Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Sinologija

preddiplomska nastava, semestar: 5

akademska godina 2022./23.


nastavnici: Ivana Buljan
kolegij: Čitanje klasičnog kineskog teksta 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
uto 20:00-21:30 dvorana A205 - predavanje
nastavnici: Ivana Gubić
kolegij: Kineska književnost 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
čet 20:00-21:30 dvorana A205 - predavanje
nastavnici: Ivana Gubić
kolegij: Kineski u medijima
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
sri 18:30-20:00 dvorana A128 - predavanje
nastavnici: -- Cai Shengkai
kolegij: Suvremeni kineski jezik 5
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 18:30-20:00 dvorana A205 - vježbe
sri 20:00-21:30 dvorana A307 - vježbe
čet 18:30-20:00 dvorana A315 - vježbe

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:25