srednjovjekovno kazalište
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 14:45-16:15 dvorana D5 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana D5 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tomislav Brlek
kolegij: Teorija književnosti: Bahtin i Dostojevski
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
pet 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Luka Bekavac
kolegij: Teorija književnosti: Poststrukturalizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
sri 14:00-14:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. David Šporer
kolegij: Teorija književnosti: Problemi materijalizma i kulture
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
čet 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Željka Matijašević
kolegij: Teorija književnosti: Rod, feminizam, maskulizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 17:00-18:30 dvorana A214 - predavanje
uto 18:30-19:15 dvorana B212 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dean Duda
kolegij: Teorija književnosti: Teorijski klasici XX. st.
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
uto 14:00-14:45 dvorana A214 - seminarstudijska grupa: Komparativna književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: dr. sc. Krunoslav Lučić
kolegij: Filmologija: Uvod u filmologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
pet 14:00-14:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Branislav Oblučar
kolegij: Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti I
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 17:00-18:30 dvorana A214 - predavanje
sri 18:30-19:15 dvorana B212 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Tomljenović
kolegij: Opća povijest književnosti: Osnovni pojmovi povijesti književnosti I
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 10:15-11:45 dvorana A214 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Višnja Rogošić
kolegij: Teatrologija i dramatologija: Uvod u teatrologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 08:00-09:30 dvorana D5 - predavanje
čet 09:30-10:15 dvorana D5 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maša Grdešić
kolegij: Teorija književnosti: Teorija romana
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Luka Bekavac
kolegij: Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
sri 16:15-17:00 dvorana A214 - seminarstudijska grupa: Komparativna književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Nikica Gilić
kolegij: Filmologija: Filmske stilske epohe
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 18:30-20:00 dvorana A214 - predavanje
uto 20:00-20:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Kristina Grgić
kolegij: Komparativna književnost: Hrvatska renesansa lirika u europskom kontekstu
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 18:30-20:00 dvorana A214 - predavanje
pon 20:00-20:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Cvijeta Pavlović
kolegij: Komparativna književnost: Sonet i srodni oblici
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
pon 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lovro Škopljanac
kolegij: Komparativna književnost: Tipologija hrvatske lirike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
sri 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Andrea Zlatar-Violić
kolegij: Opća povijest književnosti: Čitanje klasika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 12:30-14:00 dvorana B212 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana B212 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Tomljenović
kolegij: Opća povijest književnosti: Ironija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 10:15-11:45 dvorana A214 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Branislav Oblučar
kolegij: Opća povijest književnosti: Pjesma u prozi
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
uto 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lada Čale Feldman
kolegij: Teatrologija i dramatologija: Kazališna publika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 10:15-11:45 dvorana A214 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Višnja Rogošić
kolegij: Teatrologija i dramatologija: Srednjovjekovno kazalište
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 14:45-16:15 dvorana D5 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana D5 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tomislav Brlek
kolegij: Teorija književnosti: Bahtin i Dostojevski
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
pet 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Luka Bekavac
kolegij: Teorija književnosti: Poststrukturalizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
sri 14:00-14:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. David Šporer
kolegij: Teorija književnosti: Problemi materijalizma i kulture
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
čet 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Željka Matijašević
kolegij: Teorija književnosti: Rod, feminizam, maskulizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 17:00-18:30 dvorana A214 - predavanje
uto 18:30-19:15 dvorana B212 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dean Duda
kolegij: Teorija književnosti: Teorijski klasici XX. st.
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
uto 14:00-14:45 dvorana A214 - seminarstudijska grupa: Komparativna književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Nikica Gilić
kolegij: Filmologija: Filmske stilske epohe
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 18:30-20:00 dvorana A214 - predavanje
uto 20:00-20:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Kristina Grgić
kolegij: Komparativna književnost: Hrvatska renesansa lirika u europskom kontekstu
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 18:30-20:00 dvorana A214 - predavanje
pon 20:00-20:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Cvijeta Pavlović
kolegij: Komparativna književnost: Sonet i srodni oblici
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
pon 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lovro Škopljanac
kolegij: Komparativna književnost: Tipologija hrvatske lirike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
sri 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Andrea Zlatar-Violić
kolegij: Opća povijest književnosti: Čitanje klasika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 12:30-14:00 dvorana B212 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana B212 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Tomljenović
kolegij: Opća povijest književnosti: Ironija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 10:15-11:45 dvorana A214 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Branislav Oblučar
kolegij: Opća povijest književnosti: Pjesma u prozi
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
uto 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lada Čale Feldman
kolegij: Teatrologija i dramatologija: Kazališna publika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 10:15-11:45 dvorana A214 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Višnja Rogošić
kolegij: Teatrologija i dramatologija: Srednjovjekovno kazalište
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 14:45-16:15 dvorana D5 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana D5 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tomislav Brlek
kolegij: Teorija književnosti: Bahtin i Dostojevski
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
pet 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Luka Bekavac
kolegij: Teorija književnosti: Poststrukturalizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
sri 14:00-14:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. David Šporer
kolegij: Teorija književnosti: Problemi materijalizma i kulture
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
čet 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Željka Matijašević
kolegij: Teorija književnosti: Rod, feminizam, maskulizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 17:00-18:30 dvorana A214 - predavanje
uto 18:30-19:15 dvorana B212 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dean Duda
kolegij: Teorija književnosti: Teorijski klasici XX. st.
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
uto 14:00-14:45 dvorana A214 - seminarstudijska grupa: Hrvatski jezik i književnost - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: dr. sc. Lana Molvarec
kolegij: Hrvatska dječja književnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:00-18:30 dvorana A119 - predavanje
čet 18:30-19:15 dvorana A119 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Malnar Jurišić
kolegij: Hrvatski govori kroz frazeologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana A225 - predavanje
pon 11:00-11:45 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lahorka Plejić Poje
kolegij: Institucije starije hrvatske književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 08:00-09:30 dvorana A225 - predavanje
uto 09:30-10:15 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Helena Delaš
kolegij: Jezične vježbe I.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:00-17:00 dvorana A119 - vježbe, grupa 1
pon 17:00-18:30 dvorana A119 - vježbe, grupa 2
sri 15:30-18:30 dvorana A225 - vježbe, grupa 4
čet 14:00-15:30 dvorana A225 - vježbe, grupa 2
čet 15:30-18:30 dvorana A225 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Igor Marko Gligorić
kolegij: Jezične vježbe I.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 12:30-15:30 dvorana A119 - vježbe, grupa 1
uto 15:30-17:00 dvorana A119 - vježbe, grupa 2
sri 11:00-12:30 dvorana D4 - vježbe, grupa 2
sri 14:00-15:30 dvorana A225 - vježbe, grupa 3
pet 12:30-14:00 dvorana A102 - vježbe, grupa 3
pet 14:00-17:00 dvorana A102 - vježbe, grupa 4
nastavnici: dr. sc. Krešimir Bagić, Košćak, Nikola
kolegij: Praksa čitanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 15:30-17:00 dvorana D6 - predavanje
uto 18:30-19:15 dvorana D6 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krešimir Bagić, Bionda, Gabrijela
kolegij: Publicistički i medijski diskurz
predavanja + seminara + vježbi: 0+3+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 17:00-18:30 dvorana D1 - seminar
sri 18:30-19:15 dvorana A119 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tanja Kuštović
kolegij: Staroslavenski jezik
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana D1 - seminar, grupa 1
čet 12:30-14:00 dvorana A225 - seminar, grupa 2
pet 08:00-08:45 dvorana D7 - predavanje
pet 11:00-12:30 dvorana D1 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Mateo Žagar, Eterović, Ivana
kolegij: Staroslavenski jezik
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 08:00-09:30 dvorana A119 - seminar, grupa 1
pon 11:45-12:30 dvorana D7 - predavanje
pon 13:15-14:45 dvorana D4 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Krešimir Mićanović
kolegij: Teorija jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 09:30-11:00 dvorana D7 - predavanje
pet 08:45-10:15 dvorana D4 - seminar, grupa 1
pet 10:15-11:45 dvorana D4 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Zrinka Jelaska
kolegij: Teorija jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-09:30 dvorana A119 - seminar, grupa 1
sri 09:30-11:00 dvorana A119 - seminar, grupa 2
sri 14:00-15:30 dvorana D7 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Andrea Milanko
kolegij: Uvod u teorije kulture
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 09:30-11:00 dvorana A225 - predavanje
sri 11:00-11:45 dvorana A225 - seminarstudijska grupa: Hrvatski jezik i književnost - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Andrea Milanko
kolegij: Čitanje književnog teksta
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 08:45-10:15 dvorana A122 - seminar, grupa 2
pon 11:00-11:45 dvorana D7 - predavanje
pon 12:30-14:00 dvorana A119 - seminar, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Zrinka Božić-Blanuša, Glavaš, Zvonimir
kolegij: Čitanje književnog teksta
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 09:30-11:00 dvorana A119 - seminar, grupa 1
uto 11:00-12:30 dvorana A119 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Lana Molvarec
kolegij: Hrvatska dječja književnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:00-18:30 dvorana A119 - predavanje
čet 18:30-19:15 dvorana A119 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Brković
kolegij: Hrvatska književnost 15. i 16. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 13:15-14:00 dvorana D4 - predavanje
uto 14:00-16:15 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Dukić
kolegij: Hrvatska književnost 15. i 16. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-10:15 dvorana D4 - predavanje
uto 10:15-12:30 dvorana D4 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Brković, Šutalo, Goranka
kolegij: Hrvatska književnost 15. i 16. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 12:30-13:15 dvorana A119 - predavanje
čet 13:15-15:30 dvorana A119 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lahorka Plejić Poje
kolegij: Hrvatska književnost 15. i 16. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:00-17:45 dvorana D1 - predavanje
čet 17:45-20:00 dvorana D1 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivan Marković
kolegij: Hrvatski standardni jezik - fonologija i morfonologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-12:30 dvorana D7 - predavanje
pet 12:30-14:00 dvorana A106 - seminar, grupa 1
pet 14:00-15:30 dvorana A119 - seminar, grupa 2
pet 15:30-17:00 dvorana A119 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Lahorka Plejić Poje
kolegij: Institucije starije hrvatske književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 08:00-09:30 dvorana A225 - predavanje
uto 09:30-10:15 dvorana A225 - seminar
nastavnici: Ivana Eterović, Kuštović, Tanja
kolegij: Jezik hrvatske glagoljske knjige u 16. st.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 08:00-09:30 dvorana A119 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Boris Kuzmić
kolegij: Jezik hrvatskih petrarkističkih pisaca
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 08:00-09:30 dvorana A119 - predavanje
pet 14:45-15:30 dvorana D4 - seminar
nastavnici: dr. sc. Boris Kuzmić, Kuzmić, Boris
kolegij: Povijesna gramatika hrvatskoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 08:00-09:30 dvorana D4 - predavanje
čet 09:30-11:00 dvorana D4 - seminar, grupa 1
pet 11:00-12:30 dvorana A225 - seminar, grupa 2
pet 12:30-14:00 dvorana A225 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Nikola Košćak
kolegij: Stilistički koncepti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:45-16:15 dvorana D4 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana D4 - seminar
nastavnici: dr. sc. Evelina Rudan, Nikolić, Davor; Tomašić, Josipa
kolegij: Teorija i poetika hrvatske usmene književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 08:00-09:30 dvorana D4 - seminar, grupa 2
sri 09:30-11:00 dvorana D4 - seminar, grupa 4
sri 12:30-14:00 dvorana D7 - predavanje
sri 14:00-15:30 dvorana A119 - seminar, grupa 3
pet 11:00-12:30 dvorana A106 - seminar, grupa 1studijska grupa: Hrvatski jezik i književnost - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Davor Nikolić
kolegij: Biblija i hrvatska usmena književnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana D4 - predavanje
pon 11:00-12:30 dvorana D4 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krešimir Bagić
kolegij: Figure i diskurzi
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pet 08:00-09:30 dvorana A225 - predavanje
pet 09:30-10:15 dvorana A225 - seminar, grupa 1
pet 10:15-11:00 dvorana A225 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Mira Menac-Mihalić
kolegij: Hrvatska dijalektologija I.
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 12:30-14:00 dvorana D4 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A119 - seminar, grupa 1
pet 11:00-12:30 dvorana A119 - seminar, grupa 2
pet 12:30-14:00 dvorana A119 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Lana Molvarec
kolegij: Hrvatska dječja književnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:00-18:30 dvorana A119 - predavanje
čet 18:30-19:15 dvorana A119 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivan Marković, Nazalević Čučević, Iva
kolegij: Hrvatski standardni jezik - sintaksa
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana A102 - seminar, grupa 1
sri 14:00-15:30 dvorana D4 - seminar, grupa 2
sri 15:30-17:00 dvorana D4 - seminar, grupa 3
sri 17:00-18:30 dvorana D7 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Lahorka Plejić Poje
kolegij: Institucije starije hrvatske književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 08:00-09:30 dvorana A225 - predavanje
uto 09:30-10:15 dvorana A225 - seminar
nastavnici: Ivana Eterović, Kuštović, Tanja
kolegij: Jezik hrvatske glagoljske knjige u 16. st.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 08:00-09:30 dvorana A119 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Boris Kuzmić
kolegij: Jezik hrvatskih petrarkističkih pisaca
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 08:00-09:30 dvorana A119 - predavanje
pet 14:45-15:30 dvorana D4 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nikola Košćak
kolegij: Stilistički koncepti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:45-16:15 dvorana D4 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana D4 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marina Protrka Štimec, Molvarec, Lana
kolegij: Uvod u noviju hrvatsku književnost I.
