Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Ukrajinski jezik i književnost - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Ana Dugandžić, dr. sc. Silvija Graljuk, dr. sc. Lesja Petrovska
kolegij: Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika i elementarna gramatika I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+8
obavezan kolegij, ECTS bodova: 9
pon 12:30-14:00 dvorana A224 - vježbe, grupa 2
uto 12:30-14:00 dvorana A118 - vježbe, grupa 1
uto 17:45-19:15 dvorana A223 - vježbe, grupa 2
sri 12:30-14:00 dvorana A224 - vježbe, grupa 1
čet 14:00-15:30 dvorana F316 - vježbe, grupa 1
čet 15:30-17:00 dvorana A118 - seminar
čet 17:00-18:30 dvorana A224 - vježbe, grupa 2
pet 08:45-10:15 dvorana A306 - vježbe, grupa 2
pet 14:00-15:30 dvorana A306 - vježbe, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Dariya Pavlešen
kolegij: Ukrajinska usmena književnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 14:00-15:30 dvorana A224 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Oksana Timko-Đitko
kolegij: Uvod u kulturu i civilizaciju Ukrajine
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pet 11:00-12:30 dvorana A224 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Oksana Timko-Đitko
kolegij: Uvod u opću lingvistiku
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pet 10:15-11:00 dvorana A224 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:25