Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Sinologija

preddiplomska nastava, semestar: 3

akademska godina 2022./23.


nastavnici: -- Cai Shengkai
kolegij: Čitanje i pisanje 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 18:30-20:00 dvorana A315 - vježbe
nastavnici: Ivana Buljan
kolegij: Kineska kultura i civilizacija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pon 20:00-21:30 dvorana A205 - predavanje
nastavnici: Lintong Shi
kolegij: Suvremeni kineski jezik 3
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pon 18:30-20:00 dvorana A205 - vježbe
sri 20:00-21:30 dvorana A217 - vježbe
čet 18:30-20:00 dvorana A202 - vježbe

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:25