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 09:30-11:00 dvorana D7 - predavanje
sri 11:00-12:30 dvorana A119 - seminar, grupa 1
sri 12:30-14:00 dvorana A119 - seminar, grupa 2
čet 11:00-12:30 dvorana D4 - seminar, grupa 3studijska grupa: Hrvatski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: dr. sc. Helena Delaš
kolegij: Jezične vježbe I.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:00-17:00 dvorana A119 - vježbe, grupa 1
pon 17:00-18:30 dvorana A119 - vježbe, grupa 2
sri 15:30-18:30 dvorana A225 - vježbe, grupa 4
čet 14:00-15:30 dvorana A225 - vježbe, grupa 2
čet 15:30-18:30 dvorana A225 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Igor Marko Gligorić
kolegij: Jezične vježbe I.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 12:30-15:30 dvorana A119 - vježbe, grupa 1
uto 15:30-17:00 dvorana A119 - vježbe, grupa 2
sri 11:00-12:30 dvorana D4 - vježbe, grupa 2
sri 14:00-15:30 dvorana A225 - vježbe, grupa 3
pet 12:30-14:00 dvorana A102 - vježbe, grupa 3
pet 14:00-17:00 dvorana A102 - vježbe, grupa 4
nastavnici: dr. sc. Tanja Kuštović
kolegij: Staroslavenski jezik
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana D1 - seminar, grupa 1
čet 12:30-14:00 dvorana A225 - seminar, grupa 2
pet 08:00-08:45 dvorana D7 - predavanje
pet 11:00-12:30 dvorana D1 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Mateo Žagar, Eterović, Ivana
kolegij: Staroslavenski jezik
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 08:00-09:30 dvorana A119 - seminar, grupa 1
pon 11:45-12:30 dvorana D7 - predavanje
pon 13:15-14:45 dvorana D4 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Krešimir Mićanović
kolegij: Teorija jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 09:30-11:00 dvorana D7 - predavanje
pet 08:45-10:15 dvorana D4 - seminar, grupa 1
pet 10:15-11:45 dvorana D4 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Zrinka Jelaska
kolegij: Teorija jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-09:30 dvorana A119 - seminar, grupa 1
sri 09:30-11:00 dvorana A119 - seminar, grupa 2
sri 14:00-15:30 dvorana D7 - predavanjestudijska grupa: Hrvatski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Ivana Brković
kolegij: Hrvatska književnost 15. i 16. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 13:15-14:00 dvorana D4 - predavanje
uto 14:00-16:15 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Dukić
kolegij: Hrvatska književnost 15. i 16. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-10:15 dvorana D4 - predavanje
uto 10:15-12:30 dvorana D4 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Brković, Šutalo, Goranka
kolegij: Hrvatska književnost 15. i 16. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 12:30-13:15 dvorana A119 - predavanje
čet 13:15-15:30 dvorana A119 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lahorka Plejić Poje
kolegij: Hrvatska književnost 15. i 16. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:00-17:45 dvorana D1 - predavanje
čet 17:45-20:00 dvorana D1 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivan Marković
kolegij: Hrvatski standardni jezik - fonologija i morfonologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-12:30 dvorana D7 - predavanje
pet 12:30-14:00 dvorana A106 - seminar, grupa 1
pet 14:00-15:30 dvorana A119 - seminar, grupa 2
pet 15:30-17:00 dvorana A119 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Boris Kuzmić, Kuzmić, Boris
kolegij: Povijesna gramatika hrvatskoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 08:00-09:30 dvorana D4 - predavanje
čet 09:30-11:00 dvorana D4 - seminar, grupa 1
pet 11:00-12:30 dvorana A225 - seminar, grupa 2
pet 12:30-14:00 dvorana A225 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Evelina Rudan, Nikolić, Davor; Tomašić, Josipa
kolegij: Teorija i poetika hrvatske usmene književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 08:00-09:30 dvorana D4 - seminar, grupa 2
sri 09:30-11:00 dvorana D4 - seminar, grupa 4
sri 12:30-14:00 dvorana D7 - predavanje
sri 14:00-15:30 dvorana A119 - seminar, grupa 3
pet 11:00-12:30 dvorana A106 - seminar, grupa 1studijska grupa: Hrvatski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Andrea Milanko
kolegij: Čitanje književnog teksta
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 08:45-10:15 dvorana A122 - seminar, grupa 2
pon 11:00-11:45 dvorana D7 - predavanje
pon 12:30-14:00 dvorana A119 - seminar, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Zrinka Božić-Blanuša, Glavaš, Zvonimir
kolegij: Čitanje književnog teksta
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 09:30-11:00 dvorana A119 - seminar, grupa 1
uto 11:00-12:30 dvorana A119 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Mira Menac-Mihalić
kolegij: Hrvatska dijalektologija I.
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 12:30-14:00 dvorana D4 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A119 - seminar, grupa 1
pet 11:00-12:30 dvorana A119 - seminar, grupa 2
pet 12:30-14:00 dvorana A119 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Ivan Marković, Nazalević Čučević, Iva
kolegij: Hrvatski standardni jezik - sintaksa
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana A102 - seminar, grupa 1
sri 14:00-15:30 dvorana D4 - seminar, grupa 2
sri 15:30-17:00 dvorana D4 - seminar, grupa 3
sri 17:00-18:30 dvorana D7 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marina Protrka Štimec, Molvarec, Lana
kolegij: Uvod u noviju hrvatsku književnost I.
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 09:30-11:00 dvorana D7 - predavanje
sri 11:00-12:30 dvorana A119 - seminar, grupa 1
sri 12:30-14:00 dvorana A119 - seminar, grupa 2
čet 11:00-12:30 dvorana D4 - seminar, grupa 3studijska grupa: Latinski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: dr. sc. Petra Matović
kolegij: Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:45-13:15 dvorana A208 - predavanje
nastavnici: Ninoslav Zubović
kolegij: Grčki tečaj I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 12:30-14:00 dvorana A208 - seminar
nastavnici: Teo Radić
kolegij: Osnove latinskoga 1
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 08:45-10:15 dvorana F316 - seminar
pet 13:15-14:00 dvorana A208 - predavanje
pet 14:00-14:45 dvorana A208 - seminar
nastavnici: dr. sc. Neven Jovanović, Jovanović, Bratičević
kolegij: Rimska književnost republikanskoga razdoblja
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:00 dvorana A208 - seminar
čet 08:00-09:30 dvorana A208 - predavanjestudijska grupa: Latinski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Petra Matović
kolegij: Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:45-13:15 dvorana A208 - predavanje
nastavnici: Ninoslav Zubović
kolegij: Grčki tečaj I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 12:30-14:00 dvorana A208 - seminar
nastavnici: Teo Radić, Radić, Poláček Gajer
kolegij: Latinska sintaksa 1
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
sri 14:00-15:30 dvorana A208 - seminar
pet 11:00-11:45 dvorana F316 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana F316 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vladimir Rezar
kolegij: Najstariji spomenici latinskoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:00-14:45 dvorana A208 - predavanje
sri 16:15-17:45 dvorana F316 - seminarstudijska grupa: Latinski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Petra Matović
kolegij: Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:45-13:15 dvorana A208 - predavanje
nastavnici: Ninoslav Zubović
kolegij: Grčki tečaj I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 12:30-14:00 dvorana A208 - seminar
nastavnici: dr. sc. Neven Jovanović
kolegij: Prevođenje s latinskoga
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:00-08:45 dvorana A208 - predavanje
uto 08:45-09:30 dvorana A208 - seminar
sri 08:00-08:45 dvorana A208 - seminar
sri 08:45-09:30 dvorana A208 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Irena Bratičević
kolegij: Rimska književnost: Rimski roman
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 11:45-12:30 dvorana A208 - predavanje
sri 15:30-17:45 dvorana A208 - seminarstudijska grupa: Latinski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 7

nastavnici: dr. sc. Vladimir Rezar, Rezar, Dobrica
kolegij: Praktikum iz obrade arhivskog gradiva pisanog latinskim jezikom
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
sri 14:45-15:30 dvorana F319 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Irena Bratičević
kolegij: Rimska književnost: Rimski roman
predavanja + seminara + vježbi: 1+3+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 11:45-12:30 dvorana A208 - predavanje
sri 15:30-17:45 dvorana A208 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vladimir Rezar
kolegij: Srednjovjekovni latinitet
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 14:45-16:15 dvorana A208 - predavanje
čet 14:45-16:15 dvorana A208 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vladimir Rezar, Špoljarić
kolegij: Uvod u novolatinsku književnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
sri 09:30-11:00 dvorana A208 - predavanje
sri 11:00-12:30 dvorana A208 - seminarstudijska grupa: Lingvistika - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša, Simeon, Ivana
kolegij: Etika govorenja
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:00-09:30 dvorana A113 - predavanje
uto 16:15-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Ie. jezični tečaj: staroirski I
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-08:45 dvorana A113 - predavanje
čet 08:45-09:30 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mate Kapović
kolegij: Indoeuropska fonologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 18:30-20:00 dvorana A113 - predavanje
sri 16:15-17:00 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Indoeuropska lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 12:30-14:00 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli, Filko, Matea; Polančec, Jurica
kolegij: Jezični praktikum
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:45-10:15 dvorana A113 - predavanje
sri 10:15-11:00 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vlasta Erdeljac, Simeon, Ivana
kolegij: Opća lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-14:00 dvorana A113 - predavanje
sri 18:30-20:00 dvorana A113 - seminar, grupa 1
pet 15:30-17:00 dvorana A113 - seminar, grupa 2studijska grupa: Lingvistika - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša, Simeon, Ivana
kolegij: Etika govorenja
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:00-09:30 dvorana A113 - predavanje
uto 16:15-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mate Kapović
kolegij: Fonologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-18:30 dvorana A113 - predavanje
sri 14:45-16:15 dvorana A113 - seminar, grupa 1
sri 17:00-18:30 dvorana A113 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Marko Tadić, Filko, Matea; Polančec, Jurica
kolegij: Generativna gramatika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-14:00 dvorana A113 - predavanje
sri 14:00-14:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Ie. jezični tečaj: staroirski I
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-08:45 dvorana A113 - predavanje
čet 08:45-09:30 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mate Kapović
kolegij: Indoeuropska fonologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 18:30-20:00 dvorana A113 - predavanje
sri 16:15-17:00 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - hetitski
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:45-19:15 dvorana A113 - predavanje
čet 19:15-20:00 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Daniela Katunar
kolegij: Semantička tipologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-15:30 dvorana A113 - predavanje
uto 15:30-16:15 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli, Katunar, Daniela
kolegij: Temelji kognitivne lingvistike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-11:45 dvorana A113 - seminar, grupa 1
pon 11:45-12:30 dvorana A113 - seminar, grupa 2
uto 12:30-14:00 dvorana A113 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Božo Bekavac
kolegij: Ustroj umjetnih jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-17:00 dvorana Knjiznica I.kat - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana Knjiznica I.kat - seminar
nastavnici: dr. sc. Marin Andrijašević
kolegij: Uvod u semiologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 13:15-14:45 dvorana A215 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana A215 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Polančec, Jurica
kolegij: Uvod u tipologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-17:00 dvorana A113 - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana A113 - seminarstudijska grupa: Lingvistika - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša, Simeon, Ivana
kolegij: Etika govorenja
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:00-09:30 dvorana A113 - predavanje
uto 16:15-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Tadić, Filko, Matea; Polančec, Jurica
kolegij: Generativna gramatika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-14:00 dvorana A113 - predavanje
sri 14:00-14:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Ie. jezični tečaj: staroirski I
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-08:45 dvorana A113 - predavanje
čet 08:45-09:30 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mate Kapović
kolegij: Indoeuropska fonologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 18:30-20:00 dvorana A113 - predavanje
sri 16:15-17:00 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - hetitski
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:45-19:15 dvorana A113 - predavanje
čet 19:15-20:00 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Daniela Katunar
kolegij: Semantička tipologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-15:30 dvorana A113 - predavanje
uto 15:30-16:15 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli, Šojat, Krešimir
kolegij: Sintaksa
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana A113 - predavanje
čet 08:00-09:30 dvorana A209 - seminar, grupa 1
čet 09:30-11:00 dvorana A113 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli, Katunar, Daniela
kolegij: Temelji kognitivne lingvistike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-11:45 dvorana A113 - seminar, grupa 1
pon 11:45-12:30 dvorana A113 - seminar, grupa 2
uto 12:30-14:00 dvorana A113 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Božo Bekavac
kolegij: Ustroj umjetnih jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-17:00 dvorana Knjiznica I.kat - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana Knjiznica I.kat - seminar
nastavnici: dr. sc. Marin Andrijašević
kolegij: Uvod u semiologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 13:15-14:45 dvorana A215 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana A215 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Polančec, Jurica
kolegij: Uvod u tipologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-17:00 dvorana A113 - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana A113 - seminarstudijska grupa: Nizozemski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Milka Car Prijić, Toni Bandov
kolegij: Nizozemska književnost I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana A228 - predavanje
nastavnici: Maarten Rombouts
kolegij: Suvremeni nizozemski jezik III
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 11:00-12:30 dvorana A307 - vježbe
sri 14:00-15:30 dvorana A307 - vježbe
pet 14:00-15:30 dvorana A311 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Slađan Turković, Željana Pancirov Cornelisse
kolegij: Uvod u studij nizozemskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 12:30-14:00 dvorana A112 - predavanjestudijska grupa: Nizozemski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: Sanja Cvetnić
kolegij: Flamansko i nizozemsko slikarstvo 15., 16. i 17. st.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 17:00-18:30 dvorana A311 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Milka Car Prijić, Toni Bandov
kolegij: Nizozemska književnost III
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:45-13:15 dvorana A224 - predavanje
nastavnici: Maarten Rombouts
kolegij: Suvremeni nizozemski jezik V
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 15:30-17:00 dvorana A104 - vježbe
čet 15:30-17:00 dvorana A102 - vježbe
pet 12:30-14:00 dvorana A311 - vježbestudijska grupa: Pedagogija - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: dr. sc. Ivan Markić, Sesar Mara
kolegij: DIDAKTIČKE TEORIJE
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 20:00-21:30 dvorana A226 - seminar, grupa 1
sri 20:00-21:30 dvorana A226 - seminar, grupa 2
čet 20:00-21:30 dvorana A227 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zvonimir Komar
kolegij: OSNOVE PEDAGOGIJE
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-09:30 dvorana A227 - predavanje
pet 08:00-09:30 dvorana A226 - seminar, grupa 1
pet 09:30-11:00 dvorana A226 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Zvonimir Komar, . Štefka Batinić
kolegij: POVIJEST I FILOZOFIJA PEDAGOGIJE
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-18:30 dvorana A227 - predavanje
pon 18:30-20:00 dvorana A227 - seminar, grupa 1
pon 20:00-21:30 dvorana A227 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Barbara Kušević
kolegij: TEORIJE ODGOJA I OBRAZOVANJA
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-12:30 dvorana A226 - predavanje
čet 12:30-14:00 dvorana A226 - seminarstudijska grupa: Pedagogija - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, u mirovini, Dorijan Vahtar
kolegij: ANTROPOLOGIJA ODGOJA I OBRAZOVANJA
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 18:30-20:00 dvorana A226 - seminar, grupa 1
pon 20:00-21:30 dvorana A226 - seminar, grupa 2
uto 18:30-20:00 dvorana A227 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, u mirovini, Jurčević Ružica
kolegij: MEĐUNARODNO OBRAZOVANJE
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 17:00-18:30 dvorana A226 - predavanje
sri 18:30-20:00 dvorana A226 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dejana Bouillet
kolegij: PEDAGOGIJA ADOLESCENCIJE
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-14:00 dvorana A227 - predavanje
pon 14:00-15:30 dvorana A227 - seminar
nastavnici: dr. sc. Aleksandra Huić
kolegij: PSIHOLOGIJA ODGOJA I OBRAZOVANJA
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-11:00 dvorana A226 - predavanje
uto 11:00-12:30 dvorana A226 - seminar
nastavnici: dr. sc. Edita Slunjski, Nikolina Nikić
kolegij: USTANOVE RANOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-15:30 dvorana A227 - predavanje
čet 18:30-20:00 dvorana A226 - seminar, grupa 1
čet 20:00-21:30 dvorana A226 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Siniša Opić, Horvat Zoran
kolegij: UVOD U PEDAGOGIJSKA ISTRAŽIVANJA
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana A226 - seminar, grupa 1
pon 11:00-12:30 dvorana A226 - seminar, grupa 2
uto 16:15-17:45 dvorana A227 - predavanjestudijska grupa: Pedagogija - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Zvonimir Komar, Višnja Novosel
kolegij: INFORMACIJSKI SUSTAVI I BAZE PODATAKA U OBRAZOVANJU
