Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Japanologija

preddiplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: Katarina Šukelj
kolegij: Introduction to the Japanese History and Culture 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pon 17:00-18:30 dvorana A111 - predavanje
nastavnici: Iva Lakić Parać
kolegij: Introduction to the Japanese Literature 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
sri 15:30-17:00 dvorana A205 - predavanje
nastavnici: Kana Kamiya
kolegij: Japanese Exercise 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
uto 17:00-18:30 dvorana A205 - vježbe
sri 17:00-18:30 dvorana A301 - vježbe
čet 18:30-20:00 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: Emi Murata Margetić
kolegij: Japanese Linguistics 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
uto 15:30-17:00 dvorana A205 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:25