Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Japanologija

preddiplomska nastava, semestar: 3

akademska godina 2022./23.


nastavnici: Velna Rončević
kolegij: Contemporary issues of Japanese Society 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
čet 17:00-18:30 dvorana A311 - predavanje
nastavnici: Hazuki Mori
kolegij: Introduction to the Japanese History and Culture 3
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pon 17:00-18:30 dvorana A213 - predavanje
nastavnici: Iva Lakić Parać
kolegij: Introduction to the Japanese Literature 3
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
sri 17:00-18:30 dvorana A217 - predavanje
nastavnici: Kana Kamiya
kolegij: Japanese Exercise 3
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
uto 18:30-20:00 dvorana A311 - vježbe
sri 18:30-20:00 dvorana A311 - vježbe
čet 15:30-17:00 dvorana F316 - vježbe
nastavnici: Katarina Šukelj
kolegij: Japanese Reading and Writing 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pon 18:30-20:00 dvorana A315 - vježbe

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:25