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-17:00 dvorana A226 - predavanje
uto 17:00-18:30 dvorana A226 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, u mirovini, Ana Širanović
kolegij: KRITIČKE TEORIJE OBRAZOVANJA
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 18:30-20:00 dvorana A227 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A227 - seminar, grupa 1
pet 11:00-12:30 dvorana A226 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Marija Bartulović
kolegij: KVALITATIVNA ISTRAŽIVANJA
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 14:00-15:30 dvorana A227 - predavanje
čet 15:30-17:00 dvorana A227 - seminar, grupa 1
čet 17:00-18:30 dvorana A227 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Marija Bartulović, Pažur Monika
kolegij: OBRAZOVNO-RAZVOJNE STRATEGIJE
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-17:00 dvorana A226 - predavanje
pon 17:00-18:30 dvorana A226 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Blažević Simić
kolegij: OSNOVE SPECIJALNE PEDAGOGIJE
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 09:30-11:00 dvorana A227 - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana A227 - seminar, grupa 1
čet 12:30-14:00 dvorana A227 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Zvonimir Komar, Horvat Zoran
kolegij: STATISTIKA U PEDAGOGIJSKIM ISTRAŽIVANJIMA
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
pon 08:00-09:30 dvorana A226 - predavanjestudijska grupa: Pedagogija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: dr. sc. Ivan Markić, Sesar Mara
kolegij: DIDAKTIČKE TEORIJE
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 20:00-21:30 dvorana A226 - seminar, grupa 1
sri 20:00-21:30 dvorana A226 - seminar, grupa 2
čet 20:00-21:30 dvorana A227 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zvonimir Komar
kolegij: OSNOVE PEDAGOGIJE
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-09:30 dvorana A227 - predavanje
pet 08:00-09:30 dvorana A226 - seminar, grupa 1
pet 09:30-11:00 dvorana A226 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Zvonimir Komar, . Štefka Batinić
kolegij: POVIJEST I FILOZOFIJA PEDAGOGIJE
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-18:30 dvorana A227 - predavanje
pon 18:30-20:00 dvorana A227 - seminar, grupa 1
pon 20:00-21:30 dvorana A227 - seminar, grupa 2studijska grupa: Pedagogija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, u mirovini, Dorijan Vahtar
kolegij: ANTROPOLOGIJA ODGOJA I OBRAZOVANJA
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 18:30-20:00 dvorana A226 - seminar, grupa 1
pon 20:00-21:30 dvorana A226 - seminar, grupa 2
uto 18:30-20:00 dvorana A227 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Edita Slunjski, Nikolina Nikić
kolegij: USTANOVE RANOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-15:30 dvorana A227 - predavanje
čet 18:30-20:00 dvorana A226 - seminar, grupa 1
čet 20:00-21:30 dvorana A226 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Siniša Opić, Horvat Zoran
kolegij: UVOD U PEDAGOGIJSKA ISTRAŽIVANJA
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana A226 - seminar, grupa 1
pon 11:00-12:30 dvorana A226 - seminar, grupa 2
uto 16:15-17:45 dvorana A227 - predavanjestudijska grupa: Pedagogija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, u mirovini, Ana Širanović
kolegij: KRITIČKE TEORIJE OBRAZOVANJA
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 18:30-20:00 dvorana A227 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A227 - seminar, grupa 1
pet 11:00-12:30 dvorana A226 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Marija Bartulović
kolegij: KVALITATIVNA ISTRAŽIVANJA
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 14:00-15:30 dvorana A227 - predavanje
čet 15:30-17:00 dvorana A227 - seminar, grupa 1
čet 17:00-18:30 dvorana A227 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ana Blažević Simić
kolegij: OSNOVE SPECIJALNE PEDAGOGIJE
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 09:30-11:00 dvorana A227 - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana A227 - seminar, grupa 1
čet 12:30-14:00 dvorana A227 - seminar, grupa 2studijska grupa: Poljski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: dr. sc. Ivana Vidović Bolt, Kamila Kwiatkowska
kolegij: Fonolaboratorijske vježbe i transkripcija
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pet 12:30-13:15 dvorana A204 - vježbe, grupa 1
pet 13:15-14:00 dvorana A204 - vježbe, grupa 2
pet 14:00-14:45 dvorana A204 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Ivana Vidović Bolt
kolegij: Fonologija i povijest poljskih glasova
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:00-12:30 dvorana A307 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Filip Kozina
kolegij: Poljska kultura i civilizacija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 13:15-14:45 dvorana A124 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana A124 - seminar
nastavnici: Ivana Maslač, Kamila Kwiatkowska
kolegij: Poljske jezične vježbe I.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-14:00 dvorana A215 - vježbe, grupa 1
uto 14:00-15:30 dvorana A124 - vježbe, grupa 2
sri 15:30-17:00 dvorana A118 - vježbe, grupa 1
sri 17:00-18:30 dvorana A306 - vježbe, grupa 2
pet 15:30-17:00 dvorana A312 - vježbe, grupa 1
pet 17:00-18:30 dvorana A312 - vježbe, grupa 2studijska grupa: Poljski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Neda Pintarić
kolegij: Opisna tvorba riječi s elementima povijesti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:45-13:15 dvorana A215 - predavanje
pet 13:15-14:00 dvorana A215 - seminar
nastavnici: Ivana Maslač
kolegij: Poljske jezične vježbe III.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:00-09:30 dvorana A312 - vježbe, grupa 1
uto 09:30-11:00 dvorana A312 - vježbe, grupa 2
čet 08:00-09:30 dvorana A312 - vježbe, grupa 2
čet 11:00-12:30 dvorana A314 - vježbe, grupa 1
pet 08:00-09:30 dvorana A312 - vježbe, grupa 1
pet 09:30-11:00 dvorana A312 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Neda Pintarić, Miroslav Hrdlička
kolegij: Povijest poljskoga književnog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 18:30-20:00 dvorana A223 - predavanje
pon 20:00-20:45 dvorana A223 - seminarstudijska grupa: Poljski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Mateo Žagar, Ivana Eterović
kolegij: Osnova staroslavenskog za poloniste
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 17:45-19:15 dvorana A306 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Đurđica Čilić Škeljo, Filip Kozina
kolegij: Poljska književnost od modernizma do postmodernizma
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 11:00-12:30 dvorana A204 - predavanje
pet 11:00-12:30 dvorana A306 - seminar
nastavnici: Ivana Maslač, Małgorzata Vražić
kolegij: Poljske jezične vježbe V
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 08:00-09:30 dvorana A124 - vježbe
sri 08:00-09:30 dvorana A306 - vježbe
čet 17:00-18:30 dvorana A306 - vježbestudijska grupa: Portugalski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: Jelena Poláček Gajer
kolegij: Latinski jezik za romaniste 1
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 11:45-12:30 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Daliborka Sarić
kolegij: Portugalska fonetika i fonologija 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 11:00-12:30 dvorana D1 - predavanje
pon 12:30-13:15 dvorana A110 - vježbe, grupa 1
pon 13:15-14:00 dvorana A110 - vježbe, grupa 2
pon 14:00-14:45 dvorana A110 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Majda Bojić
kolegij: Portugalska kultura i civilizacija 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 10:15-11:00 dvorana D5 - seminar, grupa 1
uto 11:00-11:45 dvorana D5 - seminar, grupa 2
nastavnici: Davor Gvozdić
kolegij: Portugalske jezične vježbe 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-11:00 dvorana A110 - vježbe
nastavnici: Davor Gvozdić, Davor Gvozdić, Ana Ille Horvat, Maria José Homem
kolegij: Portugalski jezik 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 08:00-09:30 dvorana A218 - vježbe, grupa 1
pon 09:30-11:00 dvorana D1 - vježbe, grupa 2
sri 12:30-14:00 dvorana A110 - vježbe, grupa 1
sri 14:45-16:15 dvorana A110 - vježbe, grupa 2
pet 08:00-09:30 dvorana D5 - predavanjestudijska grupa: Portugalski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Majda Bojić, Marina Deur
kolegij: Kultura i civilizacija Brazila 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 17:00-17:45 dvorana B320 - seminar
nastavnici: dr. sc. Majda Bojić
kolegij: Portugalska kultura i civilizacija 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 10:15-11:00 dvorana D5 - seminar, grupa 1
uto 11:00-11:45 dvorana D5 - seminar, grupa 2
nastavnici: Davor Gvozdić
kolegij: Portugalske jezične vježbe 3
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 09:30-11:00 dvorana A110 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Daliborka Sarić, Daliborka Sarić, Ana Ille Horvat, Maria José Homem
kolegij: Portugalski jezik 3
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 09:30-11:00 dvorana A218 - predavanje
sri 11:00-12:30 dvorana A110 - vježbe, grupa 1
sri 12:30-14:00 dvorana A128 - vježbe, grupa 2
pet 12:30-14:00 dvorana A110 - vježbe, grupa 1
pet 14:45-16:15 dvorana A110 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Nikica Talan
kolegij: Povijest portugalske književnosti 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 15:30-17:00 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: Ana Ille Horvat
kolegij: Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:00-12:30 dvorana A110 - vježbestudijska grupa: Portugalski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: Davor Gvozdić
kolegij: Portugalske jezične vježbe 5
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-12:30 dvorana A110 - vježbe
nastavnici: Davor Gvozdić
kolegij: Portugalske prijevodne vježbe 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 08:00-09:30 dvorana A218 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Daliborka Sarić, Daliborka Sarić, Ana Ille Horvat, Maria José Homem
kolegij: Portugalski jezik 5 (sintaksa suvremenog portugalskog jezika 1)
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-14:00 dvorana A218 - predavanje
sri 08:00-09:30 dvorana A110 - vježbe, grupa 1
sri 09:30-11:00 dvorana A110 - vježbe, grupa 2
čet 12:30-14:00 dvorana A110 - vježbe, grupa 1
čet 14:45-16:15 dvorana A110 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Nikica Talan
kolegij: Suvremena portugalska književnost 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 17:00-18:30 dvorana D1 - predavanjestudijska grupa: Povijest - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: dr. sc. Jelena Marohnić
kolegij: Grčki i rimski svijet
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
sri 12:30-14:00 dvorana A201 - seminar, grupa 1
čet 11:00-12:30 dvorana A201 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana A201 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak
kolegij: Historiografski praktikum
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 09:30-10:15 dvorana A201 - predavanje, grupa 1
pon 10:15-11:00 dvorana A201 - seminar, grupa 1
pon 11:00-11:45 dvorana A201 - predavanje, grupa 2
pon 11:45-12:30 dvorana A201 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Boris Olujić
kolegij: Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 08:00-08:45 dvorana A201 - predavanje, grupa 1
sri 08:45-09:30 dvorana A201 - seminar, grupa 1
sri 09:30-10:15 dvorana A201 - predavanje, grupa 2
sri 10:15-11:00 dvorana A201 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Borislav Grgin, Špoljarić, Luka
kolegij: Križarske države: religija, politika, društvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 dvorana A125 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Klasić
kolegij: Politika i propaganda u 20. stoljeću
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 09:30-11:00 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Jasmina Osterman, Osterman, Jasmina; Vilogorac Brčić, Inga
kolegij: Povijest ranih civilizacija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
uto 11:00-12:30 dvorana A201 - predavanje
uto 12:30-14:00 dvorana A201 - seminar, grupa 1
uto 14:00-15:30 dvorana A201 - seminar, grupa 2
pet 11:00-12:30 dvorana A201 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Borislav Grgin
kolegij: Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 14:00-15:30 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirela Altić
kolegij: Uvod u čitanje starih karata
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 17:00-18:30 dvorana A202 - predavanjestudijska grupa: Povijest - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Zrinka Blažević, Blažević, Zrinka; Šarić, Marko; Kursar, Vjeran
kolegij: Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 08:00-09:30 dvorana A001 - seminar, grupa 1
uto 17:00-18:30 dvorana D6 - predavanje
čet 09:30-11:00 dvorana A001 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Petrić, Petrić, Hrvoje; Šarić, Marko
kolegij: Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
uto 11:00-12:30 dvorana A202 - seminar
sri 11:00-12:30 dvorana A228 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Nataša Štefanec
kolegij: Hrvatska povijest ranoga novog vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 11:00-12:30 dvorana D5 - predavanje
pon 14:00-15:30 dvorana A201 - seminar, grupa 1
pon 15:30-17:00 dvorana A202 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Borislav Grgin, Špoljarić, Luka
kolegij: Križarske države: religija, politika, društvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 dvorana A125 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Klasić
kolegij: Politika i propaganda u 20. stoljeću
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 09:30-11:00 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tomislav Galović, Galović, Tomislav; Tabak Demo, Maja
kolegij: Pomoćne povijesne znanosti II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 12:30-14:00 dvorana D7 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A202 - seminar, grupa 1
pet 11:00-12:30 dvorana A202 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Borislav Grgin
kolegij: Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 14:00-15:30 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirela Altić
kolegij: Uvod u čitanje starih karata
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 17:00-18:30 dvorana A202 - predavanjestudijska grupa: Povijest - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Nikola Anušić
kolegij: Europska i svjetska povijest 1918.-1945.
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 8
uto 09:30-11:00 dvorana A001 - seminar, grupa 1
uto 11:00-12:30 dvorana A001 - seminar, grupa 2
uto 14:00-15:30 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivo Goldstein
kolegij: Hrvatska povijest 1918. - 1945.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 8
čet 08:00-09:30 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivica Šute, Hutinec, Goran
kolegij: Hrvatska povijest 1918. - 1945. - seminari
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 14:00-15:30 dvorana A202 - seminar, grupa 1
sri 15:30-17:00 dvorana A201 - seminar, grupa 2
čet 09:30-11:00 dvorana A201 - seminar, grupa 3
čet 14:00-15:30 dvorana A202 - seminar, grupa 4
nastavnici: dr. sc. Borislav Grgin, Špoljarić, Luka
kolegij: Križarske države: religija, politika, društvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 dvorana A125 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Klasić
kolegij: Politika i propaganda u 20. stoljeću
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 09:30-11:00 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Branimir Janković
kolegij: Povijest historiografije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pet 08:00-09:30 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Grgin
kolegij: Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 14:00-15:30 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirela Altić
kolegij: Uvod u čitanje starih karata
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 17:00-18:30 dvorana A202 - predavanjestudijska grupa: Povijest - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus
kolegij: Historiografski praktikum
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 08:00-08:45 dvorana D6 - predavanje, grupa 1
sri 08:45-09:30 dvorana D6 - seminar, grupa 1
sri 11:00-11:45 dvorana A201 - predavanje, grupa 2
sri 11:45-12:30 dvorana A201 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Borislav Grgin, Špoljarić, Luka
kolegij: Križarske države: religija, politika, društvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 dvorana A125 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Klasić
kolegij: Politika i propaganda u 20. stoljeću
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 09:30-11:00 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić
kolegij: Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja
predavanja + seminara + vježbi: 3+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:45-11:00 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Jasmina Osterman, Osterman, Jasmina; Vilogorac Brčić, Inga
kolegij: Povijest ranih civilizacija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 14:00-15:30 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Grgin
kolegij: Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 14:00-15:30 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirela Altić
kolegij: Uvod u čitanje starih karata
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 17:00-18:30 dvorana A202 - predavanjestudijska grupa: Povijest - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Zrinka Blažević, Blažević, Zrinka; Šarić, Marko; Kursar, Vjeran
kolegij: Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 08:00-09:30 dvorana A001 - seminar, grupa 1
uto 17:00-18:30 dvorana D6 - predavanje
čet 09:30-11:00 dvorana A001 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Petrić, Petrić, Hrvoje; Šarić, Marko
kolegij: Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 14:00-15:30 dvorana A202 - seminar
čet 15:30-17:00 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Nataša Štefanec, Štefanec, Nataša; Jurin Starčević, Kornelija
kolegij: Hrvatska povijest ranoga novog vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 14:00-15:30 dvorana A001 - predavanje
pet 12:30-14:00 dvorana A202 - seminar, grupa 1
pet 14:00-15:30 dvorana A202 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Borislav Grgin, Špoljarić, Luka
kolegij: Križarske države: religija, politika, društvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 dvorana A125 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Klasić
kolegij: Politika i propaganda u 20. stoljeću
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 09:30-11:00 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Grgin
kolegij: Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 14:00-15:30 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirela Altić
kolegij: Uvod u čitanje starih karata
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 17:00-18:30 dvorana A202 - predavanjestudijska grupa: Povijest - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak
kolegij: Europska i svjetska povijest 1918.-1945.
