Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Ukrajinski jezik i književnost - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 2

akademska godina 2023./24.


nastavnici: dr. sc. Oksana Timko-Đitko, dr. sc. Silvija Graljuk
kolegij: Fonetika, fonologija i morfologija ukrajinskoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 14:00-15:30 dvorana A223 - predavanje
sri 09:30-11:00 dvorana A224 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A204 - vježbe
čet 14:00-14:45 dvorana A224 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ana Dugandžić
kolegij: Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika II
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+5
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 15:30-17:45 dvorana A224 - vježbe
čet 12:30-14:00 dvorana A204 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ana Dugandžić
kolegij: Ortografski praktikum I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 12:30-14:00 dvorana A224 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dariya Pavlešen, dr. sc. Domagoj Kliček
kolegij: Ukrajinska književnost 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 14:45-16:15 dvorana A223 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2024-03-14 09:44:16