Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Sinologija

preddiplomska nastava, semestar: 6

akademska godina 2021./22.


nastavnici: Ivana Buljan
kolegij: Čitanje klasičnog kineskog teksta 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
uto 20:00-21:30 dvorana A205 - predavanje
nastavnici: Ivana Gubić
kolegij: Kineska književnost 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
čet 20:00-21:30 dvorana A205 - predavanje
nastavnici: Ivana Gubić
kolegij: Razgovorni kineski
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
sri 18:30-20:00 dvorana A225 - vježbe
nastavnici: Wu Weimin
kolegij: Suvremeni kineski 6
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
uto 18:30-20:00 dvorana A205 - vježbe
sri 20:00-21:30 dvorana A217 - vježbe
čet 18:30-20:00 dvorana A314 - vježbe

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-03-02 14:44:48