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 17:00-18:30 dvorana A202 - seminar, grupa 1
uto 18:30-20:00 dvorana A201 - seminar, grupa 2
pet 15:30-17:00 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivica Šute
kolegij: Hrvatska povijest 1918. - 1945.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 08:00-09:30 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivica Šute, Hutinec, Goran
kolegij: Hrvatska povijest 1918. - 1945. - seminari
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 14:00-15:30 dvorana A202 - seminar, grupa 1
sri 15:30-17:00 dvorana A201 - seminar, grupa 2
čet 09:30-11:00 dvorana A201 - seminar, grupa 3
čet 14:00-15:30 dvorana A202 - seminar, grupa 4
nastavnici: dr. sc. Borislav Grgin, Špoljarić, Luka
kolegij: Križarske države: religija, politika, društvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 dvorana A125 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Klasić
kolegij: Politika i propaganda u 20. stoljeću
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 09:30-11:00 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Branimir Janković
kolegij: Povijest historiografije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 08:00-09:30 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Grgin
kolegij: Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 14:00-15:30 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirela Altić
kolegij: Uvod u čitanje starih karata
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 17:00-18:30 dvorana A202 - predavanjestudijska grupa: Psihologija - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: Meri Tadinac, Ivana Hromatko
kolegij: Biološka psihologija I
predavanja + seminara + vježbi: 3+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
uto 09:30-11:45 dvorana D2 - predavanje
čet 09:30-11:00 dvorana C325 - vježbe, grupa 1
čet 11:00-12:30 dvorana C325 - vježbe, grupa 2
čet 12:30-14:00 dvorana C325 - vježbe, grupa 3
pet 09:30-11:00 dvorana C325 - vježbe, grupa 4
pet 11:00-12:30 dvorana C325 - vježbe, grupa 5
pet 12:30-14:00 dvorana C325 - vježbe, grupa 6
nastavnici: Tina Miholjančan
kolegij: Engleski jezik struke za psihologe I
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 09:30-11:00 dvorana A229 - vježbe, grupa 3
čet 11:00-12:30 dvorana A229 - vježbe, grupa 1
čet 12:30-14:00 dvorana A229 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Dragutin Ivanec, Marijana Glavica, Iva Melinščak Zlodi
kolegij: Izvori i pretraživanje psihologijske literature
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 11:45-12:30 dvorana Knjiznica I.kat - vježbe, grupa 1
sri 12:30-13:15 dvorana Knjiznica I.kat - vježbe, grupa 2
sri 13:15-14:00 dvorana Knjiznica I.kat - vježbe, grupa 3
sri 14:00-14:45 dvorana Knjiznica I.kat - vježbe, grupa 4
nastavnici: dr. sc. Željka Kamenov, Aleksandra Huić, Jasmina Mehulić
kolegij: Komunikacijske vještine
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 14:00-15:30 dvorana A229 - predavanje
pet 15:30-16:15 dvorana A229 - vježbe, grupa 1
pet 15:30-17:00 dvorana A203 - vježbe, grupa 2
pet 16:15-17:00 dvorana A229 - vježbe, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Damir Ljubotina, Robert Faber
kolegij: Mjerne tehnike u psihologiji
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 08:00-08:45 dvorana A203 - predavanje
sri 08:45-09:30 dvorana A203 - vježbe, grupa 1
sri 09:30-10:15 dvorana C320 - vježbe, grupa 2
sri 10:15-11:00 dvorana C320 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Andrea Vranić, Ivan Tomić
kolegij: Percepcija i pamćenje
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 09:30-10:15 dvorana D5 - seminar, grupa 1
pon 10:15-11:00 dvorana D5 - seminar, grupa 2
pon 13:15-14:00 dvorana Knjiznica I.kat - seminar, grupa 3
pon 14:00-16:15 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Denis Bratko
kolegij: Psihologija kao znanost i struka
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 1
čet 08:00-08:45 dvorana D2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Dragutin Ivanec, Ivan Tomić, Francesca Dumanćić, Denis Vlašiček
kolegij: Statistika u psihologiji I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-14:00 dvorana D3 - predavanje
čet 09:30-11:00 dvorana D2 - vježbe, grupa 1
čet 11:00-12:30 dvorana D2 - vježbe, grupa 2
čet 12:30-14:00 dvorana D2 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Damir Ljubotina, Robert Faber
kolegij: Tehnologije i održivi razvoj
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 08:00-09:30 dvorana A229 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirjana Tonković
kolegij: Uvod u metodologiju eksperimentalne psihologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:00-15:30 dvorana D3 - predavanjestudijska grupa: Psihologija - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Tena Vukasović
kolegij: Emocije i motivacija
predavanja + seminara + vježbi: 3+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
sri 14:00-16:15 dvorana D2 - predavanje
čet 14:45-16:15 dvorana A229 - seminar, grupa 1
čet 16:15-17:45 dvorana A229 - seminar, grupa 2
čet 17:45-19:15 dvorana A229 - seminar, grupa 3
nastavnici: Meri Tadinac, Ivana Hromatko
kolegij: Evolucijska psihologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 16:15-17:45 dvorana D2 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana D2 - seminar, grupa 1
pet 11:00-12:30 dvorana D2 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Dragutin Ivanec
kolegij: Psihologija boli
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 14:45-16:15 dvorana D2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirjana Tonković, Ivan Tomić, Francesca Dumančić
kolegij: Psihologijski praktikum II
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+5
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 14:00-17:45 dvorana D7 - vježbe
nastavnici: Blaž Rebernjak
kolegij: Statistička obrada podataka omoću računala
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+3
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-10:15 dvorana D7 - predavanje, grupa 1
uto 10:15-11:00 dvorana D7 - predavanje, grupa 2
čet 08:45-11:00 dvorana Knjiznica I.kat - vježbe, grupa 1
čet 11:00-13:15 dvorana Knjiznica I.kat - vježbe, grupa 2
čet 13:15-15:30 dvorana Knjiznica I.kat - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić, Inja Erceg
kolegij: Uvod u razvojnu psihologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 11:45-13:15 dvorana D2 - predavanje
sri 08:00-08:45 dvorana A229 - vježbe, grupa 4
sri 08:45-09:30 dvorana A229 - vježbe, grupa 5
sri 09:30-10:15 dvorana A229 - seminar, grupa 1
sri 10:15-11:00 dvorana A229 - vježbe, grupa 1
sri 11:00-11:45 dvorana A229 - seminar, grupa 2
sri 11:45-12:30 dvorana A229 - vježbe, grupa 2
sri 12:30-13:15 dvorana A229 - seminar, grupa 3
sri 13:15-14:00 dvorana A229 - vježbe, grupa 3studijska grupa: Psihologija - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: Meri Tadinac, Ivana Hromatko
kolegij: Evolucijska psihologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 16:15-17:45 dvorana D2 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana D2 - seminar, grupa 1
pet 11:00-12:30 dvorana D2 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Margareta Jelić, Ena Uzelac
kolegij: Interpersonalni i unutargrupni odnosi
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-14:00 dvorana D2 - predavanje
uto 09:30-10:15 dvorana A203 - seminar, grupa 3
uto 10:15-11:00 dvorana A203 - vježbe, grupa 3
uto 12:30-13:15 dvorana A203 - seminar, grupa 2
uto 13:15-14:00 dvorana A203 - vježbe, grupa 2
uto 14:00-14:45 dvorana A203 - seminar, grupa 1
uto 14:45-15:30 dvorana A203 - vježbe, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Vesna Buško, Una Mikac
kolegij: Kvantitativna interpretacija testova
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:00-09:30 dvorana A203 - vježbe, grupa 4
uto 11:00-12:30 dvorana D3 - predavanje
uto 12:30-14:00 dvorana A229 - vježbe, grupa 1
uto 14:00-15:30 dvorana A229 - vježbe, grupa 2
sri 09:30-11:00 dvorana D2 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić
kolegij: Psihologija odrasle dobi i starenja
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-14:00 dvorana D2 - predavanje
sri 14:00-14:45 dvorana A229 - seminar, grupa 1
sri 14:45-15:30 dvorana A229 - seminar, grupa 2
sri 15:30-16:15 dvorana A229 - seminar, grupa 3
nastavnici: Lidija Arambašić, Snježana Bilać, Vesna Ivasović, Višnja Majsec-Sobota, Ida Poljan
kolegij: Psihologija osoba s invaliditetom
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 18:30-19:15 dvorana A229 - predavanje
uto 19:15-20:45 dvorana A229 - seminar
nastavnici: dr. sc. Željka Kamenov, Ivana Jugović
kolegij: Psihologija roda i spola
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 15:30-17:00 dvorana A229 - predavanje
uto 17:00-17:45 dvorana A229 - seminar
nastavnici: Vesna Vlahović Štetić
kolegij: Psihologija učenja i poučavanja matematike
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 08:00-09:30 dvorana izvan FF - predavanje
nastavnici: dr. sc. Margareta Jelić
kolegij: Samopoimanje i samopredstavljanje
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:00-15:30 dvorana A203 - predavanje
pon 15:30-16:15 dvorana A203 - seminar
nastavnici: Nataša Jokić-Begić, Tanja Jurin
kolegij: Uvod u kliničku psihologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 15:30-17:00 dvorana D7 - predavanjestudijska grupa: Povijest umjetnosti - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: dr. sc. Ana Marinković
kolegij: Osnove arhitekture
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 6
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
uto 12:30-14:00 dvorana D6 - predavanje
uto 16:15-17:00 dvorana A126 - seminar, grupa 1
uto 17:00-17:45 dvorana A126 - seminar, grupa 2
uto 17:45-18:30 dvorana A126 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Frano Dulibić
kolegij: Osnove likovnih umjetnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 6
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 5
sri 09:30-11:00 dvorana D6 - predavanje
čet 08:00-08:45 dvorana A126 - seminar, grupa 1
čet 08:45-09:30 dvorana A126 - vježbe, grupa 1
čet 09:30-10:15 dvorana A126 - seminar, grupa 2
čet 10:15-11:00 dvorana A126 - vježbe, grupa 2
pet 08:00-08:45 dvorana A126 - seminar, grupa 3
pet 08:45-09:30 dvorana A126 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Tin Turković, Tin Turković, Maja Zeman
kolegij: Umjetnost antike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 6
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
sri 12:30-14:00 dvorana D6 - predavanje
pet 10:15-11:00 dvorana D6 - seminar, grupa 1
pet 11:00-11:45 dvorana D6 - seminar, grupa 2
pet 11:45-12:30 dvorana D6 - seminar, grupa 3studijska grupa: Povijest umjetnosti - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Predrag Marković
kolegij: Dalmatinske katedrale
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-12:30 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Tomas
kolegij: Gotičke katedrale Francuske
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:45-16:15 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zlatko Jurić
kolegij: Interpolacije I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-09:30 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Franko Ćorić
kolegij: Kulturni krajolik
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-16:15 dvorana D6 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana D6 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Špikić
kolegij: Otkrivanje Rima od Rafaela do Winckelmanna
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 08:00-08:45 dvorana D6 - predavanje
čet 08:45-09:30 dvorana D6 - seminar
nastavnici: dr. sc. Miljenko Jurković
kolegij: Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Maja Zeman
kolegij: Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 15:30-17:00 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Predrag Marković, Predrag Marković, Ivana Tomas
kolegij: Umjetnost gotike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
pon 09:30-11:00 dvorana D6 - predavanje
pet 14:00-14:45 dvorana D6 - seminar, grupa 1
pet 14:45-15:30 dvorana D6 - seminar, grupa 2
pet 15:30-16:15 dvorana A126 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Ana Munk, Ana Marinković
kolegij: Umjetnost romanike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
pon 11:45-13:15 dvorana D6 - predavanje
sri 11:45-12:30 dvorana A126 - seminar, grupa 1
sri 12:30-13:15 dvorana A126 - seminar, grupa 2
sri 17:00-17:45 dvorana A126 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Danko Šourek
kolegij: Venecijanska skulptura renesanse i baroka
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 16:15-17:45 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tanja Trška
kolegij: Venecijansko slikarstvo od XV. do XVIII. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 09:30-11:00 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Nikolina Maraković
kolegij: Zidno slikarstvo u Italiji od 4. do 13. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-11:00 dvorana D6 - predavanjestudijska grupa: Povijest umjetnosti - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Predrag Marković
kolegij: Dalmatinske katedrale
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-12:30 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Tomas
kolegij: Gotičke katedrale Francuske
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:45-16:15 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zlatko Jurić
kolegij: Interpolacije I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-09:30 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Franko Ćorić
kolegij: Kulturni krajolik
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-16:15 dvorana D6 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana D6 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Špikić
kolegij: Otkrivanje Rima od Rafaela do Winckelmanna
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 08:00-08:45 dvorana D6 - predavanje
čet 08:45-09:30 dvorana D6 - seminar
nastavnici: dr. sc. Miljenko Jurković
kolegij: Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Maja Zeman
kolegij: Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 15:30-17:00 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Dragan Damjanović, Dragan Damjanović, Patricia Počanić
kolegij: Umjetnost 19. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
čet 09:30-11:00 dvorana D6 - predavanje
čet 12:30-13:15 dvorana A126 - seminar, grupa 1
čet 13:15-14:00 dvorana A126 - seminar, grupa 2
čet 14:00-14:45 dvorana A126 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić, Lovorka Magaš Bilandžić, Patricia Počanić
kolegij: Umjetnost nakon 1900. godine
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
sri 11:00-12:30 dvorana D6 - predavanje
sri 15:30-16:15 dvorana A126 - seminar, grupa 1
sri 16:15-17:00 dvorana A126 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Danko Šourek
kolegij: Venecijanska skulptura renesanse i baroka
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 16:15-17:45 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tanja Trška
kolegij: Venecijansko slikarstvo od XV. do XVIII. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 09:30-11:00 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Nikolina Maraković
kolegij: Zidno slikarstvo u Italiji od 4. do 13. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-11:00 dvorana D6 - predavanjestudijska grupa: Rumunjski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: dr. sc. Petar Radosavljević, Delia Georgeta Ćupurdija, Strani lektor
kolegij: Fonetika i fonologija rumunjskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 12:30-13:15 dvorana A315 - vježbe
čet 17:00-17:45 dvorana A213 - predavanje
nastavnici: Delia Georgeta Ćupurdija
kolegij: Rumunjske jezične vježbe I
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
uto 11:00-12:30 dvorana A104 - vježbe
čet 11:00-12:30 dvorana A315 - vježbe
pet 09:30-11:00 dvorana A218 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Petar Radosavljević
kolegij: Uvod u opću i rumunjsku lingvistiku
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:00 dvorana A301 - predavanje
čet 14:45-16:15 dvorana A112 - seminarstudijska grupa: Rumunjski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: Jelena Poláček Gajer
kolegij: Latinski jezik za romaniste 1
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 11:45-12:30 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Olujić
kolegij: Povijest rumunjske književnosti I
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 13:15-14:45 dvorana A315 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A315 - seminar
nastavnici: Delia Georgeta Ćupurdija
kolegij: Rumunjske jezične vježbe III
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-11:00 dvorana A104 - vježbe
čet 09:30-11:00 dvorana A315 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ivana Olujić
kolegij: Seminar iz književnosti I i III
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-12:30 dvorana A315 - seminarstudijska grupa: Rumunjski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Dražen Varga
kolegij: Romanski jezici i vulgarni latinitet
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 17:00-18:30 dvorana A218 - predavanje
nastavnici: Delia Georgeta Ćupurdija, Strani lektor
kolegij: Rumunjske jezične vježbe V
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-12:30 dvorana A315 - vježbe
čet 14:00-15:30 dvorana A204 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ivana Olujić
kolegij: Seminar iz književnosti I i III
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-12:30 dvorana A315 - seminarstudijska grupa: Ruski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: dr. sc. Željka Čelić
kolegij: Fonetika i fonologija ruskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:00-09:30 dvorana A118 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Željka Čelić
kolegij: Fonetske vježbe
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
uto 09:30-10:15 dvorana A118 - vježbe, grupa 1
uto 10:15-11:00 dvorana A118 - vježbe, grupa 2
nastavnici: Sanja Drljača Magić, Matacun, Ena
kolegij: Jezične vježbe iz ruskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+1+5
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-14:45 dvorana A306 - seminar
uto 14:45-15:30 dvorana A306 - vježbe
sri 12:30-14:00 dvorana A118 - vježbe
pet 09:30-11:00 dvorana A223 - vježbe
nastavnici: Sanja Drljača Magić
kolegij: Jezične vježbe iz ruskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+1+5
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-11:45 dvorana A306 - seminar
uto 11:45-12:30 dvorana A306 - vježbe
sri 09:30-11:00 dvorana A306 - vježbe
čet 09:30-11:00 dvorana A306 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Marija Popović
kolegij: Jezične vježbe iz ruskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+1+5
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-11:45 dvorana A224 - seminar
uto 11:45-12:30 dvorana A224 - vježbe
sri 14:00-15:30 dvorana A306 - vježbe
čet 11:00-12:30 dvorana A306 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Branka Barčot
kolegij: Uvod u lingvistiku
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pon 09:30-11:00 dvorana A118 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Željka Čelić
kolegij: Uvod u rusku civilizaciju 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 09:30-11:00 dvorana A118 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Jasmina Vojvodić, Vojvodić, Jasmina; Tihomirović, Zoran
kolegij: Uvod u studij ruske književnosti 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:00-12:30 dvorana A223 - predavanje
pet 12:30-13:15 dvorana A223 - seminar, grupa 1
pet 13:15-14:00 dvorana A223 - seminar, grupa 2studijska grupa: Ruski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Josip Užarević, Tihomirović, Zoran
kolegij: Čitanje odabranih tekstova 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
čet 12:30-14:00 dvorana A224 - seminar, grupa 1
čet 14:00-15:30 dvorana A306 - seminar, grupa 2
nastavnici: Sanja Drljača Magić,
kolegij: Govorne vježbe
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
sri 11:00-12:30 dvorana A306 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Anita Hrnjak
kolegij: Govorne vježbe
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
čet 09:30-11:00 dvorana A224 - vježbe, grupa 1
čet 11:00-12:30 dvorana A224 - vježbe, grupa 2
nastavnici: Sanja Drljača Magić
kolegij: Jezične vježbe iz ruskog jezika 3
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:45-10:15 dvorana A306 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Anita Hrnjak
kolegij: Jezične vježbe iz ruskog jezika 3
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 09:30-11:00 dvorana A118 - vježbe, grupa 1
sri 11:00-12:30 dvorana A118 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Anita Hrnjak, Matacun, Ena
kolegij: Lektira 3
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
uto 12:30-14:00 dvorana A306 - vježbe, grupa 1
sri 14:00-15:30 dvorana A118 - vježbe, grupa 2
nastavnici: Sanja Drljača Magić, Popović, Marija
kolegij: Lektira 3
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pon 12:30-14:00 dvorana A306 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Željka Čelić, Popović, Marija
kolegij: Morfologija ruskog jezika 2 (vježbe)
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
uto 09:30-11:00 dvorana A224 - vježbe, grupa 1
sri 12:30-14:00 dvorana A306 - vježbe, grupa 2
čet 12:30-14:00 dvorana A306 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Željka Čelić
kolegij: Morfologija ruskoga jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 08:00-09:30 dvorana A118 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Josip Užarević
kolegij: Pregled povijesti ruske književnosti 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana A118 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Željka Čelić
kolegij: Uvod u rusku civilizaciju 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 09:30-11:00 dvorana A118 - predavanjestudijska grupa: Ruski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Natalija Vidmarović
kolegij: Historijska gramatika ruskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 08:00-09:30 dvorana A223 - predavanje
nastavnici: Irina Mironova Blažina
kolegij: Jezične vježbe iz ruskog jezika 5
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-11:00 dvorana A223 - vježbe, grupa 1
uto 11:00-12:30 dvorana A223 - vježbe, grupa 2
nastavnici: Irina Mironova Blažina, Milković, Lidija
kolegij: Lektira 5
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
uto 12:30-14:00 dvorana A118 - vježbe, grupa 1
uto 14:00-15:30 dvorana A118 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Jasmina Vojvodić
kolegij: Ruski postmodernizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:00-12:30 dvorana A223 - predavanje
sri 12:30-13:15 dvorana A223 - seminar
nastavnici: dr. sc. Branka Barčot, Barčot, Branka; Milković, Lidija
kolegij: Sintaksa ruskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-10:15 dvorana A118 - predavanje
pet 10:15-11:45 dvorana A118 - vježbe, grupa 1
pet 11:45-13:15 dvorana A118 - vježbe, grupa 2
pet 13:15-14:45 dvorana A118 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Ivana Peruško Vindakijević
kolegij: Sovjetska civilizacija kroz književnost i film
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 14:45-16:15 dvorana A223 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A223 - seminar
nastavnici: dr. sc. Željka Čelić
kolegij: Uvod u rusku civilizaciju 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 09:30-11:00 dvorana A118 - predavanjestudijska grupa: Ruski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 7

nastavnici: dr. sc. Natalija Vidmarović
kolegij: Analiza i interpretacija tekstova od 11. do 16. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-10:15 dvorana A223 - predavanje
sri 10:15-11:00 dvorana A223 - seminar
nastavnici: Irina Mironova Blažina
kolegij: Jezične vježbe iz ruskog jezika 7
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 09:30-12:30 dvorana A223 - vježbe, grupa 1
čet 09:30-12:30 dvorana A223 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Jasmina Vojvodić
kolegij: Ruski postmodernizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:00-12:30 dvorana A223 - predavanje
sri 12:30-13:15 dvorana A223 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Peruško Vindakijević
kolegij: Sovjetska civilizacija kroz književnost i film
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 14:45-16:15 dvorana A223 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A223 - seminar
nastavnici: dr. sc. Željka Čelić
kolegij: Uvod u rusku civilizaciju 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 09:30-11:00 dvorana A118 - predavanjestudijska grupa: Slovački jezik i knjževnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: dr. sc. Ivana Vidović Bolt, Tomašić Jurić, Josipa
kolegij: Hrvatski jezik
predavanja + seminara + vježbi: 0+4+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-12:30 dvorana A124 - seminar
pet 09:30-11:00 dvorana A124 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mateo Žagar, Ivana Eterović, Tanja Kuštović, Mateo Žagar
kolegij: Osnove staroslavenskoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana A119 - seminar
pon 12:30-13:15 dvorana D4 - predavanje
pet 08:45-09:30 dvorana D7 - predavanje
nastavnici: Martin Machata
kolegij: Slovačke jezične vježbe I
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:00-09:30 dvorana A124 - vježbe
sri 09:30-11:00 dvorana A312 - vježbe
čet 08:00-09:30 dvorana A306 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ivana Čagalj
kolegij: Uvod u slovačku kulturu
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-11:00 dvorana A124 - predavanje
čet 09:30-11:00 dvorana A312 - seminarstudijska grupa: Slovački jezik i knjževnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Ivana Vidović Bolt, Tomašić Jurić, Josipa
kolegij: Hrvatski jezik
predavanja + seminara + vježbi: 0+4+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-12:30 dvorana A124 - seminar
pet 09:30-11:00 dvorana A124 - seminar
nastavnici: dr. sc. Martina Grčević
kolegij: Morfologija slovačkoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 17:00-20:00 dvorana A124 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mateo Žagar, Ivana Eterović, Tanja Kuštović, Mateo Žagar
kolegij: Osnove staroslavenskoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana A119 - seminar
pon 12:30-13:15 dvorana D4 - predavanje
pet 08:45-09:30 dvorana D7 - predavanje
nastavnici: Peter Francisque Liberius Jilek
kolegij: Slovačke jezične vježbe III
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-17:00 dvorana A124 - vježbe
uto 15:30-17:00 dvorana A124 - vježbe
sri 18:30-20:00 dvorana A124 - vježbestudijska grupa: Slovački jezik i knjževnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Ivana Vidović Bolt, Tomašić Jurić, Josipa
kolegij: Hrvatski jezik
predavanja + seminara + vježbi: 0+4+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-12:30 dvorana A124 - seminar
pet 09:30-11:00 dvorana A124 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mateo Žagar, Ivana Eterović, Tanja Kuštović, Mateo Žagar
kolegij: Osnove staroslavenskoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana A119 - seminar
pon 12:30-13:15 dvorana D4 - predavanje
pet 08:45-09:30 dvorana D7 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zrinka Kovačević
kolegij: Slovačka književnost XX. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 09:30-11:00 dvorana A124 - predavanje
sri 11:00-12:30 dvorana A124 - seminar
nastavnici: Peter Francisque Liberius Jilek
kolegij: Slovačke jezične vježbe V
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-18:30 dvorana A124 - vježbe
uto 17:00-18:30 dvorana A118 - vježbe
sri 17:00-18:30 dvorana A124 - vježbestudijska grupa: Sociologija - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: mr. sc. Vivijana Radman
kolegij: Engleski jezik struke 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 08:45-10:15 dvorana A228 - vježbe, grupa 1
uto 10:15-11:45 dvorana A228 - vježbe, grupa 2
čet 12:30-14:00 dvorana A205 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Tijana Trako Poljak
kolegij: Etika okoliša
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-12:30 dvorana A228 - predavanje
uto 12:30-14:00 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Helena Popović
kolegij: Mediji i društvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 17:00-18:30 dvorana A220 - predavanje
sri 18:30-20:00 dvorana A220 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nenad Karajić, Đurđica Degač, asistentica
kolegij: Obrazovanje i društvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 08:00-09:30 dvorana A220 - predavanje
sri 09:30-11:00 dvorana A220 - seminar, grupa 1
sri 11:00-12:30 dvorana A220 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ksenija Klasnić, Luka Jurković, asistent
kolegij: Osnove sociološke statistike 1
predavanja + seminara + vježbi: 3+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 15:30-17:45 dvorana A220 - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana A220 - vježbe, grupa 1
čet 17:45-18:30 dvorana A220 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Davorka Matić
kolegij: Osnovni pojmovi sociologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 09:30-11:00 dvorana A228 - seminar, grupa 1
pon 11:00-12:30 dvorana A228 - seminar, grupa 2
pon 12:30-14:00 dvorana A228 - seminar, grupa 3
čet 11:00-12:30 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tijana Trako Poljak, Vladimir Ivanović, asistent
kolegij: Socijalna ekologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 12:30-14:00 dvorana A220 - predavanje
čet 08:00-09:30 dvorana A220 - seminar, grupa 1
pet 08:00-09:30 dvorana A220 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Jana Vukić
kolegij: Sociologija grada
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 11:00-12:30 dvorana D3 - predavanje
sri 12:30-14:00 dvorana D3 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krunoslav Nikodem
kolegij: Sociologija religije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-14:00 dvorana D3 - predavanje
pon 14:00-15:30 dvorana A228 - seminar, grupa 1
pon 15:30-17:00 dvorana A228 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Branka Galić
kolegij: Sociologija roda
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 12:30-14:00 dvorana D3 - predavanje
čet 15:30-17:00 dvorana D3 - seminar
nastavnici: dr. sc. Aleksandar Štulhofer
kolegij: Sociologija spolnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 14:00-15:30 dvorana A220 - predavanje
sri 15:30-17:00 dvorana A220 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirko Bilandžić
kolegij: Sociologija vojske i rata
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 12:30-14:00 dvorana D3 - predavanje
pet 14:00-15:30 dvorana D3 - seminar
nastavnici: Izvor Rukavina, zaposlenik
kolegij: Uvod u akademski studij sociologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:00-09:30 dvorana D3 - seminar, grupa 3
čet 08:00-09:30 dvorana D3 - predavanje
pet 15:30-17:00 dvorana D3 - seminar, grupa 1
pet 17:00-18:30 dvorana D3 - seminar, grupa 2studijska grupa: Sociologija - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Jasminka Lažnjak
kolegij: Društvo i tehnologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 12:30-14:00 dvorana A228 - predavanje
pet 14:00-15:30 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tijana Trako Poljak
kolegij: Etika okoliša
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-12:30 dvorana A228 - predavanje
uto 12:30-14:00 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nenad Karajić
kolegij: Hrvatsko društvo 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 08:00-09:30 dvorana A220 - predavanje
pon 09:30-11:00 dvorana A220 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krešimir Žažar, Luka Jurković, asistent
kolegij: Klasične sociološke teorije 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
čet 09:30-11:00 dvorana D3 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana A228 - seminar, grupa 1
čet 15:30-17:00 dvorana A228 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ivan Landripet, dr.sc. Klasnić, Ksenija
kolegij: Kvantitativne metode istraživanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana A220 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Helena Popović
kolegij: Mediji i društvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 17:00-18:30 dvorana A220 - predavanje
sri 18:30-20:00 dvorana A220 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ksenija Klasnić, Đurđica Degač, asistentica
kolegij: Metoda ankete
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 11:00-12:30 dvorana A220 - predavanje
sri 15:30-16:15 dvorana A217 - seminar, grupa 2
sri 16:15-17:00 dvorana A217 - vježbe, grupa 2
pet 12:30-13:15 dvorana A220 - seminar, grupa 1
pet 13:15-14:00 dvorana A220 - vježbe, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Nenad Karajić, Đurđica Degač, asistentica
kolegij: Obrazovanje i društvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 08:00-09:30 dvorana A220 - predavanje
sri 09:30-11:00 dvorana A220 - seminar, grupa 1
sri 11:00-12:30 dvorana A220 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Margareta Jelić, Ena Uzelac, asistentica
kolegij: Osnove socijalne psihologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 08:45-10:15 dvorana A228 - predavanje
sri 10:15-11:00 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tijana Trako Poljak, Vladimir Ivanović, asistent
kolegij: Socijalna ekologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 12:30-14:00 dvorana A220 - predavanje
čet 08:00-09:30 dvorana A220 - seminar, grupa 1
pet 08:00-09:30 dvorana A220 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Jana Vukić
kolegij: Sociologija grada
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 11:00-12:30 dvorana D3 - predavanje
sri 12:30-14:00 dvorana D3 - seminar
nastavnici: dr. sc. Drago Župarić-Iljić
kolegij: Sociologija migracija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 17:00-18:30 dvorana A220 - predavanje
pet 18:30-20:00 dvorana A220 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krunoslav Nikodem
kolegij: Sociologija religije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-14:00 dvorana D3 - predavanje
pon 14:00-15:30 dvorana A228 - seminar, grupa 1
pon 15:30-17:00 dvorana A228 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Branka Galić
kolegij: Sociologija roda
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 12:30-14:00 dvorana D3 - predavanje
čet 15:30-17:00 dvorana D3 - seminar
nastavnici: dr. sc. Aleksandar Štulhofer
kolegij: Sociologija spolnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 14:00-15:30 dvorana A220 - predavanje
sri 15:30-17:00 dvorana A220 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirko Bilandžić
kolegij: Sociologija vojske i rata
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 12:30-14:00 dvorana D3 - predavanje
pet 14:00-15:30 dvorana D3 - seminarstudijska grupa: Sociologija - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Jasminka Lažnjak
kolegij: Društvo i tehnologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 12:30-14:00 dvorana A228 - predavanje
pet 14:00-15:30 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tijana Trako Poljak
kolegij: Etika okoliša
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-12:30 dvorana A228 - predavanje
uto 12:30-14:00 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Helena Popović
kolegij: Kvalitativne metode istraživanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 09:30-11:00 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Helena Popović
kolegij: Mediji i društvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 17:00-18:30 dvorana A220 - predavanje
sri 18:30-20:00 dvorana A220 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ksenija Klasnić, Đurđica Degač, asistentica
kolegij: Metoda ankete
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 11:00-12:30 dvorana A220 - predavanje
sri 15:30-16:15 dvorana A217 - seminar, grupa 2
sri 16:15-17:00 dvorana A217 - vježbe, grupa 2
pet 12:30-13:15 dvorana A220 - seminar, grupa 1
pet 13:15-14:00 dvorana A220 - vježbe, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Nenad Karajić, Đurđica Degač, asistentica
kolegij: Obrazovanje i društvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 08:00-09:30 dvorana A220 - predavanje
sri 09:30-11:00 dvorana A220 - seminar, grupa 1
sri 11:00-12:30 dvorana A220 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Margareta Jelić, Ena Uzelac, asistentica
kolegij: Osnove socijalne psihologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 08:45-10:15 dvorana A228 - predavanje
sri 10:15-11:00 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tijana Trako Poljak, Vladimir Ivanović, asistent
kolegij: Socijalna ekologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 12:30-14:00 dvorana A220 - predavanje
čet 08:00-09:30 dvorana A220 - seminar, grupa 1
pet 08:00-09:30 dvorana A220 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Jana Vukić
kolegij: Sociologija grada
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 11:00-12:30 dvorana D3 - predavanje
sri 12:30-14:00 dvorana D3 - seminar
nastavnici: dr. sc. Drago Župarić-Iljić
kolegij: Sociologija migracija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 17:00-18:30 dvorana A220 - predavanje
pet 18:30-20:00 dvorana A220 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krunoslav Nikodem
kolegij: Sociologija religije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-14:00 dvorana D3 - predavanje
pon 14:00-15:30 dvorana A228 - seminar, grupa 1
pon 15:30-17:00 dvorana A228 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Branka Galić
kolegij: Sociologija roda
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 12:30-14:00 dvorana D3 - predavanje
čet 15:30-17:00 dvorana D3 - seminar
nastavnici: dr. sc. Aleksandar Štulhofer
kolegij: Sociologija spolnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 14:00-15:30 dvorana A220 - predavanje
sri 15:30-17:00 dvorana A220 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirko Bilandžić
kolegij: Sociologija vojske i rata
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 12:30-14:00 dvorana D3 - predavanje
pet 14:00-15:30 dvorana D3 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krunoslav Nikodem
kolegij: Suvremene sociološke teorije 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
čet 14:00-15:30 dvorana D3 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A228 - seminar, grupa 1
pet 11:00-12:30 dvorana A228 - seminar, grupa 2studijska grupa: Sociologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: mr. sc. Vivijana Radman
kolegij: Engleski jezik struke 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 08:45-10:15 dvorana A228 - vježbe, grupa 1
uto 10:15-11:45 dvorana A228 - vježbe, grupa 2
čet 12:30-14:00 dvorana A205 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Davorka Matić
kolegij: Osnovni pojmovi sociologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 09:30-11:00 dvorana A228 - seminar, grupa 1
pon 11:00-12:30 dvorana A228 - seminar, grupa 2
pon 12:30-14:00 dvorana A228 - seminar, grupa 3
čet 11:00-12:30 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirko Bilandžić
kolegij: Sociologija vojske i rata
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 12:30-14:00 dvorana D3 - predavanje
pet 14:00-15:30 dvorana D3 - seminar
nastavnici: Izvor Rukavina, zaposlenik
kolegij: Uvod u akademski studij sociologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:00-09:30 dvorana D3 - seminar, grupa 3
čet 08:00-09:30 dvorana D3 - predavanje
pet 15:30-17:00 dvorana D3 - seminar, grupa 1
pet 17:00-18:30 dvorana D3 - seminar, grupa 2studijska grupa: Sociologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Jasminka Lažnjak
kolegij: Društvo i tehnologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 12:30-14:00 dvorana A228 - predavanje
pet 14:00-15:30 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tijana Trako Poljak
kolegij: Etika okoliša
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-12:30 dvorana A228 - predavanje
uto 12:30-14:00 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krešimir Žažar, Luka Jurković, asistent
kolegij: Klasične sociološke teorije 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
čet 09:30-11:00 dvorana D3 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana A228 - seminar, grupa 1
čet 15:30-17:00 dvorana A228 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Helena Popović
kolegij: Mediji i društvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 17:00-18:30 dvorana A220 - predavanje
sri 18:30-20:00 dvorana A220 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ksenija Klasnić, Đurđica Degač, asistentica
kolegij: Metoda ankete
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 11:00-12:30 dvorana A220 - predavanje
sri 15:30-16:15 dvorana A217 - seminar, grupa 2
sri 16:15-17:00 dvorana A217 - vježbe, grupa 2
pet 12:30-13:15 dvorana A220 - seminar, grupa 1
pet 13:15-14:00 dvorana A220 - vježbe, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Nenad Karajić, Đurđica Degač, asistentica
kolegij: Obrazovanje i društvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 08:00-09:30 dvorana A220 - predavanje
sri 09:30-11:00 dvorana A220 - seminar, grupa 1
sri 11:00-12:30 dvorana A220 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Margareta Jelić, Ena Uzelac, asistentica
kolegij: Osnove socijalne psihologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 08:45-10:15 dvorana A228 - predavanje
sri 10:15-11:00 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivan Landripet
kolegij: Osnove sociološke statistike
predavanja + seminara + vježbi: 3+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 13:15-15:30 dvorana A220 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana A220 - vježbe, grupa 1
čet 15:30-17:00 dvorana A220 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Tijana Trako Poljak, Vladimir Ivanović, asistent
kolegij: Socijalna ekologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 12:30-14:00 dvorana A220 - predavanje
čet 08:00-09:30 dvorana A220 - seminar, grupa 1
pet 08:00-09:30 dvorana A220 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Jana Vukić
kolegij: Sociologija grada
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 11:00-12:30 dvorana D3 - predavanje
sri 12:30-14:00 dvorana D3 - seminar
nastavnici: dr. sc. Drago Župarić-Iljić
kolegij: Sociologija migracija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 17:00-18:30 dvorana A220 - predavanje
pet 18:30-20:00 dvorana A220 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krunoslav Nikodem
kolegij: Sociologija religije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-14:00 dvorana D3 - predavanje
pon 14:00-15:30 dvorana A228 - seminar, grupa 1
pon 15:30-17:00 dvorana A228 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Branka Galić
kolegij: Sociologija roda
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 12:30-14:00 dvorana D3 - predavanje
čet 15:30-17:00 dvorana D3 - seminar
nastavnici: dr. sc. Aleksandar Štulhofer
kolegij: Sociologija spolnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 14:00-15:30 dvorana A220 - predavanje
sri 15:30-17:00 dvorana A220 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirko Bilandžić
kolegij: Sociologija vojske i rata
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 12:30-14:00 dvorana D3 - predavanje
pet 14:00-15:30 dvorana D3 - seminarstudijska grupa: Sociologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Jasminka Lažnjak
kolegij: Društvo i tehnologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 12:30-14:00 dvorana A228 - predavanje
pet 14:00-15:30 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tijana Trako Poljak
kolegij: Etika okoliša
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-12:30 dvorana A228 - predavanje
uto 12:30-14:00 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Helena Popović
kolegij: Mediji i društvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 17:00-18:30 dvorana A220 - predavanje
sri 18:30-20:00 dvorana A220 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ksenija Klasnić, Đurđica Degač, asistentica
kolegij: Metoda ankete
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 11:00-12:30 dvorana A220 - predavanje
sri 15:30-16:15 dvorana A217 - seminar, grupa 2
sri 16:15-17:00 dvorana A217 - vježbe, grupa 2
pet 12:30-13:15 dvorana A220 - seminar, grupa 1
pet 13:15-14:00 dvorana A220 - vježbe, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Nenad Karajić, Đurđica Degač, asistentica
kolegij: Obrazovanje i društvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 08:00-09:30 dvorana A220 - predavanje
sri 09:30-11:00 dvorana A220 - seminar, grupa 1
sri 11:00-12:30 dvorana A220 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Margareta Jelić, Ena Uzelac, asistentica
kolegij: Osnove socijalne psihologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 08:45-10:15 dvorana A228 - predavanje
sri 10:15-11:00 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tijana Trako Poljak, Vladimir Ivanović, asistent
kolegij: Socijalna ekologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 12:30-14:00 dvorana A220 - predavanje
čet 08:00-09:30 dvorana A220 - seminar, grupa 1
pet 08:00-09:30 dvorana A220 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Jana Vukić
kolegij: Sociologija grada
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 11:00-12:30 dvorana D3 - predavanje
sri 12:30-14:00 dvorana D3 - seminar
nastavnici: dr. sc. Drago Župarić-Iljić
kolegij: Sociologija migracija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 17:00-18:30 dvorana A220 - predavanje
pet 18:30-20:00 dvorana A220 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krunoslav Nikodem
kolegij: Sociologija religije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-14:00 dvorana D3 - predavanje
pon 14:00-15:30 dvorana A228 - seminar, grupa 1
pon 15:30-17:00 dvorana A228 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Branka Galić
kolegij: Sociologija roda
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 12:30-14:00 dvorana D3 - predavanje
čet 15:30-17:00 dvorana D3 - seminar
nastavnici: dr. sc. Aleksandar Štulhofer
kolegij: Sociologija spolnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 14:00-15:30 dvorana A220 - predavanje
sri 15:30-17:00 dvorana A220 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirko Bilandžić
kolegij: Sociologija vojske i rata
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 12:30-14:00 dvorana D3 - predavanje
pet 14:00-15:30 dvorana D3 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krunoslav Nikodem
kolegij: Suvremene sociološke teorije 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
čet 14:00-15:30 dvorana D3 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A228 - seminar, grupa 1
pet 11:00-12:30 dvorana A228 - seminar, grupa 2studijska grupa: Španjolski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: mr. sc. Daša Grković, Pablo Llamas Fernández
kolegij: Izgovor i pravopis španjolskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 11:00-12:30 dvorana A213 - vježbe, grupa 1
uto 12:30-14:00 dvorana A213 - vježbe, grupa 2
uto 15:30-17:00 dvorana A213 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, dr. sc. Gordana Matić
kolegij: Kultura i civilizacija hispanskog svijeta (Španjolska)
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 12:30-14:00 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: Jelena Poláček Gajer
kolegij: Latinski jezik za romaniste 1
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 11:45-12:30 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: Ana Maria Valencia Spoljaric, dr. sc. Maša Musulin
kolegij: Španjolski jezik 1
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
uto 14:00-14:45 dvorana A218 - predavanje
nastavnici: Ana Maria Valencia Spoljaric, Ana María Valencia Spoljaric, Dunja Frankol
kolegij: Španjolski jezik 1 (vježbe)
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 15:30-17:00 dvorana A105 - vježbe, grupa 1
sri 15:30-17:00 dvorana A209 - vježbe, grupa 1
sri 17:00-18:30 dvorana A304 - vježbe, grupa 2
sri 18:30-20:00 dvorana A304 - vježbe, grupa 3
pet 11:00-12:30 dvorana A209 - vježbe, grupa 2
pet 15:30-17:00 dvorana A304 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Vlasta Erdeljac
kolegij: Uvod u opću lingvistiku
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 14:00-15:30 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: Ana Maria Valencia Spoljaric, Almudena Santamaría Martín
kolegij: Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova I
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 15:30-17:00 dvorana A218 - vježbestudijska grupa: Španjolski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: Jelena Poláček Gajer
kolegij: Latinski jezik za romaniste 1
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 11:45-12:30 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, Bojana Mikelenić
kolegij: Suvremena španjolska sintaksa 1
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 13:15-14:00 dvorana A304 - predavanje
uto 14:00-14:45 dvorana A304 - seminar, grupa 1
uto 14:45-15:30 dvorana A304 - seminar, grupa 2
nastavnici: Ana Maria Valencia Spoljaric
kolegij: Španjolski jezik 3
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 12:30-14:00 dvorana A102 - vježbe, grupa 1
sri 14:00-15:30 dvorana A304 - vježbe, grupa 2
pet 09:30-11:00 dvorana A304 - vježbe, grupa 1
pet 14:00-15:30 dvorana A304 - vježbe, grupa 2
nastavnici: Ana Maria Valencia Spoljaric, Almudena Santamaría Martín
kolegij: Usmeno i pismeno izražavanje II
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pet 11:00-12:30 dvorana A213 - vježbe, grupa 1
pet 15:30-17:00 dvorana A107 - vježbe, grupa 2
nastavnici: mr. sc. Daša Grković, Pablo Llamas Fernández
kolegij: Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova III
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:00-12:30 dvorana A205 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Maja Zovko
kolegij: Zlatni vijek španjolske književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-14:00 dvorana D1 - predavanjestudijska grupa: Španjolski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, dr. sc. Mirjana Polić Bobić; dr. sc. Maja Zovko
kolegij: Hispansko-američka književnost i europska periodizacija - od 16. do 19. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:00-14:45 dvorana A209 - seminar, grupa 1
pon 14:45-15:30 dvorana A209 - seminar, grupa 2
čet 11:00-12:30 dvorana A304 - predavanje
nastavnici: Branka Oštrec
kolegij: Prijevodne vježbe I
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A304 - vježbe, grupa 1
čet 15:30-17:00 dvorana A304 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, dr. sc. Maša Musulin
kolegij: Španjolska leksikologija i leksikografija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 15:30-17:00 dvorana A304 - predavanje
nastavnici: mr. sc. Daša Grković,
kolegij: Španjolski jezik V
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 11:00-12:30 dvorana A209 - vježbe, grupa 1
sri 12:30-14:00 dvorana A209 - vježbe, grupa 2
pet 11:00-12:30 dvorana A304 - vježbe, grupa 1
pet 12:30-14:00 dvorana A304 - vježbe, grupa 2
nastavnici: Ana Maria Valencia Spoljaric, Almudena Santamaría Martín
kolegij: Usmeno i pismeno izražavanje IV
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 17:00-18:30 dvorana A104 - vježbe, grupa 1
pet 14:00-15:30 dvorana A218 - vježbe, grupa 2studijska grupa: Švedski jezik i kultura - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: mr. sc. Ines Jelovčić
kolegij: Engleski jezik za akademske potrebe 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 11:00-12:30 dvorana A215 - seminar, grupa 1
pon 12:30-14:00 dvorana A215 - seminar, grupa 2
uto 09:30-11:00 dvorana A102 - seminar, grupa 3
uto 11:00-12:30 dvorana A102 - seminar, grupa 4
sri 08:00-09:30 dvorana A215 - seminar, grupa 5
sri 09:30-11:00 dvorana A215 - seminar, grupa 6
nastavnici: Tina Miholjančan
kolegij: Engleski jezik za akademske potrebe 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 12:30-14:00 dvorana A111 - seminar, grupa 1
pon 14:00-15:30 dvorana A112 - seminar, grupa 2
uto 14:00-15:30 dvorana A112 - seminar, grupa 3
nastavnici: mr. sc. Vivijana Radman
kolegij: Engleski jezik za akademske potrebe 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 12:30-14:00 dvorana A112 - seminar, grupa 1
sri 14:00-15:30 dvorana A215 - seminar, grupa 2
čet 14:00-15:30 dvorana A123 - seminar, grupa 3
nastavnici: Petra Barbarić
kolegij: Engleski jezik za akademske potrebe 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 16:15-17:45 dvorana A112 - seminar
nastavnici: Azra Plićanić Mesić
kolegij: Njemački jezik za akademske potrebe 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 15:30-17:00 dvorana A213 - seminar, grupa 1
pon 17:00-18:30 dvorana A213 - seminar, grupa 2
uto 15:30-17:00 dvorana A215 - seminar, grupa 3
uto 17:00-18:30 dvorana A215 - seminar, grupa 4
sri 15:30-17:00 dvorana A215 - seminar, grupa 5
nastavnici: dr. sc. Goranka Antunović, Sara Profeta, Daria Lazić
kolegij: Skandinavija i Skandinavci
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
sri 17:00-18:30 dvorana D5 - predavanje
čet 15:30-17:00 dvorana A122 - seminar
nastavnici: Sara Profeta, Sara Profeta, Miro Frakić
kolegij: Švedski jezik I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 10:15-11:45 dvorana A122 - seminar, grupa 1
uto 13:15-14:45 dvorana A122 - seminar, grupa 2
sri 10:15-11:45 dvorana A122 - vježbe, grupa 1
sri 11:45-13:15 dvorana A122 - vježbe, grupa 2
pet 10:15-11:45 dvorana A122 - vježbe, grupa 2
pet 11:45-13:15 dvorana A122 - vježbe, grupa 1studijska grupa: Švedski jezik i kultura - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: Sara Profeta, Sara Profeta, Miro Frakić
kolegij: Švedski jezik III
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 11:00-12:30 dvorana A122 - seminar, grupa 1
pon 14:00-15:30 dvorana A122 - seminar, grupa 2
uto 09:30-11:00 dvorana A216 - vježbe, grupa 1
uto 11:45-13:15 dvorana A122 - vježbe, grupa 2
čet 09:30-11:00 dvorana A122 - vježbe, grupa 2
čet 11:45-13:15 dvorana A122 - vježbe, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Goranka Antunović
kolegij: Uvod u lingvistički studij švedskog
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
sri 14:45-16:15 dvorana A122 - predavanje
pet 13:15-14:45 dvorana A122 - seminarstudijska grupa: Švedski jezik i kultura - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Goranka Antunović, Ante Petrović
kolegij: Sintaksa švedskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 12:30-13:15 dvorana A122 - predavanje
pon 13:15-14:00 dvorana A122 - seminar
nastavnici: dr. sc. Janica Tomić, Nina Šarić, Mišo Grundler
kolegij: Švedska književnost i film 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 17:00-18:30 dvorana A122 - predavanje
pet 14:45-15:30 dvorana A123 - seminar
nastavnici: Sara Profeta, Nina Šarić
kolegij: Švedski jezik u društvenom kontekstu II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 13:15-14:00 dvorana A314 - vježbe, grupa 1
sri 14:00-14:45 dvorana A314 - vježbe, grupa 2
pet 08:45-10:15 dvorana A122 - seminar, grupa 1
pet 11:45-13:15 dvorana A314 - seminar, grupa 2studijska grupa: Talijanski jezik i književnost - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: dr. sc. Ivica Peša Matracki
kolegij: Fonetika i fonologija talijanskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 08:00-09:30 dvorana D1 - predavanje
pet 09:30-10:15 dvorana D1 - seminar, grupa 1
pet 10:15-11:00 dvorana D1 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ivica Peša Matracki, Piemontese
kolegij: Fonetske vježbe iz talijanskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 1
uto 15:30-16:15 dvorana A303 - vježbe, grupa 1
uto 16:15-17:00 dvorana A303 - vježbe, grupa 2
uto 17:00-17:45 dvorana A303 - vježbe, grupa 3
uto 17:45-18:30 dvorana A303 - vježbe, grupa 4
nastavnici: Jelena Poláček Gajer
kolegij: Latinski jezik za talijaniste
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pet 12:30-14:00 dvorana A313 - vježbe, grupa 1
pet 14:00-15:30 dvorana A313 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Katja Radoš-Perković
kolegij: Periodizacija talijanske književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 09:30-11:00 dvorana D3 - predavanje
sri 11:00-11:45 dvorana A303 - seminar, grupa 1
sri 11:45-12:30 dvorana A303 - seminar, grupa 2
nastavnici: mr. sc. Vanda Maržić-Sabalić
kolegij: Talijanski jezik I.1
predavanja + seminara + vježbi: 0+3+3
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 12:30-14:45 dvorana A313 - seminar
čet 11:00-13:15 dvorana A313 - vježbe
nastavnici: Marina Glavaš
kolegij: Talijanski jezik I.1
predavanja + seminara + vježbi: 0+3+3
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 08:00-10:15 dvorana A303 - seminar, grupa 1
uto 10:15-12:30 dvorana A303 - seminar, grupa 2
čet 08:00-10:15 dvorana A303 - vježbe, grupa 1
čet 10:15-12:30 dvorana A303 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Anadea Čupić
kolegij: Talijanski jezik I.1
predavanja + seminara + vježbi: 0+3+3
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 16:15-18:30 dvorana A313 - seminar
čet 13:15-15:30 dvorana A313 - vježbe
nastavnici: Ivana Kljaković-Gašpić, Priante, Monica
kolegij: Talijanski jezik I.1
predavanja + seminara + vježbi: 0+3+3
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 08:45-11:00 dvorana A313 - seminar, grupa 1
pon 11:00-13:15 dvorana A313 - seminar, grupa 2
sri 12:30-14:45 dvorana A303 - vježbe, grupa 1
sri 14:45-17:00 dvorana A303 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ivica Peša Matracki, Piemontese
kolegij: Talijanski narodni običaji i kultura
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 10:15-11:45 dvorana F316 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana F316 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić
kolegij: Uvod u studij talijanskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-17:00 dvorana D1 - predavanje
pon 17:00-17:45 dvorana A209 - seminar, grupa 1
pon 17:45-18:30 dvorana A209 - seminar, grupa 2studijska grupa: Talijanski jezik i književnost - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: Ana Badurina
kolegij: Talijanski jezik II.1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-17:00 dvorana A313 - seminar
sri 13:15-14:45 dvorana A313 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Morana Čale
kolegij: Danteova 'Božanstvena komedija'
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:45 dvorana A303 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivica Peša Matracki, Sammartino, Francesca
kolegij: Morfosintaksa talijanskog jezika I
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 08:00-09:30 dvorana D1 - predavanje
čet 09:30-10:15 dvorana D1 - seminar, grupa 1
čet 10:15-11:00 dvorana D1 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Etami Borjan
kolegij: Povijest talijanskog filma
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-17:45 dvorana A303 - predavanje
čet 17:45-18:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Francesca Maria Gabrielli
kolegij: Talijanska književnost humanizma i renesanse
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-19:15 dvorana A303 - predavanje
pon 19:15-20:00 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tatjana Peruško
kolegij: Talijanska književnost prve polovice 20. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 12:30-14:45 dvorana A303 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dubravka Dubravec Labaš
kolegij: Talijanski jezik II.1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-09:30 dvorana A303 - seminar, grupa 1
sri 09:30-11:00 dvorana A303 - seminar, grupa 2
pet 08:00-09:30 dvorana A303 - vježbe, grupa 1
pet 09:30-11:00 dvorana A303 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ivica Peša Matracki, Piemontese
kolegij: Talijanski narodni običaji i kultura
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 10:15-11:45 dvorana F316 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana F316 - seminar
nastavnici: dr. sc. Snježana Husić
kolegij: Talijansko pjesništvo 13. stoljeća (I. skupina)
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 13:15-15:30 dvorana A303 - predavanje
pet 15:30-16:15 dvorana A303 - seminarstudijska grupa: Talijanski jezik i književnost - jednopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: Ana Badurina
kolegij: Talijanski jezik III.1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-14:00 dvorana A303 - seminar, grupa 1
pon 14:00-15:30 dvorana A313 - seminar, grupa 2
sri 14:45-16:15 dvorana A313 - vježbe, grupa 1
sri 16:15-17:45 dvorana A313 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Morana Čale
kolegij: Danteova 'Božanstvena komedija'
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:45 dvorana A303 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Etami Borjan
kolegij: Povijest talijanskog filma
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-17:45 dvorana A303 - predavanje
čet 17:45-18:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vinko Kovačić, Sammartino, Francesca
kolegij: Povijest talijanskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 17:00-18:30 dvorana D1 - predavanje
uto 18:30-19:15 dvorana A303 - seminar, grupa 1
uto 19:15-20:00 dvorana A303 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Francesca Maria Gabrielli
kolegij: Talijanska književnost humanizma i renesanse
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-19:15 dvorana A303 - predavanje
pon 19:15-20:00 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tatjana Peruško
kolegij: Talijanska književnost prve polovice 20. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 12:30-14:45 dvorana A303 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dubravka Dubravec Labaš
kolegij: Talijanski jezik III.1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:45-13:15 dvorana A313 - seminar
pet 11:45-13:15 dvorana A303 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ivica Peša Matracki, Piemontese
kolegij: Talijanski narodni običaji i kultura
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 10:15-11:45 dvorana F316 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana F316 - seminar
nastavnici: dr. sc. Snježana Husić
kolegij: Talijansko pjesništvo 13. stoljeća (I. skupina)
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 13:15-15:30 dvorana A303 - predavanje
pet 15:30-16:15 dvorana A303 - seminarstudijska grupa: Talijanski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: dr. sc. Ivica Peša Matracki
kolegij: Fonetika i fonologija talijanskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 08:00-09:30 dvorana D1 - predavanje
pet 09:30-10:15 dvorana D1 - seminar, grupa 1
pet 10:15-11:00 dvorana D1 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ivica Peša Matracki, Piemontese
kolegij: Fonetske vježbe iz talijanskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 1
uto 15:30-16:15 dvorana A303 - vježbe, grupa 1
uto 16:15-17:00 dvorana A303 - vježbe, grupa 2
uto 17:00-17:45 dvorana A303 - vježbe, grupa 3
uto 17:45-18:30 dvorana A303 - vježbe, grupa 4
nastavnici: Jelena Poláček Gajer
kolegij: Latinski jezik za talijaniste
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pet 12:30-14:00 dvorana A313 - vježbe, grupa 1
pet 14:00-15:30 dvorana A313 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Katja Radoš-Perković
kolegij: Periodizacija talijanske književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 09:30-11:00 dvorana D3 - predavanje
sri 11:00-11:45 dvorana A303 - seminar, grupa 1
sri 11:45-12:30 dvorana A303 - seminar, grupa 2
nastavnici: mr. sc. Vanda Maržić-Sabalić
kolegij: Talijanski jezik I.1
predavanja + seminara + vježbi: 0+3+3
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 12:30-14:45 dvorana A313 - seminar
čet 11:00-13:15 dvorana A313 - vježbe
nastavnici: Marina Glavaš
kolegij: Talijanski jezik I.1
predavanja + seminara + vježbi: 0+3+3
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 08:00-10:15 dvorana A303 - seminar, grupa 1
uto 10:15-12:30 dvorana A303 - seminar, grupa 2
čet 08:00-10:15 dvorana A303 - vježbe, grupa 1
čet 10:15-12:30 dvorana A303 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Anadea Čupić
kolegij: Talijanski jezik I.1
predavanja + seminara + vježbi: 0+3+3
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 16:15-18:30 dvorana A313 - seminar
čet 13:15-15:30 dvorana A313 - vježbe
nastavnici: Ivana Kljaković-Gašpić, Priante, Monica
kolegij: Talijanski jezik I.1
predavanja + seminara + vježbi: 0+3+3
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 08:45-11:00 dvorana A313 - seminar, grupa 1
pon 11:00-13:15 dvorana A313 - seminar, grupa 2
sri 12:30-14:45 dvorana A303 - vježbe, grupa 1
sri 14:45-17:00 dvorana A303 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić
kolegij: Uvod u studij talijanskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-17:00 dvorana D1 - predavanje
pon 17:00-17:45 dvorana A209 - seminar, grupa 1
pon 17:45-18:30 dvorana A209 - seminar, grupa 2studijska grupa: Talijanski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: Ana Badurina
kolegij: Talijanski jezik II.1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-17:00 dvorana A313 - seminar
sri 13:15-14:45 dvorana A313 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Morana Čale
kolegij: Danteova 'Božanstvena komedija'
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:45 dvorana A303 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivica Peša Matracki, Sammartino, Francesca
kolegij: Morfosintaksa talijanskog jezika I
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 08:00-09:30 dvorana D1 - predavanje
čet 09:30-10:15 dvorana D1 - seminar, grupa 1
čet 10:15-11:00 dvorana D1 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Etami Borjan
kolegij: Povijest talijanskog filma
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-17:45 dvorana A303 - predavanje
čet 17:45-18:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Francesca Maria Gabrielli
kolegij: Talijanska književnost humanizma i renesanse
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-19:15 dvorana A303 - predavanje
pon 19:15-20:00 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tatjana Peruško
kolegij: Talijanska književnost prve polovice 20. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 12:30-14:45 dvorana A303 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dubravka Dubravec Labaš
kolegij: Talijanski jezik II.1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-09:30 dvorana A303 - seminar, grupa 1
sri 09:30-11:00 dvorana A303 - seminar, grupa 2
pet 08:00-09:30 dvorana A303 - vježbe, grupa 1
pet 09:30-11:00 dvorana A303 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ivica Peša Matracki, Piemontese
kolegij: Talijanski narodni običaji i kultura
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 10:15-11:45 dvorana F316 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana F316 - seminar
nastavnici: dr. sc. Snježana Husić
kolegij: Talijansko pjesništvo 13. stoljeća (I. skupina)
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 13:15-15:30 dvorana A303 - predavanje
pet 15:30-16:15 dvorana A303 - seminarstudijska grupa: Talijanski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: Ana Badurina
kolegij: Talijanski jezik III.1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-14:00 dvorana A303 - seminar, grupa 1
pon 14:00-15:30 dvorana A313 - seminar, grupa 2
sri 14:45-16:15 dvorana A313 - vježbe, grupa 1
sri 16:15-17:45 dvorana A313 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Morana Čale
kolegij: Danteova 'Božanstvena komedija'
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:45 dvorana A303 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Etami Borjan
kolegij: Povijest talijanskog filma
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-17:45 dvorana A303 - predavanje
čet 17:45-18:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vinko Kovačić, Sammartino, Francesca
kolegij: Povijest talijanskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 17:00-18:30 dvorana D1 - predavanje
uto 18:30-19:15 dvorana A303 - seminar, grupa 1
uto 19:15-20:00 dvorana A303 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Francesca Maria Gabrielli
kolegij: Talijanska književnost humanizma i renesanse
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-19:15 dvorana A303 - predavanje
pon 19:15-20:00 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tatjana Peruško
kolegij: Talijanska književnost prve polovice 20. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 12:30-14:45 dvorana A303 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dubravka Dubravec Labaš
kolegij: Talijanski jezik III.1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:45-13:15 dvorana A313 - seminar
pet 11:45-13:15 dvorana A303 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ivica Peša Matracki, Piemontese
kolegij: Talijanski narodni običaji i kultura
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 10:15-11:45 dvorana F316 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana F316 - seminar
nastavnici: dr. sc. Snježana Husić
kolegij: Talijansko pjesništvo 13. stoljeća (I. skupina)
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 13:15-15:30 dvorana A303 - predavanje
pet 15:30-16:15 dvorana A303 - seminarstudijska grupa: Turkologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: Tina Miholjančan
kolegij: Engleski jezik za akademske potrebe 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 12:30-14:00 dvorana A111 - seminar, grupa 1
pon 14:00-15:30 dvorana A112 - seminar, grupa 2
uto 14:00-15:30 dvorana A112 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Zlatko Karač
kolegij: Islamska arhitektura i umjetnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 08:00-09:30 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Vjeran Kursar
kolegij: Islamska civilizacija (I)
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 14:00-15:30 dvorana A128 - predavanje
čet 15:30-16:15 dvorana A128 - seminar
nastavnici: Azra Plićanić Mesić
kolegij: Njemački jezik za akademske potrebe 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 15:30-17:00 dvorana A213 - seminar, grupa 1
pon 17:00-18:30 dvorana A213 - seminar, grupa 2
uto 15:30-17:00 dvorana A215 - seminar, grupa 3
uto 17:00-18:30 dvorana A215 - seminar, grupa 4
sri 15:30-17:00 dvorana A215 - seminar, grupa 5
nastavnici: dr. sc. Azra Abadžić Navaey
kolegij: Osnove perzijskog jezika (I)
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 15:30-16:15 dvorana A209 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana A209 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Barbara Kerovec, Kristina Šekrst
kolegij: Srednjoegipatski jezik i pismo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 14:00-15:30 dvorana A111 - predavanje
čet 15:30-16:15 dvorana A111 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marta Andrić, Marta Andrić, Ekrem Čaušević, Demet Kardaş, Özgür Öner
kolegij: Turski jezik: fonetika, fonologija, morfonologija (I)
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 12:30-14:00 dvorana A205 - vježbe, grupa 1
uto 10:15-11:45 dvorana A217 - vježbe, grupa 1
sri 12:30-14:00 dvorana A217 - vježbe, grupa 1
čet 11:00-12:30 dvorana A205 - vježbe, grupa 2
pet 11:00-12:30 dvorana A111 - vježbe, grupa 2
pet 13:15-14:45 dvorana A111 - vježbe, grupa 2
pet 15:30-17:00 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ekrem Čaušević
kolegij: Uvod u studij turkologije (I)
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana D5 - predavanje
pet 14:45-15:30 dvorana A111 - seminarstudijska grupa: Turkologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Zlatko Karač
kolegij: Islamska arhitektura i umjetnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 08:00-09:30 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tatjana Paić Vukić, Milica Sturz
kolegij: Osnove arapskog jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:00-14:45 dvorana A128 - vježbe, grupa 1
pon 14:45-15:30 dvorana A128 - vježbe, grupa 2
pon 18:30-19:15 dvorana D5 - predavanje
čet 18:30-19:15 dvorana A111 - vježbe, grupa 1
čet 19:15-20:00 dvorana A111 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Azra Abadžić Navaey
kolegij: Osnove perzijskog jezika (I)
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 15:30-16:15 dvorana A209 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana A209 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Kornelija Jurin Starčević
kolegij: Povijest Osmanskog Carstva
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 10:15-11:45 dvorana A111 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A111 - seminar
nastavnici: dr. sc. Barbara Kerovec, Kristina Šekrst
kolegij: Srednjoegipatski jezik i pismo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 14:00-15:30 dvorana A111 - predavanje
čet 15:30-16:15 dvorana A111 - seminar
nastavnici: dr. sc. Barbara Kerovec, Demet Kardaş, Özgür Öner
kolegij: Turski jezik: morfologija (I)
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
uto 12:30-14:00 dvorana A111 - predavanje
sri 14:00-15:30 dvorana A111 - vježbe
čet 12:30-14:00 dvorana A213 - vježbe
čet 17:00-18:30 dvorana A111 - vježbestudijska grupa: Turkologija - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Zlatko Karač
kolegij: Islamska arhitektura i umjetnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 08:00-09:30 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tatjana Paić Vukić, Milica Sturz
kolegij: Osnove arapskog jezika: morfologija s elementima sintakse (I)
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 15:30-17:00 dvorana A111 - vježbe
pon 19:15-20:00 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Azra Abadžić Navaey
kolegij: Osnove perzijskog jezika (I)
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 15:30-16:15 dvorana A209 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana A209 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Barbara Kerovec, Kristina Šekrst
kolegij: Srednjoegipatski jezik i pismo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 14:00-15:30 dvorana A111 - predavanje
čet 15:30-16:15 dvorana A111 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ekrem Čaušević
kolegij: Stari turkijski narodi i jezici
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:45-19:15 dvorana D4 - predavanje
pet 12:30-13:15 dvorana A111 - seminar
nastavnici: dr. sc. Barbara Kerovec, Demet Kardaş, Özgür Öner
kolegij: Turski jezik: osnove sintakse (I)
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 11:00-12:30 dvorana A217 - vježbe
sri 11:00-12:30 dvorana A205 - vježbe
sri 12:30-14:00 dvorana A111 - vježbe
sri 17:00-18:30 dvorana A111 - predavanjestudijska grupa: Ukrajinski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: dr. sc. Ana Dugandžić, dr. sc. Silvija Graljuk, dr. sc. Lesja Petrovska
kolegij: Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika i elementarna gramatika I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+8
obavezan kolegij, ECTS bodova: 9
pon 16:15-17:45 dvorana A306 - vježbe, grupa 2
uto 17:00-18:30 dvorana A223 - vježbe, grupa 2
sri 09:30-12:30 dvorana A224 - vježbe, grupa 1
čet 14:00-15:30 dvorana A224 - vježbe, grupa 2
čet 15:30-17:00 dvorana A224 - seminar
čet 17:00-18:30 dvorana A224 - vježbe, grupa 1
pet 14:00-15:30 dvorana A306 - vježbe, grupa 1
pet 14:45-16:15 dvorana A118 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Dariya Pavlešen
kolegij: Ukrajinska usmena književnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pet 11:45-13:15 dvorana A224 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Oksana Timko-Đitko
kolegij: Uvod u kulturu i civilizaciju Ukrajine
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pet 10:15-11:45 dvorana A224 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Oksana Timko-Đitko
kolegij: Uvod u opću lingvistiku
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pet 09:30-10:15 dvorana A224 - predavanjestudijska grupa: Ukrajinski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: dr. sc. Ana Dugandžić, dr. sc. Lesja Petrovska
kolegij: Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika 3
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:45-16:15 dvorana A306 - vježbe
čet 15:30-17:00 dvorana A223 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Oksana Timko-Đitko
kolegij: Morfologija ukrajinskog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 13:15-14:45 dvorana A224 - predavanje
uto 12:30-14:00 dvorana A224 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ana Dugandžić
kolegij: Ortografski praktikum II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 12:30-14:00 dvorana A224 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dariya Pavlešen
kolegij: Ukrajinska književnost 2
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 15:30-17:00 dvorana A224 - predavanje
pet 14:00-14:45 dvorana A224 - predavanje
pet 14:45-15:30 dvorana A224 - seminarstudijska grupa: Ukrajinski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: dr. sc. Ana Dugandžić, dr. sc. Lesja Petrovska
kolegij: Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika V
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+5
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:45-17:00 dvorana A223 - vježbe
čet 14:00-15:30 dvorana F316 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Tetyana Fuderer
kolegij: Leksikologija i frazeologija ukrajinskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
uto 17:45-19:15 dvorana A224 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Dariya Pavlešen, Josip Ralašić
kolegij: Lektira 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 15:30-17:00 dvorana A118 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Tetyana Fuderer
kolegij: Sintaksa ukrajinskog jezika I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana A301 - predavanje
pon 11:00-11:45 dvorana A301 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Dariya Pavlešen, Josip Ralašić
kolegij: Ukrajinska književnost IV
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 14:00-15:30 dvorana A224 - predavanje
sri 15:30-16:15 dvorana A306 - seminar
pet 13:15-14:00 dvorana A224 - predavanjestudijska grupa: Ukrajinski jezik i književnost - dvopredmetni studij, preddiplomska nastava, semestar: 7

nastavnici: dr. sc. Oksana Timko-Đitko
kolegij: Historijska gramatika ukrajinskoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana A224 - predavanje
pon 11:00-11:45 dvorana A224 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ana Dugandžić, dr. sc. Lesja Petrovska
kolegij: Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika 7
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+5
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:00-18:30 dvorana A223 - vježbe
pet 16:15-18:30 dvorana A224 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Tetyana Fuderer
kolegij: Leksikologija i frazeologija ukrajinskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
uto 17:45-19:15 dvorana A224 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Dariya Pavlešen, Josip Ralašić
kolegij: Lektira 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 15:30-17:00 dvorana A118 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Dariya Pavlešen, Josip Ralašić
kolegij: Ukrajinska književnost 6
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 16:15-17:00 dvorana A306 - seminar
sri 17:00-18:30 dvorana A224 - predavanje
pet 15:30-16:15 dvorana A224 - predavanjestudijska grupa: Japanologija, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: Katarina Šukelj
kolegij: Introduction to the Japanese History and Culture 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pon 17:00-18:30 dvorana A111 - predavanje
nastavnici: Iva Lakić Parać
kolegij: Introduction to the Japanese Literature 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
sri 15:30-17:00 dvorana A205 - predavanje
nastavnici: Hazuki Mori, Kana Kamiya
kolegij: Japanese Exercise 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
uto 17:00-18:30 dvorana A205 - vježbe
sri 17:00-18:30 dvorana A301 - vježbe
čet 18:30-20:00 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: Emi Murata Margetić
kolegij: Japanese Linguistics 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
uto 15:30-17:00 dvorana A205 - predavanjestudijska grupa: Japanologija, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: Velna Rončević
kolegij: Contemporary issues of Japanese Society 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
čet 17:00-18:30 dvorana A311 - predavanje
nastavnici: Hazuki Mori
kolegij: Introduction to the Japanese History and Culture 3
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pon 17:00-18:30 dvorana A314 - predavanje
nastavnici: Iva Lakić Parać
kolegij: Introduction to the Japanese Literature 3
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
sri 17:00-18:30 dvorana A217 - predavanje
nastavnici: Hazuki Mori, Kana Kamiya
kolegij: Japanese Exercise 3
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
uto 18:30-20:00 dvorana A311 - vježbe
sri 18:30-20:00 dvorana A311 - vježbe
čet 15:30-17:00 dvorana F316 - vježbe
nastavnici: Katarina Šukelj
kolegij: Japanese Reading and Writing 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pon 15:30-17:00 dvorana F316 - vježbestudijska grupa: Japanologija, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: Hazuki Mori
kolegij: Introduction to the Japanese History and Culture 5
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
uto 15:30-17:00 dvorana A315 - predavanje
nastavnici: Emi Murata Margetić
kolegij: Introduction to the Japanese Literature 5
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
uto 18:30-20:00 dvorana A302 - predavanje
nastavnici: Emi Murata Margetić
kolegij: Japanese Exercise 5
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
uto 17:00-18:30 dvorana A315 - vježbe
sri 15:30-17:00 dvorana A213 - vježbe
čet 17:00-18:30 dvorana A216 - vježbe
nastavnici: Hazuki Mori, Kana Kamiya
kolegij: Japanese Reading and Writing 3
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pon 18:30-20:00 dvorana A217 - vježbe
nastavnici: Hazuki Mori
kolegij: Japanese religions and philosophies 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
čet 18:30-20:00 dvorana A314 - predavanjestudijska grupa: Sinologija, preddiplomska nastava, semestar: 1

nastavnici: Mojca Pretnar
kolegij: Povijest Kine 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pet 18:30-20:00 dvorana A205 - predavanje
nastavnici: Liu Hong
kolegij: Suvremeni kineski jezik 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+8
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
uto 18:30-20:00 dvorana A202 - vježbe
sri 18:30-20:00 dvorana A301 - vježbe
sri 20:00-21:30 dvorana A217 - vježbe
čet 20:00-21:30 dvorana A307 - vježbestudijska grupa: Sinologija, preddiplomska nastava, semestar: 3

nastavnici: Ivana Gubić
kolegij: Čitanje i pisanje 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 18:30-20:00 dvorana A315 - vježbe
nastavnici: Ivana Buljan
kolegij: Kineska kultura i civilizacija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pon 20:00-21:30 dvorana A205 - predavanje
nastavnici: Liu Hong
kolegij: Suvremeni kineski jezik 3
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pon 18:30-20:00 dvorana A205 - vježbe
uto 20:00-21:30 dvorana A224 - vježbe
čet 18:30-20:00 dvorana A202 - vježbestudijska grupa: Sinologija, preddiplomska nastava, semestar: 5

nastavnici: Ivana Buljan
kolegij: Čitanje klasičnog kineskog teksta 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
uto 20:00-21:30 dvorana A205 - predavanje
nastavnici: Ivana Gubić
kolegij: Kineska književnost 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
čet 20:00-21:30 dvorana A205 - predavanje
nastavnici: Liu Hong, Lintong Shi
kolegij: Suvremeni kineski jezik 5
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 18:30-20:00 dvorana A205 - vježbe
sri 20:00-21:30 dvorana A307 - vježbe
čet 18:30-20:00 dvorana A315 - vježbe

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2021-10-06 08:49:31